Jakie kompetencje powinien rozwijać manager w 2024 roku?

kompetencje managera w świecie vuca

W dzisiejszym dynamicznym i nieprzewidywalnym świecie, rozwój kompetencji menedżerskich stanowi kluczowy element skutecznego zarządzania organizacją. W obliczu zmienności, niepewności, złożoności i wieloznaczności, znanych jako wyzwania VUCA, menedżerowie muszą wyposażyć się w umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołami. Wielu ekspertów uważa, że kluczowym podejściem do zarządzania w tym środowisku jest adaptacja do zasad VUCA Prime, które opiszę poniżej.

Zmienność kontra budowanie wizji

Zmiany wpisane w nasze środowisko pracy wymagają konkretnej wizji rozwoju, która nadaje kierunek naszym krokom. Jednym z głównych wyzwań w świecie VUCA jest ciągła zmienność. Aby zachować odpowiedni kierunek działań w organizacji, menedżerowie muszą umieć budować silne wizje i wprowadzać je w życie. To właśnie wizja zapewni pewną stabilność, pozwalając kłaść mocne fundamenty pod naszą organizacją. Kursy z zakresu budowania wizji oraz zarządzania zespołami o rozproszonych strukturach mogą pomóc managerom w rozwijaniu tej kompetencji. Wizja stanowi fundament, który pozwala zrozumieć, dokąd zmierza organizacja i dlaczego warto wkładać wysiłek w jej rozwój.

Skorzystaj ze szkoleń dla managerów organizowanych przez Akademię Rozwoju Kompetencji

Jak reagować na niejasność w świecie VUCA

Druga ważna kwestia, która pozwala odpowiedzieć na rzeczywistość pełną niejasności jest budowanie w managerach świadomości biznesowej. Menedżerowie muszą zrozumieć realia, w których działają, oraz identyfikować problemy, które wymagają rozwiązania. Szkolenia dotyczące udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej oraz myślenia analitycznego są niezwykle przydatne w rozwijaniu tej kompetencji. Menedżerowie, którzy rozumieją rynkowe trendy, konkurencję i potrzeby klientów, są w stanie rozwijać strategie sukcesu. Posiadanie głębokiej wiedzy na temat branży i rynku, na którym działa organizacja, pozwala podejmować lepsze decyzje.

Managerowie powinni wprowadzać jasne zasady

W obliczu rosnącej złożoności w biznesie, managerowie muszą wprowadzać jasne standardy i zasady funkcjonowania w organizacji. Myślenie procesowe jest kluczem do radzenia sobie z tą złożonością. Rozwinięcie kompetencji z zakresu kreowania środowiska pracy, w którym obowiązują jasne zasady, przyczynia się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności. Zarządzanie procesami i wprowadzanie efektywnych procedur to klucz do skuteczności w firmie. Menedżerowie powinni inwestować w rozwijanie kompetencji związanych z organizacją pracy i myśleniem procesowym.

Czy managerowie w twojej firmie są agile?

Niejednoznaczność to kolejne wyzwanie, z którym menedżerowie muszą się mierzyć. W świecie VUCA, dane i fakty mogą być interpretowane na wiele sposobów. Dlatego zwinność jest kluczową kompetencją. Managerowie powinni potrafić dostosowywać rozwiązania do konkretnej sytuacji i testować ich skuteczność. Liderzy muszą być gotowi do szybkiego dostosowywania się do nowych warunków i podejmowania trafnych decyzji, nawet w sytuacjach, gdzie brakuje pełnej informacji. W biznesie, w codziennym funkcjonowaniu, managerowie powinni nauczyć się zwinności. To cecha, która pozwala dostosowywać rozwiązania do konkretnej sytuacji i sprawdzać ich skuteczność. Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wykorzystywania sztucznej inteligencji mogą pomóc w rozwijaniu tej kompetencji.

Rozwój managerów to podstawa

Świat VUCA stawia przed managerami wiele wyzwań. Jednak rozwijając konkretne kompetencje, takie jak budowanie wizji, świadomość biznesowa, zarządzanie procesowe i zwinność, można skutecznie zarządzać organizacją w tym trudnym środowisku. Warto inwestować w rozwój menedżerów, ponieważ to oni pełnią kluczową rolę w kształtowaniu sukcesu organizacji w 2024 roku i dalej. Zrozumienie i dostosowanie się do wyzwań świata VUCA może pomóc organizacjom osiągnąć stabilność i rozwój w niepewnych czasach.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera