• Home
 • Czytelnia
 • Jak wybrać i wdrożyć system ERP w małej i średniej firmie? – skuteczne wdrożenie ERP w MŚP

Jak wybrać i wdrożyć system ERP w małej i średniej firmie? – skuteczne wdrożenie ERP w MŚP

jak_wdrożyć_erp_w mśp

Wdrożenie systemu ERP (Enterprise Resource Planning) nawet w małej firmie z sektora MŚP może napotkać wiele różnych trudności, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych.  Jednak należy pamiętać, że medal ten ma dwie strony, a wdrożenie ERP może przynieść także wiele korzyści, zarówno operacyjnych, jak i strategicznych. W tym artykule przeczytasz o tym, co może wnieść system ERP do biznesu, a także o trudnościach w jego implementacji w obszarze MŚP.

Wdrożenie ERP w organizacji – od czego zacząć

System ERP – Enterprise Resource Planning – to zintegrowane oprogramowanie, które umożliwia zarządzanie kluczowymi procesami biznesowymi, takimi jak księgowość, zasoby ludzkie czy łańcuch dostaw. Dla firm z sektora MŚP może być szczególnie przydatny, ponieważ pozwala na usprawnienie operacji, zwiększenie efektywności, optymalizację kosztów oraz lepszą kontrolę nad danymi i procesami, co przekłada się na konkurencyjność i skalowalność biznesu.

Dostosuj wdrożenie pod indywidualne potrzeby firmy

Na początek ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że to firma powinna dostosować wdrożenie systemu ERP do swoich potrzeb, a nie odwrotnie. Dlatego elastyczność systemu jest kluczowa, umożliwiając uwzględnienie specyficznych wymagań i sposobu działania danej firmy. O tym trzeba pamiętać rozpoczynając poszukiwanie systemu ERP – to jest związek na lata, a nie przygoda na rok. Im lepszą decyzję podejmiemy, tym większa satysfakcja i prawdopodobieństwo sukcesu. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu much, a nie przy wybieraniu tak ważnego rozwiązania, o strategicznym znaczeniu dla firmy.

Jak wdrażać ERP w firmie?

Wdrożenie ERP w MŚP nie musi być trudne – o ile jest dobrze przemyślene. Co więcej, nie tylko rozwiązania technologiczne jest ważne, ale partner który będzie towarzyszył firmie na lata przy jego wdrożeniu, serwisowaniu i rozwijaniu. Na temat złej współpracy naszych klientów z firmami wdrożeniowymi moglibyśmy napisać książkę, naprawdę. W tym tekście znajdziecie zaszytych wiele z tych historii.

Co daje firmie system ERP w sektorze MŚP?

Wdrożenie ERP integruje różne obszary działalności firmy, takie jak: finanse, zarządzanie magazynem, produkcja, sprzedaż i obsługa klienta. Dzięki temu wszystkie działania są widoczne w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie i podejmowanie decyzji. Dzięki ERP można skuteczniej wdrożyć zasadę Druckera: tym czego nie można zmierzyć, nie da się zarządzać.

Dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami, harmonogramowaniu produkcji, optymalizacji zapasów i automatyzacji procesów, firma może zwiększyć swoją efektywność operacyjną, zmniejszając koszty i zwiększając wydajność.

Co ważne, wdrożenie systemu ERP umożliwia dokładne śledzenie wszystkich operacji finansowych firmy, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów, śledzenie płatności, zarządzanie budżetem i raportowanie finansowe – to oszczędzać może bardzo wiele czasu, oczywiście, jeśli będziemy operować na właściwych danych. Warto pamiętać o zasadzie: Garbage in, garbage out – błędne dane prowadzą do błędnych decyzji. Ta zasada jest niezwykle istotna w sektorze MŚP. Jeśli jednak dane są poprawne, to dzięki dostępowi do aktualnych i kompletnych danych w czasie rzeczywistym, menedżerowie mogą podejmować lepsze i szybsze decyzje biznesowe oparte na rzetelnych informacjach.

ERP z modułem CRM – tak czy nie?

Najbardziej wszechstronne systemy ERP zawierają moduły CRM, które umożliwiają śledzenie kontaktów z klientami, zarządzanie sprzedażą, obsługę zgłoszeń klientów i analizę danych dotyczących klientów. Problemem jednak jest zazwyczaj to, że nie zawierają one kluczowych funkcjonalności, które oferują wyspecjalizowane systemy. Dlatego warto rozważyć czy nie skusić się na dwa osobne systemy.

