• Home
 • Czytelnia
 • Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników w firmie – jaki ma cel?

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników w firmie – jaki ma cel?

badanie satysfakcji i zaangażowania

Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników powinny być standardem w każdej firmie zatrudniającej powyżej 30 pracowników. W mniejszych firmach, też nie byłoby grzechem gdybyśmy je przeprowadzili. Robiąc badania warto koniecznie zadbać o anonimowość badań, aby pracownicy mieli możliwość szczerego udzielenia informacji zwrotnej firmie. Inaczej ich opinię nie będą wiarygodne.

Dlaczego badanie satysfakcji i zaangażowania jest takie ważne?

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników można porównać do okresowych badań zdrowotnych, które każdy z nas powinien przeprowadzać, aby unikać potencjalnych chorób i zagrożeń. Podobnie w firmie, wyniki badania są wskaźnikiem nastawienia pracowników do pracodawcy, ich motywacji do pracy, oraz dobrym wskaźnikiem potencjalnej rotacji lub absencji w firmie. Zaangażowani pracownicy, co jest oczywiste, bardziej dbają o firmę i jej wyniki. Zgłaszają wiele ciekawych pomysłów na jej usprawnienie, traktując ją, jak niemal swoją. Ponadto, zaangażowani pracownicy mają możliwość realizowania swoich celów w pracy, a gdy perspektywa oczekiwań firmy i pracownika nakładają się na siebie, możemy mówić wtedy o sytuacji idealnej.

Jak często robić badania satysfakcji i zaangażowania?

Przynajmniej raz na 2 lata, a najlepiej raz w roku, warto robić duże badanie. Dodatkowo, co kilka miesięcy warto monitorować stan nastawienia pracowników do pracy, czy to w formie krótszych ankiet, czy to rozmów bezpośrednich indywidualnych. To takie mierzenie pulsu organizacyjnego.

Zapoznaj się z naszą koncepcją doradztwa biznesowego:

Co mierzą badania satysfakcji i zaangażowania pracowników?

W badaniu można sprawdzać wiele wymiarów. Najczęściej bada się:

 • satysfakcję pracowników z pracy,
 • rozumienie i znajomość strategii firmy
 • sposób zarządzania przez menedżerów,
 • atmosferę pracy,
 • współpracę w zespole,
 • ocenia się podejście zarządu do prowadzenia firmy,
 • bada się czynniki motywacyjne,
 • dostępność narzędzi w pracy niezbędnych do realizacji celów,
 • komunikację wewnątrz firmy, występowanie w niej konfliktów,
 • jasność podziału ról w firmie.

Inne kwestie, które mogą być uwzględnione w badaniu to na przykład te dotyczące wpływu: wieku, stażu i stanowiska na wyniki badań. W niektórych firmach paradoksalnie bardziej zadowoleni są pracownicy, którzy mają krótszy staż, co może wiązać się z większymi wymaganiami i bardziej doświadczonych pracowników, o których motywacji i docenianiu często się już zapomina.

W takim badaniu warto też zadać pytania otwarte, które mogą dotyczyć kwestii nieporuszonych w badaniu, a mających znaczenie dla firmy. Mogą wśród nich się znaleźć pytania o podejmowane w firmie decyzje, czy zmiany.

Zrób przegląd firmy:

Dlaczego badania satysfakcji i zaangażowania są takie ważne?

Te badania są o tyle ważne, że co jakiś czas dochodzą do opinii publicznej głosy i słabe wyniki badań prowadzonych w różnych krajach świata, które niemal alarmują w kontekście niskiej oceny zaangażowania pracowników w pracy. To oczywiście ma związek z efektywnością pracowników i całych firm: zaangażowani pracownicy są bardziej wydajni, ale też szczęśliwi. Kształtowanie kultury zaangażowania jest ważne w każdej firmie, która chce być konkurencyjna na rynku i sprostać wymaganiom klientów. W budowaniu zaangażowania pracowników największą rolę odgrywają zarządzający firmą managerowie (właściciele) i to oni powinni wziąć odpowiedzialność za wyniki i ich poprawę.

Co powinno się zdarzyć po badaniu satysfakcji pracowników?

Po badaniu satysfakcji i zaangażowania pracowników, należy wyciągnąć wnioski i wprowadzić konieczne zmiany. Jeśli zabraknie działań, pracownicy mogą czuć się jeszcze bardziej sfrustrowani sytuacją, w której, pomimo zapytania ich o opinię, nie następują żadne istotne zmiany, czy uzasadnienie dla status quo.

Oczywiście zawsze warto zwrócić uwagę na to, czy jest możliwe spełnienie wszelkich potrzeb pracowników. Jeśli nie, należy efektywnie zarządzać oczekiwaniami pracowników komunikując im, co jest możliwe, a co nie, i wyjaśniać, jakie są intencje naszych decyzji, czyli działania lub jego braku.

Ważne jest, aby nie tylko wprowadzać zmiany, ale otwarcie komunikować wprowadzanie ich pracownikom, aby czuli związek pomiędzy ich głosem, a działaniami w firmie. W innym przypadku może się zdarzyć, że wprowadzane zmiany mogą być nie dostrzeżone.

Obecnie badanie satysfakcji pracowników można przeprowadzać automatycznie, z pomocą platform rozwojowych i edukacyjnych. Sprawdź naszą propozycję – Aplikację mentoringową Ask Mentor, która umożliwia tworzenie ankiet i docieranie z nimi do każdego pracownika.

Co jeśli nie zrobimy badań satysfakcji i zaangażowania w pracę?

Można powiedzieć przekornie, że nic się nie stanie… ale czy status quo jest dobre dla organizacji? Raczej nie. Zarządzający potrzebują informacji zwrotnej od swoich pracowników, aby mogli efektywnie zarządzać. Obszary badania umożliwiają podjąć decyzje oparte na faktach, które umożliwią zmianę i rozwój organizacji, aby lepiej działać na konkurencyjnym rynku pracy. Jeśli nie robiliście takich badań w swojej organizacji, to nie ma na co czekać…

Ciekawy? Zrób z nami badanie satysfakcji pracowników!

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji

Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera