Coaching, szkolenia i doradztwo dla Twojego biznesu

Coaching to proces wydobywania Twojego pełnego potencjału i pokonywania przekonań, które ograniczają Cię w drodze do sukcesu i samorealizacji. Wszystko czego potrzebujesz, aby osiągnąć cel jest w Tobie. Celem coachingu jest pomóc Tobie w zdobyciu tego, czego pragniesz, bez mówienia jak i robienia tego za Ciebie.
 
Coaching to zaplanowany, dwustronny proces, którego skuteczność zależy od zaangażowania Twojego i Coacha. Zaplanowany, czyli uwzględniający Twoje preferencje i predyspozycje. Warunkiem niezbędnym jest obustronne zaufanie i motywacja do działania i zmiany.
 
Oferujemy skuteczne usługi coachingu oraz doradztwo dla Ciebie i Twojego biznesu. Dzięki wewnętrznemu coachingowi możesz zwiększyć efektywność zespołów, wydobyć potencjał managerów oraz pracowników, a także zwiększyć swoją skuteczność. Poniżej znajdziesz opis tego, jak działa coaching w biznesie, a także czym charakteryzują się poszczególne rodzaje coachingu.

Jak działa coach?

Coach prowadzi Klienta przez proces zmiany korzystając z umiejętności stawiania celów, wyznaczania drogi do ich realizacji zadawania pytań, ćwiczeń, które pozwalają mobilizować do działania, zwiększyć samoświadomości i odkrywać nowe możliwości przez Klienta, w oparciu o jego osobiste doświadczenia i zasoby.

Kiedy korzystać z coachingu?

Klienci coachingu to osoby, które chcą coś zmienić w swoim życiu, ale nie do końca wiedzą co… Mają poczucie, że „coś” ogranicza ich w działaniu, czy realizacji celów osobistych i zawodowych. Mogą stać w obliczu zmiany, konfliktu wewnętrznego, czy też ważnego wyboru. To co łączy te sytuacje, to motywacja do rozwoju osobistego i przekraczania wewnętrznych barier i ograniczeń.

Ile trwa coaching?

Coaching to zazwyczaj kilka (5-8) sesji trwających około 1,5 h, które zaczynają się od ustalenia celu, który w trakcie sesji jest realizowany. Między sesjami Klient wykonuje zadania, które pomogą mu zwiększyć efektywność realizacji założonych celów.

Jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki coachingowi?

1

Wyznaczanie celów i drogi do ich realizacji

2

Eliminowanie ograniczających przekonań

3

Zwiększenie samoświadomości​

4

Wsparcie w przechodzeniu przez zmianę

5

Odkrycie i wykorzystanie potencjału

Celem coachingu biznesowego jest wspieranie przedsiębiorców, również tych początkujących, w rozwoju ich przedsięwzięć i firm. Klienci mogą zgłosić się do Coacha w sprawach związanych z biznesem, rozwojem ich karier, usprawnieniem komunikacji, wypracowaniem skutecznego stylu pracy, czy rozwiązywaniem wewnętrznych konfliktów. Coach wspiera również w ustalaniu i realizowaniu celów.

Dzięki coachingowi biznesowemu i wewnętrznym sesjom coachingowym w firmie można osiągać większą skuteczność. Klient podczas spotkań poszerza swoją perspektywę, odkrywa nowe obszary działalności swojej firmy, wynajduje rozwiązania problemów, których wcześniej nie brał pod uwagę, a także porządkuje swoje myśli oraz odczucia. Ze względu na skuteczność coachingu, jego popularność wciąż rośnie, a według badań liczba trenerów biznesu na całym świecie wzrosła o ponad 60% od 2007 roku.

Kto powinien skorzystać z coachingu biznesowego?

Odbiorcami coachingu biznesowego są najczęściej właściciele firm, kadra zarządzająca, liderzy, a także managerowie oraz wewnętrzni lub samodzielni specjaliści, chcący doskonalić swój styl pracy i skuteczność biznesową. Coaching to obustronny proces, który pomaga firmom i ich właścicielom w osiąganiu celów, obieraniu kierunków rozwoju, wzmacnianiu motywacji wewnętrznej, a także planowaniu kolejnych kroków zawodowych i biznesowych.

Firmy rozpoczynające swoją przygodę zazwyczaj zmagają się z trudnościami, które może rozwiązać ich właściciel, jednak aby to zrobić, potrzebuje on wsparcia w postaci coachingu, procesu mentoringowego lub szkoleń biznesowych. Z coachingu biznesowego mogą skorzystać również osoby, które dopiero planują postawić pierwsze kroki jako przedsiębiorcy i potrzebują wsparcia w wyznaczeniu kierunku działań.

Co go wyróżnia od innych szkoleń?

Coaching biznesowy w odróżnieniu od szkoleń jest najczęściej pracą 1:1 między Coachem a Klientem. Podczas rozmowy Coach zadaje pytania oraz wykorzystuje narzędzia, dzięki którym przedsiębiorca lub manager mogą spojrzeć na swoją sytuację biznesową z dystansu i dzięki temu opracować kreatywne i innowacyjne sposoby na radzenie sobie z wewnętrznymi trudnościami, które trapią firmę.

Podczas szkoleń wewnętrznych to zazwyczaj trener przekazuje swoją wiedzę biznesową lub branżową innym. Tymczasem Coach nie udziela rad i nie podsuwa rozwiązań Klientowi. Wszystkie pomysły generuje osoba, która zgodziła się wziąć udział w coachingu. Tym samym uczy się ona wykorzystywać swoje zasoby, mocne strony i talenty, do wzmacniania skuteczności osobistej. Coaching biznesowy może być procesem, który składał się będzie z kilku sesji, może też być formą interwencji kryzysowej.

ARK – profesjonalna firma coachingowa

Coachingiem biznesowym zajmujemy się od wielu lat. Współpracowaliśmy z liderami grup projektowych, właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samodzielnymi specjalistami, którzy działają na zasadach freelance, a także managerami działów. W pracy stawiamy na poufność, profesjonalizm, zaufanie i partnerstwo podczas procesu coachingowego.

Wiemy, że każdy człowiek posiada w sobie potencjał, któremu należy pomóc zmienić się w mocną stronę i energię do działania. Ostatecznie to Klient jest decyzyjny w procesie coachingowym i to od niego zależy, jakie decyzje biznesowe podejmie lub jak zaplanuje działania wewnętrzne w swojej firmie.

Coaching sprzedażowy to proces, który pozwala pracownikom działu handlowego na doskonalenie doradztwa oferowanego klientom, osiąganie założonych celów sprzedażowych i wynoszenie oferowanych usług na wyższy poziom jakości. Coaching sprzedażowy może mieć indywidualną lub grupową formę i dotyczyć każdego obszaru, który jest związany ze sprzedażą.

Co ciekawe, według ankietowanych handlowców, najważniejszym wskaźnikiem efektywności zespołów sprzedażowych jest poziom satysfakcji klienta. Za tym wyznacznikiem opowiedziało się aż 66% respondentów. Na drugim miejscu handlowcy uplasowali realizację planu sprzedażowego. I ten wskaźnik efektywności jest kluczowy dla 65% osób. Czy coaching i doradztwo mogą pomóc wzmacniać te wskaźniki w organizacjach?

Jak wygląda proces coachingu sprzedażowego

Coaching, w odróżnieniu od doradztwa lub usług szkoleniowych, nie jest jednorazowym wydarzeniem, a procesem, w ramach którego sprzedawca odkrywa swoje talenty, wyróżniki, mocne strony, a także obszary, które wymagają poprawy lub wyeliminowania ze stylu pracy. Coaching sprzedażowy to rozwijanie kompetencji i doskonalenie się w czasie rzeczywistym, które przynosi długofalowe rezultaty.

Podczas sesji coachingowych, Coach zadaje pytania oraz proponuje narzędzia, dzięki którym sprzedawcy mają okazję spojrzeć na swoje zadania z innej perspektywy oraz wyeliminować nawyki, które blokują lub utrudniają ich pracę. Stare przyzwyczajenia zastępowane są nowymi, dobrymi praktykami, które będą podnosiły efektywność usług oferowanych przez dział sprzedażowy. Coaching pomaga również formułować realne cele sprzedażowe, a także uczy, jak doradzać klientom, aby czerpali oni wartość z kontaktu z handlowcem.

Dlaczego warto

Usługa coachingu sprzedażowego wspiera najważniejsze wskaźniki efektywności zespołów handlowych. Pozwala wypracować sposób komunikacji, który pozytywnie wpłynie na późniejsze zadowolenie klientów, a także sprawi, że handlowcy będą mieli większą motywację i energię do tego, aby osiągać założone cele sprzedażowe. Innymi słowy, coaching pomaga budować przewagę konkurencyjną.

Inną zaletą coachingu lub doradztwa dla zespołów sprzedażowych jest możliwość wypracowania efektywnego i skutecznego stylu pracy. Organizowanie swoich zadań, ustalanie częstotliwości kontaktów, umiejętność rozpoznawania potrzeb klientów, wzmacnianie empatii, dopasowanie oferowanej usługi, do oczekiwań klientów. Te wszystkie obszary można wzmacniać, dzięki coachingowi sprzedażowemu.

Zgłoś się ARK

Dane zbierane na całym świecie są nieubłagane. Obecnie handlowcy poświęcają zaledwie 34% swojego czasu pracy na samą sprzedaż. Do ich zadań należy bowiem wprowadzanie i monitorowanie danych, dokonywanie wycen i przygotowywanie ofert, a także inne zadania, które ostatecznie zajmują większość ich czasu. Umiejętność zoptymalizowania swojego stylu pracy pozwoli im osiągać cele sprzedażowe i dostarczać wyniki, na jakich zależy pracodawcy.

W ARK stawiamy na profesjonalizm, zaufanie oraz partnerską relację, dzięki której proces doradztwa lub coachingu sprzedażowego przebiega w sposób przyjazny i naturalny. Staramy się stworzyć takie warunki do pracy, aby sprzedawcy rozumieli wartość coachingu i mogli czerpać z niego pełnymi garściami. Usługa coachingu sprzedażowego wzmocni dział handlowy w waszej firmie i sprawi, że jego pracownicy będą z powodzeniem osiągali założone cele sprzedażowe i tym samym odczuwali większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Coaching zespołowy przebiega w sposób zbliżony do sesji indywidualnych, jednak w odróżnieniu od klasycznego coachingu, tym działaniem rozwojowym może być objętych wielu pracowników lub członków grup jednocześnie. To proces, który wspiera komunikację w zespołach, pomaga wyznaczać i osiągać cele, a także wzmacniać efektywność podejmowanych działań. Co sprawia, że ta forma rozwoju przynosi korzyści dla pracowników, zespołów, a także całej organizacji?

Coach pracujący z zespołem stwarza przestrzeń do opracowywania nowych, skuteczniejszych sposobów działania, a także na wyciąganie wniosków z poprzednich inicjatyw. To swego rodzaju przekuwanie teorii, doświadczeń i spostrzeżeń w praktykę. Ta forma rozwoju pomaga przejść przez kryzysy lub zmiany, a także pozwala budować kulturę pracy, która oparta jest o zaufanie, bezpieczeństwo i odpowiedzialność.

Korzyści coachingu zespołowego 

Główną zaletą coachingu zespołowego jest fakt, że każdy z członków grupy, który bierze udział w sesji, może w czasie rzeczywistym kreować rozwiązania, słuchać wypowiedzi swoich współpracowników, a także doprecyzowywać pojawiające się wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że coaching zdecydowanie różni się od szkoleń, czy doradztwa. Coach nie proponuje rozwiązań, nie przekazuje merytorycznej i praktycznej wiedzy, ale kieruje rozmową grupy w taki sposób, aby mogła ona znaleźć odpowiedzi na pytania, które ją trapią.

Kolejną zaletą coachingu zespołowego jest efekt synergii. Jest takie powiedzenie, które świetnie obrazuje to, co dzieje się na sesji coachingu grupowego: nikt z nas nie wie tyle, ile wiemy wszyscy razem. Często współdziałanie różnych czynników i współpraca dają o wiele lepsze efekty, niż indywidualna praca każdego z osobna. Synergia ma miejsce podczas coachingu. Pracownicy mogą nawzajem się inspirować, motywować i błyskawicznie wymieniać informacjami, dzięki czemu mają oni dostęp do szerokiego spektrum wiedzy na temat poruszanego problemu i są w stanie znaleźć efektywne rozwiązania.

Coaching w budowaniu efektywnych zespołów

Każdy z zespołów zmaga się z jakimiś kłopotami (lub jakby powiedział to Patrick Lencioni dysfunkcjami). Zazwyczaj blokują one pracę lub sprawiają, że staje się ona mniej satysfakcjonująca, bardziej frustrująca, a co za tym idzie mniej efektywna. Lekarstwem na zaangażowanie i skuteczność zespołu może być właśnie coaching. Grupa, która się na niego decyduje, ma szansę wyeliminować pojawiające się dysfunkcje i ulepszyć swój styl pracy.

