• Home
  • Czytelnia
  • Kluczowe obszary pracy lidera – jak je wspierać dzięki szkoleniom managerskim

Kluczowe obszary pracy lidera – jak je wspierać dzięki szkoleniom managerskim

business team

Współczesny świat biznesu jest zwinny i dynamiczny. Wymaga od organizacji i managerów szybkich reakcji, elastyczności i większego skupienia się na zarządzaniu wiedzą organizacyjną. Rola managera już dawno wykroczyła poza obszar nadzorowania czy kontrolowania pracowników. Obecnie szacuje się, że to właśnie managerowie w 70% odpowiadają za zaangażowanie zespołu. Coraz więcej liderów decyduje się na szkolenia dla managerów, które pomogą im sprostać wyzwaniom współczesnego rynku.

Trzy obszary pracy managera

Według modelu Johna Adaira można wyróżnić trzy kluczowe obszary działalności managera, których zaniedbanie będzie miało bezpośredni i negatywny wpływ na pracowników, działy oraz w konsekwencji na całą organizację. Tymi obszarami jest zorientowanie na zadaniach i celach, budowanie spójnych zespołów oraz indywidualne podejście do osób, które je tworzą. Obszary te można wspierać i rozwijać dzięki szkoleniom managerskim. Poniżej znajdziesz wskazówki, jakie aspekty możesz wzmacniać w ramach tych obszarów.

Manager i jego podejście do zadań

Manager może mieć świetne relacje ze współpracownikami, jednak gdy nie skupia swojej uwagi na celach do zrealizowania i zadaniach, to nie osiągnie sukcesu w dłuższej perspektywie. To właśnie on odpowiada za kształtowanie wizji i celów, a także za stwarzaniem pracownikom warunków, do ich realizacji.

Jeżeli chcesz wzmacniać ten obszar, możesz udać się na szkolenia dla managerów z takich tematów jak:

  • Efektywne prowadzenie spotkań zespołowych – pozwoli ci to oszczędzić czas, a także organizować spotkania w ramach określonej agendy i z zastosowaniem zasad wspierających skuteczność firmowych zebrań.
  • Zarządzanie przez cele i wskaźniki – to umiejętność, która pomaga zwiększyć wydajność. Autoryteci zarządzania uznają, że nie da się zarządzać tym, czego nie można zmierzyć. Zarzadzanie przez cele dostarcza konkretnych danych i pozwala monitorować wyniki.

Potrzebujesz szkolenia managerskiego?
Sprawdź szeroką ofertę szkoleń i warsztatów dla managerów w Akademii Rozwoju Kompetencji


Manager jako lider zespołu

To właśnie managerowie, którzy znają swoje zespoły na wylot, mają szansę osiągnąć wysoką efektywność. Liczy się znajomość stylów i barier komunikacyjnych, wiedza na temat mocnych stron oraz obszarów do rozwoju swoich pracowników, a także zwracanie uwagi na relacje wewnątrz zespołu.

Możesz pogłębić kompetencje zespołowe korzystając m.in. z takich szkolenia dla managerów:

  • Mobbing w pracy: diagnoza i przeciwdziałanie – pozwala szybko identyfikować i trafnie reagować na przejawy mobbingu w organizacji, które wpływają na morale i dobrostan pracowników. Tylko w dobrej atmosferze zespół może pracować sprawnie.
  • Zdalne zarządzanie zespołem rozproszonym – szczególnie przydatne w obecnych, nieprzewidywalnych czasach. Pozwala zrozumieć dynamikę zespołów pracujących zdalnie, a także poznać narzędzia, które mogą ułatwić tę pracę.

Manager w kontakcie 1:1

Liczy się nie tylko podejście zadaniowe i zespołowe, ale także to, jak manager zachowuje się w kontakcie indywidualnym z pracownikami. To obszar szczególnie ważny w dobie pracy hybrydowej i zdalnej, w których dużo trudniej nawiązywać nieformalne relacje i budować poczucie przynależności w zespołach.

Ten obszar wzmocnią szkolenia managerskie z zakresu m.in.:

  • Prowadzenie rozmów motywująco-rozwojowych – partnerskie podejście, budowanie indywidualnych ścieżek rozwojowych, uważne podejście do rozwoju pracownika, te wszystkie aspekty pozwalają budować kapitał intelektualny organizacji i zatrzymywać w niej pracowników na dłużej.
  • Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS – zaangażowani pracownicy pracują wydajniej, wykazują się większą kreatywnością i inicjatywą, motywują do pracy innych oraz wykazują niższą absencję. Zaangażowani pracownicy to tajna broń każdego managera.

Szkolenia managerskie – kiedy jest na nie pora?

Współczesny manager musi dbać o wszystkie trzy obszary swojej pracy i koordynować ich wpływ na pracowników. Jeżeli któryś z obszarów zostanie pominięty lub niedostatecznie zaopiekowany, może on negatywnie wpływać na pozostałe aspekty. Rozwój managerów na kursach, warsztatach i szkoleniach – tych online i offline – stanowi podstawę współczesnego świata biznesu.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera