WARTOŚCI W NASZEJ FIRMIE

Misja firmy

Budujemy zaangażowanie pracowników w cele organizacji.

Filozofia działania

U podstaw naszej pracy leży  przekonanie, że kiedy stworzy się pracownikom odpowiednie warunki, budzi się w nich kreatywność, zaangażowanie, otwartość na zmiany. Pracownikom zależy na wzroście organizacji, tak jak jej Zarządom i właścicielom. Jeśli jednak z jakichś powodów jest inaczej, można doprowadzić do zmiany tej sytuacji, dzięki odpowiedniej diagnozie i ewolucji kultury organizacyjnej do zarządzania partycypacyjnego.

Podstawowe WARTOŚCI, którymi się kierujemy w naszej pracy

Zaangażowanie

Jest ono kluczowe dla realizacji projektów rozwojowych, ale nie mniej ważne jest zaangażowanie Klienta, którego staramy się włączać w proces rozwoju w jak największym stopniu.

Innowacyjność

Korzystamy z nowoczesnych sposobów zwiększania efektywności biznesowej.

Indywidualne podejście

Nie forsujemy rozwiązań, które sprawdziły się w innych organizacjach, czy okolicznościach, a jednocześnie dzielimy się wiedzą wynikającą z naszego doświadczenia. Dążymy do wypracowania unikatowych pomysłów, które będą dobre dla Klienta i jego strategii biznesowej.

Prostota

Staramy się działać w myśl zasady mniej, znaczy więcej – najlepsze rozwiązania są praktyczne, unikamy komplikowania rzeczywistości, ale jej nie trywializujemy.