Poprawa współpracy między działami: System ERP umożliwia lepszą współpracę między różnymi działami firmy poprzez udostępnianie wspólnych danych i procesów, co eliminuje izolację działów i poprawia komunikację.

Standaryzacja procesów: wdrożenie systemu ERP często prowadzi do standaryzacji procesów biznesowych na poziomie całej firmy, co eliminuje chaos, redukuje błędy i ułatwia skalowanie działalności.

Łatwiejsza zgodność z przepisami: systemy ERP często zawierają funkcje związane z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością, co pomaga firmie łatwiej przestrzegać przepisów regulujących jej branżę oraz unikać kar i ryzyka prawne.

10 najczęstszych problemów wdrożenia ERP – jak sobie z nimi poradzić.

 1. Nie wiemy jakie możliwości daje ERP – trudność zaczyna się często już na starcie: pierwszym impulsem do wdrożenia ERP w MŚP są zazwyczaj potrzeby działu księgowości, ale co dalej? Jak stworzyć brief dla firmy wdrożeniowej, jak ocenić czego realnie potrzebujemy w swojej firmie (o tym znajdziesz w dalszej części artykuł). A to dopiero początek, bo pojawiają się…
 1. Aspekty techniczne implementacji systemu ERP, który często wymaga integracji z istniejącymi systemami IT firmy, co może być skomplikowane i czasochłonne. Szczególnie jest to wdrożenie trudne w sektorze MŚP, gdzie zasoby technologiczne są mniejsze, niż w przypadku korporacji. Dodatkowo, konfiguracja i dostosowanie systemu ERP do potrzeb konkretnej firmy może to być bieg z przeszkodami. Balastu dodaje jeszcze…
 1. Brak zaangażowania pracowników we wdrażanie nowego systemu ERP. Zmiana wymagać będzie optymalizacji procesów biznesowych i sposobu pracy pracowników. Zmierzyć się trzeba również z obawami pracowników w kontekście potencjalnych zwolnień. Jeśli pracownicy nie są odpowiednio zmotywowani, zaangażowani lub przeszkoleni, mogą być oporni na zmiany, co może spowolnić proces wdrożenia lub nawet prowadzić do jego niepowodzenia: przeszczep zostanie odrzucony.

  Bardzo często spotykamy się z sytuacją braku pełnego zaangażowania, a niekiedy także zrozumienia wdrożenia systemu ze strony kluczowych pracowników jakimi obok naturalnie Zarządu, są managerowie poszczególnych działów. Bez ich aktywnej postawy wdrożenie nie przebiega płynnie albo wręcz jest torpedowane, przy użyciu różnego rodzaju, mniej lub bardziej sensownych argumentów. Dlatego właśnie poza wypracowaniem zespół projektowego, wielokrotnie także budujemy w praktyce zespoły ambasadorów wdrożenia, przepracowując potencjalne obiekcje, wprowadzając pożądane postawy i zachowania co zdecydowanie przyspiesza wprowadzenie nowego systemu.” – podkreśla Tomasz Sierszchuła, który od lat wspiera i konsultuje firmy z sektora MŚP we wdrażaniu ERP
 1. Wysoki koszt: implementacja systemu ERP może być kosztowna, zarówno jeśli chodzi o licencje, jak i koszty związane z dostosowaniem systemu do potrzeb firmy, integracją z istniejącymi systemami, szkoleniami pracowników itp. Dlatego też wdrażając ERP w MŚP w ramach wsparcia analizujemy umowy z dostawcami oprogramowania, warianty i modele i zakres wdrożenia systemu planując rozwiązania optymalne dla danej firmy i co ważne, w danej sytuacji biznesowej i gospodarczej.
 1. Ryzyko utraty danych: przenoszenie danych z istniejących systemów do nowego systemu ERP może być ryzykowne i prowadzić do utraty danych lub błędów w danych, co może poważnie zakłócić działanie firmy. Przede wszystkim określamy, które dane są kluczowe dla danego klienta, które mogą zostać pominięte albo są wynikiem innych danych, w jaki sposób są obecnie składowane, w jaki sposób mogą zostać wyeksportowane, jak często są aktualizowane, w jakim momencie należy je przenieść, w jakim formacie zapisać oraz ile to może zająć czasu. Te aspekty pozwalają dobrze zaplanować proces przeniesienia danych i poprawnego wdrożenia ERP w firmie.
 1. Trudności w dostosowaniu do specyfiki branży: nie wszystkie systemy ERP są odpowiednie dla każdej branży. W niektórych przypadkach konieczne może być dostosowanie systemu lub wybór specjalistycznej wersji dedykowanej dla danej branży. W przypadku firm handlowych można powiedzieć, że mniej więcej na poziomie ogólnym procesy są podobne. Oczywiście ich realizacja w systemach ERP może być różna i stąd konieczność doboru. Natomiast w firmach produkcyjnych kluczem jest złożoność procesów produkcyjnych i samego procesu planowania. Mało jest na rynku kompleksowych systemów ERP posiadających dobrze zaprojektowany moduł produkcji. 

