Jak wspierać pracowników w pokonywaniu trudności?

Do obowiązków managera należy wspierać pracowników w rozwiązywaniu problemów

Wspieranie pracowników w rozwiązywaniu problemów jest obszarem kompetencji managerskich, którego celem jest zapewnienie systematycznego rozwoju i pokonywaniu trudności związanych z pracą. Kompetencja ta ma znaczenie tak w czynnościach operacyjnych, jak i długofalowych planach rozwoju.

Stosuj metodę przywództwa sytuacyjnego Blancharda jako fundament wsparcia pracowników

Blanchard proponuje cztery metody zarządzania: instruktażowy, szkoleniowy, konsultacyjny, delegujący. Stosuje się je zamiennie w zależności od poziomu kompetencji na którym jest pracownik, oraz od jego zaangażowania. Dogłębną analizę koncepcji znajdziesz w poniższym filmie.

Przywództwo sytuacyjne według Blancharda

Reaguj najszybciej jak to możliwe

Kiedy pracownicy stoją przed wyzwaniem, któremu nie mogą sprostać, ważne jest aby nie odkładać decyzji na później, lecz udzielić im wsparcia jak najszybciej. Spowalnianie, lub brak reakcji może spowodować negatywne konsekwencje i opóźnienia w wykonaniu zadań dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych, a w rezultacie osłabiać efektywność zespołu.

Czy manager musi być ekspertem we wszystkich działaniach?

Będąc menedżerem nie musisz posiadać szczegółowej wiedzy specjalistycznej i operacyjnej dotyczącej każdej czynności w firmie, czy dziale. Ważne jest to, aby zbudować system, który będzie dostarczał tę wiedzę pracownikom, w przystępnej dla nich formie. Zadbaj o wsparcie szkolenie, mentoringowe czy konsultacje z zewnątrz. Nie wyważaj drzwi otwartych na oścież. Przestań być wąskim gardłem, które sprawia, że pracownicy nie otrzymają odpowiedniego wsparcia, bo manager nie będzie miał na nie czasu.

Wykorzystuj mentoring i coaching w swojej firmie

Mentoring to forma dzielenia się wiedzą doświadczonych pracowników z mniej doświadczonymi pracownikami. W ten sposób można szybciej wdrożyć pracowników w ich obowiązki, wykorzystując potencjał najdłuższym stażem pracowników. Coaching natomiast polega na pobudzaniu potencjału pracownika, w trakcie którego sam dochodzi do rozwiązania dzięki pytaniom i ćwiczeniom stawianym przez coach’a.

 Szkolenie: Coachingowy styl zarządzania manager coachem 

Zbuduj system szkoleń

W wielu firmach buduje się system szkoleń wprowadzających do pracy, a następnie szkolenia podstawowe i zaawansowane, które mają na celu stopniowe zwiększanie kompetencji pracowników. Szkolenia te kończą się certyfikatami, które ważne są przez około 2 lata, a później są odnawiane. Warto brać z nich przykład.

Wspieraj pracowników kiedy popełnią błąd – wyciąganie lekcji z porażek

Popełnianie błędów przez pracownika to nie tragedia, ale pole do rozwoju i udzielania informacji zwrotnej. Pracownicy bardziej niż reprymendy potrzebują rozmowy, która ma na celu wypracowanie nowych spsobów działania i wniosków na przyszłość

Twórz wewnętrzną bazę wiedzy jako narzędzie wsparcia pracowników

Pracownicy powinni mieć dostęp do wiedzy, np. prenumeraty prasy specjalistycznej. Można budować własne listy najczęściej zadawanych pytań, tzw. FAQ, przewodniki po dziale, firmie, check-listy działań, które należy wykonać w sytuacji problemowej, itp. Nowym nurtem są tzw. knowledge pills, które polegają na tym, że pracownicy sami dzielą się wiedzą z innymi członkami organizacji, nagrywając krótkie wystąpienia na kamerę lub podkładając głos do prezentacji multimedialnej.

Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami – wspieranie pracowników przez mentoring

Warto zadbać o wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami. Można to robić w formie spotkań wewnętrznych (działowych), podczas spotkań między-działowych, podczas szkoleń wewnętrznych.
Pracownicy są nieocenionym źródłem wiedzy o firmie i trudnościach w niej występujących. Informacje na ten temat można także zbierać za pomocą badań ankietowych, czy też rozbudowanego badania satysfakcji pracy w firmie, w którym biorą udział wszyscy pracownicy. Poniżej znajdziesz dwa odcinki podcastu na ten temat.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera