Jak budować zaangażowanie pracowników? Wskazówki dla leaderów

Do tego, że organizacja potrzebuje zaangażowanych pracowników, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiele organizacji szuka drogi do zwiększenia jej, słusznie wierząc, że jest to droga do osiągania celów i budowania lojalności Klientów. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w zwiększaniu zaangażowania pracowników w cele firmy.

Budowanie zaangażowania pracowników to konieczność, w świecie, w którym o sukcesie organizacji nadal decydują i będą decydować ludzie. Sukcesy firm, takich jak: Apple, Starbucks, Google, United, Southwest Airlines, Toyota, pokazują, że polityka angażowania i dawania kredytu zaufania pracownikom, jest skuteczna w realizacji celów.

Zacznij od zaufania w zarządzaniu

Stephen M. R. Covey i Greg Link w książce Mądre zaufanie zauważają, że energia wielu firm kierowana jest na ok 5% osób, którym potencjalnie nie można zaufać. Budowanie zaangażowania pracowników właściwie nie jest możliwe bez zaufania. Autorzy wskazują pięć działań, które należy zrobić, aby zaufanie stało się możliwe:

1. Trzeba uwierzyć w zaufanie.
2. Należy zaufać sobie.
3. Zadeklarować intencje.
4. Robić to, co zadeklarowaliśmy.
5. Rozszerzać zaufanie i obejmować nim innych ludzi.

Kiedy wierzymy w zaufanie, ufamy sobie, zaczynamy ufać innym. Nie oznacza to, że mamy ufać bezgranicznie, ale czynić to z rozwagą, a przede wszystkim, unikać uogólnień, np. nikomu nie można ufać lub można ufać każdemu. Zaufanie powinno zawierać w sobie osąd płynący, tak z serca, jak i rozumu, piszą autorzy książki „Mądre zaufanie”.

Wykorzystaj misję, wizję, wartości i strategię organizacji do skutecznego przywództwa

Przywództwo oparte o porywającą dla pracowników misję i wizję firmy, pomaga w zwiększaniu motywacji do działania i odpowiedzialności za firmę. Kiedy dodamy do tego przemyślaną strategię działania, którą pracownicy mogą z wiarą prowadzić w życie, jesteśmy blisko celu. Warto traktować strategiczne cele na poważnie i komunikować przy każdej sposobności, nie tylko na spotkaniu świąteczno-noworocznym. Jednakże, pracownik nie będzie się utożsamiał ze strategią, jeśli nie będzie dopasowany do stanowiska, które zajmuje, dlatego…

Prowadź angażujące spotkania zespołowe

efektywne prowadzenie spotkań offline i online

Efektywne spotkania zespołowe budują zaangażowanie pracowników, dając im możliwość bycia wysłuchanym i zauważonym. Spotkania które są formą wystąpienia lidera bez możliwości rozmowy, zgłaszania sugestii czy wspólnego kreowania pomysłów stają się trudnym doświadczeniem dla jego uczestników. Spotkanie powinno tętnić życiem i być przestrzenią do zarządzania wiedzą, informacją i zaangażowaniem uczestników.

Skoncentruj od efektywnej rekrutacji

podcast o rozwoju firmy i biznesie
Posłuchaj podcastu o budowaniu zdrowych firm

Budowanie zaangażowania pracowników warto zacząć od efektywnej rekrutacji, czyli wyboru osób, które będą traktowały swoją pracę, nie jak robotę, do której trzeba przyjść, ale jak pracę, która jest ważną częścią ich życia. Połącz cele organizacji, stanowiska i zdolności pracownika. Dopasuj osobowość, charakter i zainteresowania, a przede wszystkim, talent pracownika, do specyfiki wykonywanej pracy. Ludzie, którzy robią to, co naprawdę lubią, nawet jeśli innym wydaje się ona monotonna, trudna i ciężka, dają z siebie więcej.

Szkolenie: Techniki rekrutacji

Wyznaczaj mierzalne, realne do osiągnięcia cele

Kiedy posiadasz już właściwych pracowników, przekaż im jasne, ambitne i realne cele, które będą powiązane ze strategią organizacji. Warto zaangażować ich do wyznaczania celów do osiągnięcia, co zwiększy zaangażowanie i ograniczy negatywny wpływ nierealnych lub niezrozumiałych planów, które zabiją motywację już na samym starcie.

Szkolenie: Zarządzanie przez cele i wskaźniki

Efektywnie zarządzaj zmianą

Wprowadzanie zmian jest jednym z momentów, w których bez zaangażowania pracowników prawie nic nie będzie możliwe. Brak informacji i uzasadnienia dla zmian, nie uwzględnianie opinii pracowników, ukrywanie intencji, powoduje zamieszanie i spadek zaufania do managerów i firmy jako całości.

Szkolenie: Zarządzanie zmianą w organizacji

Upełnomocnij pracowników

Upełnomocnienie pracowników nie zwalania managerów z odpowiedzialności za obszar, którym zarządzają, a jednocześnie, przekazanie większej decyzyjności w ręce pracowników, przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników. Ludzie, którzy mają poczucie odpowiedzialności, bardziej angażują się w powierzone im zadania i dążą do tego, aby nie zawieść pokładanego w nich zaufania.

Pozwól współtworzyć miejsce pracy

Możliwość wpływu na kształt i przebieg swojej pracy, przyczynia się do zwiększania utożsamienia się ze swoją rolą. Pracownicy często mają dobre pomysły, jeśli chodzi o sposób wykonywania swojej pracy, ponieważ to oni są najbliżej Klienta, procesu, trudności z jakimi się spotykają na co dzień.

Oczekuj refleksji nad działaniem i usprawnień w codziennej pracy

Zgodnie z ideą organizacji uczącej się Petera Senge’a, czy strategią KAIZEN, warto mobilizować pracowników do refleksji nad codziennymi działaniami. Uczenie się organizacji, nawet metodą małych kroczków, to droga do budowania zaangażowania pracowników każdego dnia. Przyczynia się do powstawania nowych pomysłów, usprawnień, ale również do kreowania otwartości na doświadczenia i eksperymentowania.

Szkolenie: PRO TIME TOOLS zarządzanie czasem i sobą w czasie w XXI wieku

Dobrym przykładem jest tutaj Google: pracownicy mogą wykorzystywać 20% swojej pracy na działania inne, niż standardowe obowiązki. Inne, czyli ciekawe dla pracownika, a jednocześnie, być może przyniosą ciekawe rozwiązania dla firmy. Na produkcji w firmie MAN stworzono miejsce do testowania usprawnień, przed ich wdrożeniem. W niektórych firmach jako formę nagrody za dobre wyniki oferuje się pracownikom… wolny czas na przemyślenia, usprawnienia swojej pracy, zaangażowanie się w interesujący projekt. Może to wydawać się to nielogiczne, ale w dobie zalewu informacji i niedoboru czasu, jest to motywująca możliwość dla wielu pracowników, którzy mogą cierpieć na syndrom wypalenia zawodowego.

Stawiaj wyzwania pracownikom

Kolejnym aspektem budowania zaangażowania pracowników jest stopniowe podnoszenie im poprzeczki, jeśli chodzi o jakość, efektywność, wydajność w miejscu pracy. Wielu pracowników utknęło w martwym punkcie, nie widząc możliwości rozwoju w organizacji. Ważne jest, aby dostarczać im stymulacji, wyzwań, które pozwolą na nowe spojrzenie na swoją pracę. Jak to robić? Można oddelegować pracownika do innej placówki lub organizacji (w ramach firmy lub zaprzyjaźnionego przedsiębiorstwa). Można zaproponować udział w szkoleniu. Warto zapraszać ekspertów z zewnątrz, którzy zainspirują do zmian, wskażą obszary do rozwoju, których, będąc wewnątrz organizacji, już się nie zauważa.

Szkolenie: Zarządzanie przez cele i wskaźniki

Angażuj w podejmowanie decyzji

Nie zawsze da się zaangażować w podejmowane w firmie decyzje, warto jednak to robić, tak często, jak pojawia się taka możliwość. Coraz więcej firm angażuje pracowników nawet do wyznaczania strategicznych celów rozwojowych dla organizacji lub przynajmniej zbiera opinie na temat kierunków, w którym ich zdaniem, powinna podążać organizacja. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze da się wszystko skonsultować za pracownikami, ponieważ może to wydłużyć proces podejmowania decyzji, a nawet, doprowadzić do „paraliżu” decyzyjnego. Uwzględnianie głosu pracowników zwiększa ich zaangażowanie i daje poczucie bycia ważną częścią organizacji.

Szkolenie: Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS

Udzielaj konstruktywnych informacji zwrotnych

Na koniec warto wspomnieć, o jeszcze jednym, ale fundamentalnym aspekcie budowania zaangażowania pracowników. Jest nim częste udzielanie informacji zwrotnych, które są ważne dla pracowników, tak w aspekcie motywacyjnym, jak i rozwojowym. Konstruktywnie udzielona informacja zwrotna prowadzi do pozytywnych zmian w strategiach działań podejmowanych przez pracowników. Brak udzielania informacji zwrotnych prowadzi do tego, że pracownicy zaczynają „fantazjować” na temat tego, w jaki sposób są postrzegani i źle interpretować otrzymywane sygnały od managerów.

Podsumowanie

Budowanie zaangażowania pracowników to coś więcej niż strategia, to kultura zarządzania oparta na mądrym zaufaniu i wierze w pozytywne intencje pracowników. Opiera się na przekonaniu, że ludzie są inteligentni, twórczy i mają potencjał do angażowania się na rzecz firmy. Efektywna organizacja łączy cele właścicieli, pracowników i jej Klientów. Warto pamiętać o tym w codziennej pracy, że odpowiedzi i rozwiązania naszych trudności, można znaleźć bliżej, niż się wydaje, a kluczem jest zaangażowanie pracowników.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

W celu szerszego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz

lub