  Zazwyczaj firmy informatyczne mają pomysł na produkcję, budując taki moduł a później po latach dobudowując kolejne (najczęściej bez modułu księgowości i kadr, która wymaga dużego nakładu pracy i specjalistycznej wiedzy), albo też budują system ERP “bardziej handlowy”, w którym moduł produkcji pochodzi od innego partnera informatycznego, bądź też jest rozwiązaniem mocno uproszczonym.” – dodaje Maciej Sasin, konsultant MŚP

  W takiej sytuacji klient często słyszy od firmy informatycznej słowa “spokojnie, wszystko się da zaimplementować”. Nie wie tylko, że będzie to robione na zasadzie “doszywania kawałków do obrusa”, pochłonie to masę pieniędzy jeśli nie na etapie wdrożenia to później przy “bieżącej obsłudze” i będzie często rozwiązaniem na samym końcu niespełniającym założeń. Tym bardziej takie sytuacje związane z wdrożeniem ERP mają miejsce w firmach produkcyjnych, które mają wieloprocesową produkcję, w której wyrób gotowy może być równocześnie także surowcem dla innego półproduktu i wyrobu.
 1. Zbyt duża zależność od dostawcy może stać się przekleństwem: wdrażając system ERP, firma staje się znacznie bardziej zależna od dostawcy oprogramowania. Jeśli dostawca napotka problemy techniczne, wsparcie techniczne może być ograniczone, co wpłynie na funkcjonowanie firmy (szczególnie w sektorze MŚP). Nie raz spotykaliśmy się ze skrajną sytuacją, gdy duża firma mówiła, że dotychczasowe rozwiązanie napisał ich znajomy, w technologii która już nie jest stosowana, do systemu nie było dokumentacji ale było taniej. W takich przypadkach zawsze pytamy na ile kluczowy jest to system i co wtedy gdy “stanie”? Dlatego też przy wdrożeniach ERP oceniamy technologię na której zbudowany jest system, jak wygląda wsparcie techniczne, jakie zapisy zawiera w sobie umowa itd.
 1. Brak jasnej strategii wdrożenia: brak klarownej strategii wdrożenia, harmonogramu i odpowiedniej alokacji zasobów może prowadzić do opóźnień i nadmiernego obciążenia zespołu wdrożeniowego. Niestety wdrożenie systemu ERP nadal jest traktowane jako “szybkie łatanie dziury”, co później odbija się czkawką niestety i okazuje się, że zarówno harmonogram jak i zasoby są zbyt optymistycznie planowane. Dlatego właśnie budujemy konkretne strategie, wraz z etapami wdrażania, planowanymi zasobami itd. mając na uwadze realne możliwości klienta pod jego kluczowe potrzeby. Nie jesteśmy w ARK dostawcą systemów ERP, nie jesteśmy firmą wdrożeniową – chronimy naszych klientów przed nadmiarowymi kosztami wdrożeń w ramach naszych usług konsultingowych.
 1. Ryzyko niepowodzenia: mimo wszystkich wysiłków, zawsze istnieje ryzyko, że wdrożenie systemu ERP nie będzie udane, co może być bardzo kosztowne i prowadzić do zakłóceń w działalności firmy. Statycznie mało wdrożeń przebiega w zaplanowanych ramach i nie to jest nawet najgorsze. Mieliśmy do czynienia także z sytuacjami gdy wdrożenie zostało przerwane między innymi z uwag na opór pracowników, źle zaplanowane zasoby, rotację w zespole projektowym. Tak ważna jest z tego powodu koordynacja i konsekwencja w przemyślanym, elastycznym działaniu, którą realizujemy wspólnie z klientem.
 1. Zabezpieczenie prawnelast but not least: ważne jest, aby firma dokładnie zaplanowała i przygotowała się do wdrożenia systemu ERP, uwzględniając wszystkie powyższe trudności i podejmując odpowiednie działania zapobiegawcze, które będą prawnie chronić interesy firmy także umowie. Pamiętajmy, umowy są najbardziej przydatne, kiedy coś idzie nie po myśli wdrażającego. Do sprawy trzeba podejść uczciwie, aby żadna ze stron nie czuła się poszkodowana.

Jak mam określić swoje potrzeby, aby z sukcesem wybrać i  wdrożyć ERP w firmie?

Jeśli nie masz jasnej odpowiedzi, co motywuje zmianę lub wdrożenie, nie zabieraj się za rewolucję. Może się bowiem okazać, że Twoja firma nie jest gotowa na wdrożenie systemu ERP, albo problem leży w zupełnie innym obszarze. Często po wstępnej analizie okazuje się , że proste zmiany lub mniej koszrtowe dodatkowe narzędzia wystarczą, żeby udoskonalić większość procesów.

Zastosuj metodę MoSCoW do określania potrzeb firmy od systemu ERP.

Metoda MoSCoW to narzędzie stosowane w zarządzaniu projektami do priorytetyzacji wymagań i zadań. Oto jak możesz zastosować metodę MoSCoW do określenia potrzeb związanych z wdrożeniem systemu ERP w firmie w małych i średnich przedsiębiorstwach:

 1. Must (musi być): zidentyfikuj funkcje i moduły systemu ERP, które są absolutnie niezbędne dla funkcjonowania firmy. Te wymagania są kluczowe i nie mogą być pominięte. Na przykład, jeśli firma zajmuje się produkcją, moduł zarządzania produkcją może być uznany za „must”. Zdecyduj np. czy obecnie największą bolączką jest np. ręczne planowanie produkcji? a może mało efektywny magazyn? Może wreszcie nie wiesz czym zajmują się Twoi handlowcy i potrzebujesz przede wszystkim CRM? Lub też w całej firmie ciągle tylko ludzie dopytują telefonicznie, mailowo o proste rzeczy i brakuje także work flow?
 2. Should (powinno być): określ funkcje i moduły, które są ważne, ale nie są niezbędne dla podstawowej funkcjonalności firmy. Te wymagania powinny być uwzględnione, jeśli jest na to czas i zasoby. Na przykład, jeśli firma ma duży zespół sprzedaży, moduł CRM (zarządzanie relacjami z klientami) może być uznany za „should”. 
 3. Could (mogłoby być): wskaż funkcje i moduły, które są pożądane, ale nie są krytyczne dla podstawowej działalności firmy. Te wymagania mogą być uwzględnione, jeśli istnieją dodatkowe zasoby i czas. Na przykład, funkcje zaawansowanej analizy danych mogą być uznane za „could”.
 4. Won’t (nie będzie): wyklucz funkcje i moduły, które nie są istotne lub nie mają priorytetu w ramach wdrożenia systemu ERP. Te wymagania mogą być odłożone na późniejszy etap lub całkowicie odrzucone. Na przykład, funkcje związane z obszarami działalności, których firma nie prowadzi, mogą zostać uznane za „won’t”.

Przeprowadzenie analizy za pomocą metody MoSCoW pozwoli Ci na skupienie się na najważniejszych wymaganiach i zapewni priorytetowy plan wdrożenia systemu ERP, który jest zgodny z celami i potrzebami firmy. Warto również regularnie aktualizować priorytety na podstawie zmian w sytuacji firmy oraz postępów w projekcie wdrożenia.

Jak określić potrzeby firmy – czego oczekujecie od ERP?

Określenie potrzeb związanych z wdrożeniem systemu ERP w firmie jest kluczowym krokiem w procesie sukcesywnego wdrażania. Oto kilka kroków, które mogą pomóc Tobie w identyfikacji tych potrzeb:

Przeprowadzenie audytu biznesowego:

Zrozumienie bieżących procesów biznesowych, wyzwań i celów firmy jest kluczowe. Przeprowadź szczegółowy audyt, aby zidentyfikować obszary, w których system ERP może przynieść największe korzyści. Na tym etapie analizujemy procesy i co ważne filtrujemy je, przepracowujemy w kontekście prawidłowości modelu działania, przyszłych potrzeb biznesowych. Innymi słowy nie promujemy rozwiązań dlatego, że “tak obecnie jest”, tylko dlatego, że jest to uzasadnione biznesowo. Wskazujemy i doradzamy z wieloletniego doświadczenia w różnych branżach (nie tylko z sektora MŚP), jak efektywniej rozwiązać daną kwestię, co stanowi później materiał dla dostawcy systemu ERP.

Określenie celów wdrożenia ERP:

Zdefiniuj konkretne cele, jakie chcesz osiągnąć poprzez wdrożenie systemu ERP, np. zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawa kontroli finansowej, lepsze zarządzanie relacjami z klientami itp. Na poziomie ogólnym te cele często są znane, natomiast znając sytuację po wcześniejszej analizie wypracowujemy także szczegółowe cele w danym obszarze oraz sposoby monitorowania tych celów. Trzeba się skupiać na priorytetach, kreowaniu wartości dodanej dla firmy, a nie wrzucać wszystkich oczekiwań do kategorii “must have”.

Zgromadzenie opinii i potrzeb różnych działów:

Skonsultuj się z przedstawicielami różnych działów firmy, aby zrozumieć ich potrzeby i wymagania wobec systemu ERP. Każdy dział może mieć inne priorytety i wymagania, dlatego ważne jest uwzględnienie wszystkich perspektyw. Zbieramy potrzeby poszczególnych działów w waszej organizacji, ponownie filtrując te informacje z perspektywy optymalizacji całej firmy (dobre rozwiązanie w jednym obszarze może zakłócać działanie w innym i konieczne jest uwzględnienie całości potrzeb i poszukiwanie rozwiązań)

Identyfikacja kluczowych funkcji i modułów systemu ERP:

Na podstawie analizy biznesowej określ, jakie konkretne funkcje i moduły systemu ERP są niezbędne do spełnienia celów firmy. Czy potrzebujesz modułów do zarządzania produkcją, sprzedażą, finansami, relacjami z klientami czy magazynem? Wskazujemy także, na których modułach warto się na początku skupić, które moduły możemy równolegle wdrażać itd. Bardzo często firmom zależy na połączeniu CRM z magazynem, co bywa kłopotliwe (większość ERP nie ma dobrych modułów CRM) – dlatego czasem warto jednak mieć dwa osobne systemy. Oczywiście, wszystko zależy od priorytetów.

Uwzględnienie przyszłych potrzeb i skalowalności:

Nie zapomnij o przyszłych potrzebach i planach rozwoju firmy. Wybierz system ERP, który będzie elastyczny i łatwo skalowalny, aby mógł rosnąć wraz z firmą. Właśnie dlatego na samym początku pytamy o to gdzie firma chce być za kilka lat, z jakim przychodem, jakimi kanałami sprzedaży, może także jakimi produktami. Na tej podstawie analizujemy, które wymagania techniczne względem systemu będą kluczowe, na jakie ewentualne wąskie gardła technologiczne należy zwrócić uwagę, oraz to na ile procesy realizowane w systemie będzie można elastycznie modyfikować.

Analiza dostępnych rozwiązań ERP:

Przeprowadź badanie rynku, aby zidentyfikować dostępne rozwiązania ERP i sprawdź, które z nich najlepiej odpowiadają na Twoje potrzeby i cele.  Na bazie wcześniejszym informacji wspólnie z klientem przeprowadzamy analizę rynku, bądź też z doświadczenia proponujemy od razu kilka systemów do wstępnego wyboru. Znamy specyfikę sektora małych i średnich firm, dlatego możemy uwzględnić ich specyficzne potrzeby.

Ustalenie budżetu i zasobów przed wdrożeniem ERP:

Określ budżet przeznaczony na wdrożenie systemu ERP oraz dostępne zasoby ludzkie i techniczne, które mogą być zaangażowane w ten proces. Na bazie doświadczeń budujemy z klientem budżet, wskazując rodzaje kosztów, których często na pierwszy rzut oka nie widać.

Planowanie wdrożenia ERP:

Na podstawie określonych potrzeb i celów przygotuj plan wdrożenia systemu ERP, uwzględniając etapy, harmonogram, odpowiedzialności i ocenę ryzyka. Mając na uwadze sezonowość, płynność finansową, potrzeby biznesowe, zajętość zasobów, określamy plan wdrożenia z podziałem na odpowiedzialności i analizując kluczowe ryzyka

Pamiętaj, że kluczowym elementem sukcesu wdrożenia systemu ERP jest współpraca między różnymi działami firmy, klarowna komunikacja i zaangażowanie personelu na wszystkich szczeblach organizacji.

Na jakim etapie funkcjonowania firmy wdrażać system ERP?

Wdrożenie systemu ERP może przynieść wiele korzyści firmie, niezależnie od jej rozmiaru. Jednak moment, w którym firma powinna wdrożyć system ERP, może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak branża, rozmiar firmy, cele biznesowe i zasoby finansowe. Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć wdrożenie systemu ERP:

 1. Jeśli firma rozwija się i zaczyna odczuwać trudności związane z zarządzaniem wieloma oddzielnymi systemami lub arkuszami kalkulacyjnymi, może to być sygnał, że jest czas na wdrożenie systemu ERP, który integruje wszystkie te obszary.
 1. Wraz z rozwojem firmy, zazwyczaj wzrasta złożoność procesów biznesowych i operacyjnych. Wdrożenie systemu ERP może pomóc w uporządkowaniu i ustandaryzowaniu tych procesów, co może poprawić efektywność i kontrolę.
 1. Jeśli firma planuje ekspansję na nowe rynki, wprowadzenie nowych produktów lub usług, wdrożenie systemu ERP może ułatwić zarządzanie tymi zmianami i zapewnić niezbędną skalowalność.
 1. Zwiększona potrzeba analizy danych: w miarę rozwoju firmy, może wzrastać potrzeba analizy danych biznesowych w celu podejmowania lepszych decyzji. System ERP może zapewnić dostęp do aktualnych i kompletnych danych w czasie rzeczywistym, co ułatwia analizę i raportowanie.
 1. Problemy z kontrolą kosztów i zysków: jeśli firma ma trudności z dokładnym śledzeniem kosztów i zysków, wdrożenie systemu ERP może pomóc w poprawie kontroli finansowej i zarządzaniu rentownością.
 1. Wzrost liczby pracowników i klientów: rozwój firmy może prowadzić do wzrostu liczby pracowników i klientów, co może sprawić, że istniejące systemy stają się niewystarczające. System ERP może zapewnić skalowalne rozwiązanie, które rośnie wraz z firmą.

W skrócie, warto rozważyć wdrożenie systemu ERP w momencie, gdy firma zaczyna odczuwać trudności związane z rosnącą złożonością operacyjną, potrzebą integracji systemów, kontrolą kosztów i zysków, oraz kiedy ma plany rozwoju i ekspansji. Jednak decyzja o wdrożeniu systemu ERP powinna być starannie przemyślana i uzależniona od konkretnych potrzeb i celów firmy.

Kiedy przesiąść się na nowy ERP?

Modernizacja aktualnego, ale niefunkcjonalnego rozwiązania może okazać się procesem zbyt kosztownym. Oprogramowanie ERP coraz szybciej ewoluuje w kierunku wyznaczonym przez controlling, AI i BI. Systemy BI (Business Intelligence) to zestawy narzędzi, aplikacji i praktyk, które umożliwiają firmom gromadzenie, analizę, interpretację i prezentację danych biznesowych. Ich celem jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji poprzez dostarczanie informacji biznesowych, wizualizacji danych oraz generowanie raportów i analiz. 

Systemy BI wykorzystują różne techniki, takie jak analiza wielowymiarowa, wykresy, tabele przestawne i narzędzia do przetwarzania danych, aby pomóc firmom z sektora MŚP i nie tylko lepiej zrozumieć ich działalność, identyfikować trendy, prognozować wyniki i podejmować lepsze decyzje.

Jeśli Twój aktualny nie daje Tobie wartości, którą oczekujesz, poważnie zastanów się nad zmianą – ERP może być źródłem budowania przewagi konkurencyjnej poprzez dostęp do kluczowych informacji o Twoim biznesie.

Jeśli potrzebujesz obiektywnego wsparcia we wdrożeniu ERP napisz do nas – jesteśmy gotowi Tobie pomóc.

Maciej Sasin i Tomasz Sierszchuła

Konsultanci ARK

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera