• Home
  • Czytelnia
  • 6 sposobów na to, by manager stał się edukatorem w swoim zespole.

6 sposobów na to, by manager stał się edukatorem w swoim zespole.

managers dobrym edukatorem

Czy najlepsi przywódcy powinni być również edukatorami dla swoich zespołów? Eksperci ds. kompetencji managerskich podkreślają, że to właśnie gotowość do edukowania pracowników, wyróżnia wyjątkowych liderów na rynku. Ci, którzy chcą rozwijać swoje działy i pracujących w nich ludzi, powinni zwracać szczególną uwagę na chwile, w których pracownicy potrzebują ich wsparcia, mentoringu lub instruktażu. W tym artykule pochylę się nad tym, w jaki sposób managerowie mogą stawać się dobrymi edukatorami oraz jaką wiedzę, powinni przekazywać.

3 typy wiedzy managerów

Eksperci z Harvard Business Review wymieniają trzy kluczowe kategorie, w ramach których managerowie mogą przekazywać swoją wiedzę pracownikom. Należy pamiętać, że edukacyjna rola lidera nie skupia się wyłącznie na wiedzy specjalistycznej, ale dotyczy również innych, bardzo istotnych obszarów:

  • Profesjonalizm – managerowie stają się dla swoich zespołów nauczycielami w kwestiach zawodowych, pomagając im zdobywać doświadczenie i kształtować swój styl pracy. Manager pełni niejako funkcję mentora, ponieważ uczy swój zespół tego, jak skutecznie przygotować się do spotkań zawodowych, jak je przeprowadzić, jak rozpoznawać potrzeby klientów oraz jakie normy etc. Współpracownicy wspominają, że Norman Brinker, nieżyjący już potentat branży gastronomicznej, zawsze był chętny do dawania lekcji z zakresu wiarygodności w tej branży i stawiania doświadczenia klientów na pierwszym miejscu.
  • Znajomość fachu – manager, który chce być dobrym edukatorem dla pracowników, powinien im również przekazywać wiedzę specjalistyczną, wynikającą z doświadczenia i znajomości dobrych praktyk funkcjonujących w danej branży. Ralph Lauren, światowej sławy projektant mody, często stawiał się w salonach wystawowych osobiście, by przekazywać pracownikom swoją wiedzę z zakresu autentyczności i integralności w świecie mody, która wynikała z jego wieloletniego doświadczenia.
  • Coś więcej niż praca – według ekspertów, dobry manager uczy swoich pracowników czegoś więcej, niż tylko wiedza specjalistyczna i obycie biznesowe. To właśnie liderzy mogą dawać cenną lekcję dotyczącą wartości i priorytetów, jakimi kierujemy się w życiu. Mike Gamson, starszy wiceprezes LinkedIn powiedział, że jego pierwsze spotkanie z dyrektorem generalnym firmy – Jeffem Weinerem – polegało na dwugodzinnej rozmowę na temat wartości buddyzmu i roli empatii w zarządzaniu. Dyskusja ta miała diametralny wpływ na sposób pracy i podejście Mika Gamsona do przywództwa. W rezultacie, jak przyznaje sam zainteresowany – zmieniła jego karierę.

Jak manager może stawać się nauczycielem?

To właśnie rolą managerów staje się ocenianie obszarów do rozwoju swoich pracowników i wspieranie ich w szlifowaniu talentów oraz minimalizowaniu luk kompetencyjnych. Poniżej znajdziesz 6 skutecznych metod na to, jak stawać się dobrym nauczycielem dla swojego zespołu.

1. Sprawdź preferencje względem uczenia się

Pamiętaj, że każdy człowiek uczy się w inny sposób i często wymaga indywidualnego podejścia oraz dedykowanej formy przyswajania wiedzy, by móc sprawnie opanować dany materiał. Niektórzy lubią uczyć się w grupach, inni w zaciszu własnego pokoju. Najlepszą techniką jest szczere pytanie pracowników, w jaki sposób lubią się uczyć, jaka forma rozwoju jest dla nich atrakcyjna oraz czego potrzebują od Ciebie, by osiągać sukcesy w tym obszarze?

2. Zrozum potrzeby firmy i pracowników

Rozwój pracowników jest skuteczny tylko wtedy, gdy odpowiada on na ich potrzeby i oczekiwania. Obserwuj środowisko organizacyjne i sprawdzaj, gdzie występują obszary do rozwoju. Pamiętaj, że nie zawsze Twoje kompetencje będą wystarczające, by przekazać cenną lekcję. Jednak jako manager, który chce edukować swoich pracowników, możesz pokazywać im dalsze ścieżki rozwoju i towarzyszyć im podczas pokonywania kolejnych kroków.

3. Testuj nowe sposoby przekazywania wiedzy

To, co sprawdza się w szkoleniu korporacyjnym, to technika “odwróconej lekcji”. Polega ona na tym, że zmieniamy powszechną kolejność zdobywania i ćwiczenia nowej wiedzy. Model szkolny polega na tym, że najpierw, w szkolnej ławce uczymy się teorii, a potem zdobytą wiedzę wykorzystujemy we własnym zakresie, wykonując zadania domowe. To, co mogą zrobić managerowie, aby osiągnąć większą skuteczność uczenia się, to odwrócić ten model. Pracownicy najpierw otrzymują materiały edukacyjne, np. film, książkę, przygotowany materiał lub kurs e-learningowy i zapoznają się z nimi w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Poznają teorię i dopiero po jej opanowaniu organizowane jest spotkanie, podczas którego omawia się tę koncepcję i ćwiczy jej wykorzystanie w środowisku pracy.

4. Wykorzystuj coaching

Coaching to technika, która sprawdza się nie tylko podczas przeprowadzania rozmów rozwojowych, ale i we wzmacnianiu efektów uczenia się. Coaching to sztuka zadawania celnych pytań, które otwierają przed rozmówcą nowe perspektywy i obszary, których wcześniej nie brał pod uwagę. Po przekazanej lekcji, możesz zadawać pracownikom pytania o to, jakie elementy były dla nich trudne i dlaczego? Jak mogą radzić sobie z nimi w przyszłości? Jaka forma nauki okazała się najskuteczniejsza? Gdzie indziej można wykorzystać tę wiedzę? Każde z nich będzie utrwalało zdobyte informacje i zachęcało do refleksji nad procesem rozwojowym.

5. Sprawdzaj zdobytą wiedzę

Testuj to, czy przekazywane przez Ciebie lekcje, przynoszą zamierzone rezultaty. Weryfikuj, w jaki sposób zdobyta wiedza jest interpretowana przez pracowników, a także w jaki sposób przekładają ją oni na praktykę i codzienną pracę. Pozwoli ci do doskonalić swój styl pracy i uczenia pracowników. Wykorzystuj nowe narzędzia technologiczne, które pozwalają na przeprowadzanie testów, quizów i ankiet, a także pomagają z zbieraniu pracowniczego feedbacku.

6. Nie zapominaj o swoim rozwoju

Aby być dobrym managerem, który pełni również funkcję edukatora w swoim zespole, należy stale rozwijać swoje kompetencje. Mowa tu o umiejętnościach związanych z zarządzaniem, motywowaniem, budowaniem zaangażowania, czy organizacją pracy. Nie można zapominać także o takich obszarach, jak skuteczność osobista, znajomość narzędzi i technik wspierających uczenie się, a także umiejętność wystąpień publicznych i przemawiania. Sam bądź przykładem dla swojego zespołu.


Jak firmy mogą wspierać managerów w stawaniu się edukatorami

Firmy powinny wspierać managerów w zarządzaniu wiedzą oraz stawaniu się nauczycielem i przykładem dla pracowników w swoich zespołach. Salman Khan, amerykański pedagog i założyciel Khan Academy, bezpłatnej internetowej platformy edukacyjnej non-profit, zasugerował trzy strategie osiągania tego celu.

  • Strategia nr 1: Motywuj menedżerów, łącząc rozwój talentów z ich wynagrodzeniem

Okazuje się bowiem, że wielu managerów nie ma w sobie wystarczającej ilości motywacji, aby rozwijać swoich pracowników. Często managerom brakuje także wiedzy o tym, jak duży zwrot przynosi inwestowanie w kompetencje i indywidualne predyspozycje członków zespołów. Firmy chcące wspierać swoich managerów w stawaniu się dobrymi edukatorami, powinny korelować podejmowane działania z wynagrodzeniem. 

  • Strategia nr 2: Ułatw pracę menedżerom, dając im narzędzia

Kolejną strategią jest przekazywanie managerom narzędzi, które będą wspierały ten obszar. Mogą to być programy do zarządzania wiedzą i komunikacją w zespole, dodatkowy budżet na działania szkoleniowe lub feedback ze strony działu HR na temat profili kompetencyjnych i oczekiwań pracowników. 

  • Strategia nr 3: Daj przykład i umożliwiaj rozwój

Przykład zawsze powinien iść z góry. To, co będzie wspierało managerów w stawaniu się dobrymi nauczycielami swoich pracowników, to wsparcie ich bezpośrednich przełożonych oraz świadome podejście organizacji do budowania kultury skoncentrowanej na zwiększaniu i czerpaniu korzyści z know how. 

Chcesz rozwijać swoje umiejętności managerskie?

Skorzystaj z wiedzy ekspertów Akademii Rozwoju Kompetencji i sprawdź ofertę szkoleniową:

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera