Dziesięć zaniedbań w komunikacji i motywacji pracowników

Poznaj zaniedbania w komunikacji i motywacji pracowników

Jest takie powiedzenie, że ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą z powodu managera. Oznacza to w praktyce, że to właśnie styl zarządzania managera i jego postępowanie wobec pracowników, przyczyniają się do rotacji i niezadowolenia z pracy. Oto najczęstsze błędy popełniane przez managerów.

1. Brak określenia jasnych oczekiwań w pracy.

Pracownicy tak naprawdę nie wiedzą za co są odpowiedzialni i według jakich wskaźników oceniania jest ich praca. Częste przerzucanie na nich dodatkowych obowiązków, brak jasnego precyzowania codziennych zadań to kolejny kamień milowy dla każdego z nich – tutaj potrzebne jest kontraktowanie Jeśli nie wiesz, w jaki sposób masz pracować, czego oczekuje Twój szef i do jakich efektów dążysz – trudno o motywację do działania. Każdy pracodawca powinien w możliwie najwyższym stopniu przedstawić stanowisko, na jakim ma funkcjonować dana osoba. Zwrócenie uwagi na oczekiwania, wymagania, zasady, obowiązki, pozwoli na zaaklimatyzowanie się wśród zespołu i zwiększenie chęci do pracy.

2. Tolerowanie błędów: przymykanie oka, niesprawiedliwe traktowanie.

Jeśli pracownicy zauważą, że managerowi nie zależy na efektach, albo przymykają oko na niektóre zachowania pracowników, uznają to za przyzwolenie na nieefektywne działanie. Odejście od praktyk, w których błędy nie są omawiane na bieżąco w ramach informacji zwrotnej, jest świetnym sposobem na poprawę komunikacji. Oczywiście, pomyłka lub gorszy moment nie jest powodem do piętnowania pracownika i przekreślania jego dokonań. Jednak samo zwrócenie uwagi na dane zdarzenie, może obyć się bez zbędnych negatywnych emocji po obu stronach i przynieść oczekiwane rezultaty.

3. Zbyt mała ilość informacji, prowadząca do domysłów i plotek w firmie.

Zatrzymywanie informacji o celach strategicznych firmy, o jej kondycji finansowej, powodach zwolnień pracowników, przyczynia się do powstawania domysłów, plotek i osłabia morale. Zachowaj higienę pracy i komunikacji w swoim biurze. Systematycznie doprowadzaj do efektywnych spotkań zespołowych, na których rozwiane zostaną wszelkie pojawiające się wątpliwości i plotki. Niestety w przypadku zarządzania zespołem, takie sytuacje mogą mieć miejsce nawet wśród najbardziej doświadczonych i skupionych na swoich działaniach pracowników. Aby komunikacja i motywowanie w firmie przebiegało pomyślnie, nie można obejść się bez prawdziwego dialogu i szacunku dla współpracowników.

 Szkolenie Zarządzanie zespołem 

4. Pracownicy nie są świadomi szerszego kontekstu swojej pracy i jej wpływu na innych pracowników.

Jeśli pracownik nie wie jaki jest sens pracy, na czym polega jej waga, jakie zajmuje miejsce w systemie pracy, może nienależycie przykładać się do swoich obowiązków. Potrzeba tutaj przypominania o tym, dlaczego robimy to co robimy i jaki jest wyższy  cel pracy, nawet tej żmudnej. Ważne jest, aby budować świadomość biznesową pośród pracowników w firmie, aby z większą odpowiedzialnością i świadomością podejmowali stosowne decyzje. Potrzebują do tego informacji i szkoleń. Na przykład w jednej z firm wszystkich managerów przeszkolono z bilansu firmy, aby lepiej rozumieli jak konstruować budżet.

5. Nieuwzględnianie zdania i opinii pracowników, jeśli to możliwe.

Wiele badań i doświadczeń pokazuje, że pracownicy, którzy osiągają bardzo dobre wyniki, mają duży wpływ na sposób wykonywania swojej pracy – mogą kształtować swoje stanowisko pracy. Zadbaj o to, aby oprócz wprowadzania standardów i procedur, pracownicy mogli mieć wpływ na wykonywanie swojej pracy w dopasowany do siebie  sposób, jeśli nie działa on na szkodę organizacji.

 Szkolenie: Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS 

6. Brak reakcji na przekraczanie akceptowalnych zasad.

Jeśli w zespole, firmie, pracownicy nie przestrzegają zasad ustalonych przez managera, a on nie reaguje lub odwraca głowę, oznacza to duże niebezpieczeństwo dla jakości pracy. Brak konsekwencji jest jednym z największych błędów managerskich, który warto wyeliminować.

7. Doprowadzanie do powstawania efektu głuchego telefonu.

Jeśli manager przekazuje komunikaty w sposób niejasny, niepełny, powodujący domysły, przyczynia się do pogorszenia atmosfery w zespole. Zarządzanie przez plotkę w firmie to równia pochyła dla każdej firmy – trzeba w tym kontekście zadbać o aktualne informacje dostarczane na czas pracownikom przez intranet, newsletter, czy w innej szybkiej formie – a w szczególności, wyjaśniać decyzje strategiczne.

8. Brak komunikacji wprowadzanych zmian w wykonywanej pracy.

Jeśli pojawiają się zmiany w organizacji, rolą managera jest przekazanie informacji o tychże zmianach, w taki sposób, aby motywować pracowników do ich przyjęcia i ograniczyć opór, który może temu towarzyszyć.  Komunikacja zmian to konieczny element skutecznej komunikacji w organizacji, warto ją planować zgodnie z 8 krokami Kottera:

1. Stworzenie potrzeby pilności zmiany.
2. Utworzenie koalicji wprowadzającej zmianę .
3. Rozwój wizji i strategii wprowadzania zmiany
4. Komunikowanie wizji zmiany pracownikom
5. Wyzwolenie szeroko pojętych działań na rzecz wprowadzania zmiany
6. Stworzenie krótkookresowych zwycięstw we wprowadzanej zminie
7. Konsolidowanie zysków i tworzenie kolejnych zmian
8. Utwierdzenie nowego podejścia w kulturze firmowej/organizacyjnej

  Szkolenie Techniki motywacji 

9. Niedocenianie wkładu pracowników: brak motywowania.

Jednym z najczęstszych błędów managerskich, jest przekonanie, że pracownicy wiedzą, że są doceniani i zmotywowani do pracy. Faktem jest, że częstokroć pracownicy potrzebują dużo więcej pozytywnych, a nawet negatywnych informacji o swojej pracy, niż otrzymują.

10. Agresja werbalna i niewerbalna w stosunku do pracowników.

Agresywny sposób zachowania jest największym błędem managerów, którzy wykorzystując swoją pozycję w organizacji, wykorzystują siłę władzy, zamiast możliwości pozytywnego wpływania na działania pracowników. Takie zachowania psują atmosferę, osłabiają motywację wewnętrzną, oraz doprowadzają do zastraszania pracowników, ograniczając ich kreatywność, zwiększają rotację pracowników w firmie.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera