• Home
 • Czytelnia
 • Dlaczego praca zespołu jest nieefektywna? Pięć dysfunkcji pracy zespołowej wg Lencioniego

Dlaczego praca zespołu jest nieefektywna? Pięć dysfunkcji pracy zespołowej wg Lencioniego

5 dysfunkcji zespołu wg Lencioniego

Brak efektywności, niski poziom zaangażowania w powierzone obowiązki i niechęć do współpracy. To jedynie kilka z wielu problemów, z jakimi spotyka się menadżer podczas zarządzania zespołem. Sama postać lidera powinna się cechować wieloma umiejętnościami, takimi jak pozytywne przywództwo, samoświadomość, empatia oraz inspirujący wpływ na członków grupy. Co powoduje, że nasz zespól jest nieefektywny? Gdzie szukać przyczyny takiego zjawiska?

Patrick Lencioni w trakcie licznych badań oraz analizy pracy zespołowej określił pięć głównych czynników, które mają szczególny wpływ na pracę członków grupy. Elementy modelu pięciu dysfunkcji rozpatruje się łącznie, gdyż każdy z tych etapów jest od siebie zależny i ma wpływ na kolejny element w funkcjonowaniu całej struktury zespołu i firmy.

Brak zaufania w zespole

Na pierwszym etapie możemy zwrócić uwagę na dysfunkcje związaną z niskim poziomem zaufania wśród pracowników. Jeśli w firmie brakuje zaufania, pracownicy nie są pewni swojej pozycji i działań. Przebywają w miejscu pracy, walcząc z ciągłą obawą przed odsłonięciem jakichkolwiek uchybień czy słabości. Brak zaufania skutkuje również niepewnością w związku z podejmowaniem decyzji i wyrażaniem swojego zdania na forum. Menadżer traci wtedy szansę, na uzyskanie cennych wskazówek, bezpośrednio od pracowników, odnośnie prowadzonych projektów, zadań i ogólnej współpracy.

Strach przed konfliktem

Konsekwencją braku zaufania staje się kolejna, poważna dysfunkcja: jest to strach przed potencjalnym konfliktem wśród członków zespołu. Pracownicy nie wyrażają swojego zdania, szczególnie jeśli jest ono odmienne w stosunku do innych. Obawiają się konfrontacji, unikają komentarzy lub wyrażają się na dany temat wymijająco, przytakują, tym samym godząc się na narzucane im warunki. Zgrany zespół jest otwarty na dyskusje, potrafi efektywnie przekuć konflikty na rozwiązania oraz wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji.

Ebook o spotkaniach firmowych

Brak zaangażowania

Obawa przed konfliktem i bierna akceptacja narzuconych warunków współpracy skutkuje brakiem zaangażowania w powierzone obowiązki. Członkowie zespołu nie czują się związani z celami, jakie wyznacza firma i choć oficjalnie okazują chęć do pracy i godzą się na wszystko, to ich zaangażowanie jest praktycznie znikome.

 Szkolenie: Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS 

Unikanie odpowiedzialności

Unikanie odpowiedzialności za powierzone zadania związane jest z brakiem utożsamiania się z misją firmy. Członkowie zespołu nie widzą lub nie rozumieją celu swoich działań, nie motywują się nawzajem, mają również opory z rozwiązywaniem zaistniałych problemów i identyfikowaniem się z przedstawionymi celami projektów.

podcast o rozwoju firmy i biznesie
Posłuchaj podcastu dla managerów i przedsiębiorców

Niska dbałość o wyniki lub jej brak

Od wyników wykonywanych projektów zależy los firmy, jednak brak dbałości o przebieg pracy skutkuje słabym wynikiem lub porażką. Każdy, niezainteresowany wynikami członek zespołu w tym momencie kieruje się własnymi interesami, nie kierunkując ich na potrzebę grupy i firmy.