Sesje coachingu pozwalają przekazywać informacje zwrotne, również te krytyczne, w bezpieczny sposób. Jest także okazją, do spojrzenia na zespół i sposób współpracy, jaki w nim funkcjonuje z innej, szerszej perspektywy. Ta forma rozwoju świetnie nadaję się też do utrwalania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i wdrażaniu jej w codziennych działaniach. Jest to też forma przygotowania managera do pełnienia roli Coacha. Jeżeli zależy Ci na efektywności zespołów i owocnej współpracy, albo chcesz wesprzeć swój zespół w przechodzeniu przez zmianę lub kryzys — jest to rozwiązanie dla Ciebie.


Można powiedzieć, że głównym celem coachingu kariery jest wsparcie w osiąganiu satysfakcji w pracy oraz życiu zawodowym. Coaching kariery ma pobudzać kreatywność, proaktywność oraz otwierać nowe perspektywy. To inspiracja do tego, aby analizować swoją obecną sytuację zawodową i kreować ją w sposób, który zapewni spełnienie i dobrostan w przyszłym zawodzie lub miejscu pracy. Z coachingu kariery mogą skorzystać ludzie chcący zmienić swoją ścieżkę zawodową lub pójść na swoje”. To też narzędzie dla tych, którzy stoją przed trudnymi wyborami lub wewnętrznymi dylematami dotyczącymi sfery biznesowej m.in. przyjęcie awansu, zmiany w miejscu pracy czy konieczność określenia celu zawodowego.

Coaching kariery będzie też świetnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy chcą odkryć swoje pasje, mocne strony oraz talenty. Dla tych, którzy planują się przekwalifikować, zmienić pracodawcę lub chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe, ale nie wiedzą, jaki kierunek lub rodzaj szkolenia wybrać. 

Korzyści z coachingu kariery

Coaching kariery to również sposób na pogłębienie swoich umiejętności poruszania się po rynku i reagowania na zmiany w obrębie kariery i życia zawodowego. Należy jednak pamiętać, że coaching nie jest jednorazową interwencją, jak np. szkolenie, ale jest procesem nastawionym na długoterminowy rozwój Klienta. To ostatecznie Klient wie, jak ma wyglądać jego praca oraz ścieżka kariery. Coaching pozwala dotrzeć do tej wiedzy i odpowiednio ją wykorzystać w praktyce.

Zadaniem Coacha jest wsparcie Klienta w rozpoznaniu i rozwijaniu jego potencjału, a także w braniu odpowiedzialności za swój rozwój oraz ścieżkę kariery. Podczas sesji Klient może również rozpoznać elementy, które go blokują i wypracować zdrowy sposób radzenia sobie z nimi. Do najczęstszych blokerów należą brak pewności siebie i poczucia własnej wartości, trudności komunikacyjne, zbyt duży perfekcjonizm, a także brak konkretnego celu zawodowego lub pomysłu na rozwój kariery.

Jak wygląda coaching kariery w ARK

Pilnujemy tego, aby coaching kariery był procesem dopasowanym do konkretnego Klienta i odpowiadającym na jego potrzeby. Ciągle się szkolimy, aby poznawać nowe narzędzia i doskonalić swój warsztat pracy. Chcemy, aby podczas coachingu Klient mógł lepiej poznawać siebie i swoje oczekiwania wobec przyszłego zawodu lub miejsca pracy. A także potrafił obrać kierunek rozwoju i odpowiedział sobie na trapiące go pytania dotyczące jego kariery.


Trzeba jednak podkreślić, że coaching kariery nie jest tym samym, co poradnictwo zawodowe. Coach nie udziela rad ani nie szkoli, ale kieruje rozmową w taki sposób, aby to Klient mógł sam odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania. M.in. o to, jakie aspekty pracy są dla niego ważne, jakie zadania są dla niego satysfakcjonujące, a także jakimi wartościami chce kierować się w sferze życia zawodowego. Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy chcieliby świadomie zająć się rozwojem swojej kariery.

Neuro Lingwistyczne Programowanie III Generacji

Analiza transakcyjna


Typy osobowościowe wg C. G. Jung

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera