Employer branding – wizerunek pracodawcy w firmie

Employer branding

Efektywnie wypromowana marka pracodawcy pozwala na dopasowanie kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach do ról, jakie mają pełnić w firmie. Strategia employer brandingu, wiąże się z aktywną komunikacją wewnątrz firmy, marketingiem, PR oraz szczególną kulturą organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Pozyskanie pracownika o pożądanym profilu, wymaga włożenia w proces rekrutacji coraz większego wysiłku.

Employer branding jako narzędzie skutecznej rekrutacji

Kluczowym działaniem w zakresie employer brandingu jest zorganizowana strategia pozyskiwania nowych pracowników oraz skuteczna budowa wizerunku firmy w oczach partnerów biznesowych i Klientów. W przypadku naboru nowych pracowników działania te, mają na celu stworzenie systemu efektywnej rekrutacji, następnie zaangażowania przyjętych pracowników w funkcjonowanie firmy i utrzymywanie tych bardziej wartościowych w obrębie organizacji.

W kreowaniu wizerunku pracodawcy duże znaczenie mają atrakcyjne i zróżnicowane oferty, z których, rzecz jasna, firma się wywiązuje. Budowanie strategii employer branding’u staje się coraz bardziej popularne wewnątrz firmy. W proces ten angażowane są działy HR, PR oraz marketingu, które często nawiązują współpracę z doradcami i trenerami z zewnętrznych firm, zajmujących się rozwojem organizacji. Przedsiębiorstwa inwestują w doskonalenie się i rozpoznawalność, gdyż są świadome, że w przyszłości może się to przyczynić do sukcesów i przyczynić się do ugruntowania pozycji na rynku i zorganizowanym zespołem.

Sposoby na efektywną strategię wizerunkową firmy

Na sam początek warto zastanowić się nad wartościami, którymi kieruje się i oferuje firma, a dokładniej przygotować Employer Value Proposition (propozycję unikalnych wartości pracodawcy). Taka oferta powinna odpowiadać na kluczowe pytanie: Dlaczego kandydaci/klienci powinny wybrać naszą firmę? Oto kilka podpowiedzi:

  • Określaj wartości, które są spójne z pożądaną kulturą organizacji, dostosowane do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy.
  • Wybierz pozytywne cechy, biorąc pod uwagę również sposób funkcjonowania firmy oraz atmosferę, jaka w niej panuje. Employer Value Proposition to wizytówka firmy prezentująca ją w oczach potencjalnych odbiorców i kandydatów.
  • Wypracuj unikalne wartości dodane, które można zaoferować odbiorcom, dążąc do wyróżnienia się i umacniania pozycji na rynku.

Atrakcyjne miejsce pracy przyciąga dobrych pracowników

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Konsekwentna polityka działań firmy w zakresie employer brandingu przyczynia się do przyciągania kompetentnych, zainteresowanych ofertą pracowników. W tych czasach na rynku pracy przeważa pokolenie Y, które charakteryzuje się brakiem lojalności w stosunku do firmy i dużymi wymaganiami finansowymi. Oczekiwania, jakie musi spełnić pracodawca są kłopotliwe, gdyż zmuszają go do przeprowadzenia na nowo dialogu pomiędzy zespołami pracowniczymi. Budowanie współpracy pomiędzy pracownikami pokolenia Y, a poprzednimi pokoleniami pracodawców nie jest łatwe. Przysłuży się temu employer branding, który pomaga odpowiedzieć na pytanie, do jakiej grupy docelowej kandydatów należy dotrzeć, aby zrealizowała cele organizacyjne, oraz wpisała się w jej wartości i kulturę organizacyjną, a jednocześnie czerpała satysfakcję z pracy.

Wizerunek pracodawcy w nowych mediach

W erze Internetu promowanie firmy nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do standardowych mediów. Aktualnie w budowaniu marki dominuje marketing w sieci. W związku z tym pracodawca nie powinien obawiać się nowości i śmiało wykorzystywać potencjał narzędzi, jakie udostępniają nowe media w celach rekrutacyjnych. Tworzenie profilów na portalach społecznościowych oraz zamieszczanie ofert w Internecie jest popularne i jednocześnie zwiększa konkurencyjność firmy oraz możliwość docierania do większej liczby kandydatów. Trzeba wykazać się elastycznością w budowaniu relacji z grupą docelową, do jakiej mamy zamiar skierować komunikat i cały czas koordynować przekaz treści. Aktualnie firmy rekrutacyjne cenione są nie tylko ze względu na fachowość ale również szybkość w jakiej przebiega proces rekrutacyjny. Internet w tym przypadku jest idealnym narzędziem do początkowej selekcji kandydatów.

Employer branding wewnątrz firmy

By osiągnąć sukces w firmie i unikać jednocześnie błędów, ważne jest nie tylko zatrudnienie odpowiednich osób, ale również utrzymanie ich na danym stanowisku. Ciągła rotacja pracowników nie sprzyja wizerunkowi firmy, może wręcz wzbudzać nieufność w zespole i potencjalnych kandydatach. W pierwszych dniach nowej pracy trzeba poświęcić trochę więcej czasu pracownikowi, by znaleźć odpowiedź na zadawane pytania i przede wszystkim określić swoje oczekiwania wobec niego. Prowadzenie rozmów, docenianie pracy oraz zarządzanie talentami pracowników, może przyczynić się do zwiększenia motywacji a tym samym chęci pozostania w firmie.

Podsumowanie

Employer branding odgrywa ważną rolę w osiągnięciu sukcesu wśród przedsiębiorstw. Firmy, które posiadają mocny, ugruntowany wizerunek pracodawcy, stanowią zachęcające miejsce pracy dla utalentowanych pracowników. Dobrze wykreowana marka pracodawcy jest furtką, otwierającą przed przedsiębiorstwem wiele możliwości, dlatego warto dbać o wizerunek firmy tak pośród kandydatów jak i obecnych pracowników.

Magdalena Tyl
Specjalista ds. szkoleń i marketingu
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera