WARTOŚCI W NASZEJ FIRMIE

Misja firmy

Budujemy zaangażowanie pracowników w cele organizacji.

Filozofia działania

U podstaw naszej pracy leży  przekonanie, że kiedy stworzy się pracownikom odpowiednie warunki, budzi się w nich kreatywność, zaangażowanie, otwartość na zmiany. Pracownikom zależy na wzroście organizacji, tak jak jej Zarządom i właścicielom. Jeśli jednak z jakichś powodów jest inaczej, można doprowadzić do zmiany tej sytuacji, dzięki odpowiedniej diagnozie i ewolucji kultury organizacyjnej do zarządzania partycypacyjnego.

Podstawowe WARTOŚCI, którymi się kierujemy w naszej pracy