 Szkolenie: Zarządzanie przez cele i wskaźniki 

Oto rozwiązania, ulepszające współpracę zespołu:

Rozwiązanie tych problemów jest nie lada wyzwaniem dla lidera, często wiąże się z kulturą organizacyjną firmy. Innowacyjne metody szkoleniowe, warsztaty outdoor, mediacje oraz coaching menadżerski mogą przyczynić się do polepszenia współpracy zespołu. Dzięki nim, możemy nawiązać pozytywną relację i dążyć do osiągnięcia poziomu synergii.

 Szkolenie: Strategia budowania efektywnych zespołów PRO TEAM TOOLS 

Zdobądź zaufanie w zespole

Zaufanie jest podstawowym elementem budowania pracy zespołu, dlatego jeśli chcemy o nie zadbać w firmie, powinniśmy zwrócić uwagę na:

 • konstruktywną informację zwrotną,
 • udzielanie wsparcia w określonych inicjatywach,
 • uważne i empatyczne słuchanie,
 • oferowanie drugiej szansy przy popełnionych błędach, pozwolenie na wyciągnięcie wniosków,
 • pozwolenie na przejęcie inicjatywy w wykonywaniu określonych zadań,
 • przyjazne i pozytywne nastawienie do pracowników,

Wyeliminuj obawy

Obawę przed konfliktem można rozwiązać następującymi działaniami:

 • prowadzenie regularnych spotkań w trakcie których każdy ma prawo wypowiedzieć się na dany temat,
 • Dogodne warunki spotkań, stworzenie przestrzeni zaufania i akceptacji,
  zbudowania luźnej choć konstruktywnej atmosfery,
 • Możliwość dyskusji na określony temat, monitorowanych przez lidera,
 • Uświadamianie zespołu w tym, że dobrze rozwiązany konflikt, może przysłużyć się rozwojowi członków jak i firmy,

Zwiększ zaangażowanie

Oto rozwiązania podnoszące zaangażowanie pracowników w powierzone obowiązki:

 • Otwartość na wypowiadane zdanie członków zespołu,
 • Wspólna burza mózgów, podczas określania celów biznesowych,
 • Jasny, sprecyzowany i zrozumiały cel oraz zasady współpracy (kontraktowanie),
 • Ustal konkretny termin pracy i jako lider przestrzegaj zasad, będąc wzorem dla członków zespołu
 • Informuj jakie są zalety pracy grupowej i co możecie wspólnie jako zespół,
 Szkolenie: Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS 

Naucz odpowiedzialności

Wskazówki dla liderów, którzy chcą zwiększyć odpowiedzialność pracowników w powierzone im obowiązki:

 • Doceniaj cały zespół ale również indywidualny wkład każdego z członków,
 • Prowadź regularne rozmowy na temat postępów w realizacji celów,
 • Zachęcaj do wzajemnego motywowania się pomiędzy członkami zespołu,
 • Aby rozwijać pracowników warto sięgnąć po sprawdzone narzędzia. Jednym z nich jest aplikacja mentoringowa AskMentor.

Zadbaj o wyniki

Jak osiągnąć dbałość o wyniki wśród członków zespołu:

 • Jasno określaj oczekiwany wynik pracy oraz uświadamiaj członków jakie ma to znaczenie dla organizacji,
 • Ukazuj wpływ realizacji celów zespołowych na sprawne funkcjonowanie firmy,
 • Publiczna deklaracja chęci w powierzone obowiązki staje się bardziej motywująca,
 Szkolenie: Zarządzanie przez cele i wskaźniki 

Podsumowanie

W doszukiwaniu się powodów dysfunkcji naszego zespołu warto zwrócić uwagę na wyżej wymienione elementy. Zaniedbanie jednego skutkuje tak zwanym “efektem domina”, które rzutuje nie tylko na funkcjonowanie zespołu ale również całej firmy. Stałe stosowanie się do wymienionych wskazówek skutkuje większą świadomością działań oraz polepszeniem współpracy wśród pracowników.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Magdalena Tyl
Specjalista ds. szkoleń i marketingu
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora

W celu szerszego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera