Dlaczego warto racjonalnie budować swoją karierę?

Employer branding

Nastały czasy, w których każdy musi działać samodzielnie i świadomie, niezależnie od wszelkich nacisków z zewnątrz. Nie ma innej drogi, która mogłaby prowadzić do indywidualnie pojętego sukcesu, jak realizowanie własnych planów, ambicji, marzeń. Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy człowiek ochoczo realizował wizję życia, podsuniętą przez rodziców, nauczycieli, czy włodarzy państwa.

Współcześni ludzie

Dzisiaj nie ma już prostej recepty na osiągnięcie sukcesu oraz zadowolenia z życia osobistego i zawodowego. Szkoła, rodzina, górnolotne idee straciły swoją moc wpływu, na rzecz grup rówieśniczych i mediów, ale przede wszystkim wzrosła rola indywidualizmu. Dla jednych to sytuacja wzbudzająca motywację i chęć do pracy, dla innych paraliżujący niepokój przed wzięciem odpowiedzialności za swoją przyszłość.

Przyszłość zawodowa

Czy zastanawiałeś się już poważnie nad koniecznością planowania własnej kariery zawodowej i rozwoju osobistego? Warto spojrzeć na to zagadnienie z odwrotnej perspektywy: co będzie, jeśli nie zaplanuję swojej kariery zawodowej w odpowiedni sposób?

Kiedy swoją przyszłość pozostawimy przypadkowi, nasze zachowanie będzie przypominać zachowanie kuli bilardowej, wbijanej przez niedoświadczonego zawodnika do niewłaściwego otworu, z niewłaściwą siłą i zasadami. Innymi słowy: zabraknie siły, motywacji, świadomości i skuteczności działania. Zdarzyć się może, że czasami uda się wbić bilę do odpowiedniego otworu, ale będzie to powodowane przypadkiem, a przecież zależy nam, aby nasze życie nie zależało tylko od przypadku.

Planowanie kariery zawodowej

Na planowanie kariery zawodowej składa się kilka najważniejszych elementów. Zawiera: dążenie do samowiedzy i oceny swoich mocnych i słabych stron, wybranie kierunku rozwoju zawodowego i osobistego, określenie, jaki typ kariery jest najlepszy dla konkretnej osoby, planowanie i stawianie celów krótko i długo terminowych, zdobywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy zawodowej, oraz nieustanne podnoszenie swoich kompetencji społecznych, sprawiających, że dobrze się czujemy i porozumiewamy się ze współpracownikami.

Prezentowane spojrzenie na karierę zawodową nie ma nic wspólnego z wyścigiem szczurów. Wynika raczej z racjonalnej potrzeby panowania nad własnym życiem i przygotowaniem się na zmiany, które w trakcie kariery zawodowej mogą nas spotkać. To jedna strona medalu. Druga strona, to dążenie do sprzężenia swoich celów zawodowych i osobistych w taki sposób, aby czerpiąc zadowolenie z życia, realizować wszystkie swoje plany i aspiracje w sposób satysfakcjonujący.

Jak osiągnąć sukces?

Wg Kopmeyer’a, żeby zdobyć w życiu wszystko to, czego pragniemy, musimy spełnić trzy proste warunki:

– pierwszy – musimy wiedzieć – CO ROBIĆ? – znać cel;
– drugi musimy wiedzieć – KTÓRĄ DROGĘ WYBRAĆ? – znać ścieżki do realizacji celu;
– trzeci – JAK TO ZROBIĆ? – znać metody i techniki dojścia do celu;

Nawet najdokładniejsze określenie, zaplanowanie przyszłości nie spowoduje automatycznie osiągnięcia sukcesu. Istnieją jeszcze inne, konieczne warunki, które trzeba spełnić, aby zrealizować swoje cele. Należy posiadać silną motywację wewnętrzną, odporność na niepowodzenia, przejawiającą się w konsekwentnym realizowaniu założonych działań. Istotą udanej kariery jest także twórcze i odważne podejmowanie ryzyka, by osiągnąć wyznaczone cele zawodowe. Trzeba umieć przyjąć przydarzające się porażki, jako element każdej kariery, jako koszt podjętego planu, czy projektu.

Przed każdym, kto podejmie trud racjonalnego wyboru swojej ścieżki rozwoju zawodowego, czeka wiele pracy, wyrzeczeń, ale i zadowolenia z siebie i sukcesów. Czy warto podjąć ten trud? Niech czytelnik sam podejmie próbę odpowiedzi na pytanie: czy jest w stanie przyjąć wyzwanie, jakie stawia przed każdym ciężka praca nad sobą i swoja osobowością? Uważam, że w dobie niemalże wykładniczego przyrostu wiedzy, konieczności ustawicznego uczenia się, jedyną odpowiedzią na to pytanie jest: TAK. W czasach, w których najpewniejszą rzeczą, którą ma nam świat do zaoferowania, jest zmiana, warto zastanowić się nad tym jak najszybciej.

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.