Komunikacja z pracownikami w sytuacji kryzysu w firmie

problem-z-komunikacja-w-firmie

Komunikacja z pracownikami w trakcie kryzys w firmie coraz częściej pojawia się nagle, tak np. jak sytuacji koronawirusa, ale także może pojawić się nagle w kontekście kryzysu wizerunkowego lub nieprzewidzianej zmiany prawa, uderzającej w rynek. W globalnym świecie coraz łatwiej o nieprzewidziane wydarzenia.

Szybka rekacja na kryzys w firmie

Kiedy w 2008 roku w firmie Du Pont zaczęto przygotowania do walki z kryzysem, jej zamówienia spadły o 30%. Dyrektor generalny firmy zwołał wszystkich dyrektorów firmy z prośbą o analizę sytuacji. W tej firmie zawsze były przygotowane plany na takie niespodziewane sytuacje, jednak i tak zaskoczenie było spore.

Po analizie sytuacji która trwała kilka dni, opracowano plan działania. Zebrano 17 zespołów roboczych które opracowały plan. Dziesięć dni po uruchomieniu planu, każdy z pracowników miał spotkanie ze swoim kierownikiem.

Dodatkowo w firmie powołano trzyosobowy zespół który opracował naprawcze plany działania. Ich celem było opracowanie długofalowych kroków.

Szybka komunikacja z pracownikami w całej firmie

Dwaj wyższą rangą menedżerowie przedstawili w prostych słowach sytuację, która zaistniała, a była to trudna do wyjaśnienia sytuacja wynikająca ze złożoności rynków finansowych.

Każdego pracownika poproszono o przedstawienie trzech pomysłów, które należałoby wdrożyć aby zredukować koszty i rozpocząć proces oszczędności – zaangażowano dosłownie wszystkich do pomocy w kreowaniu pomysłów.

Dodatkowo, aby zbadać skuteczność komunikacji, kilka dni po akcji informacyjnej, przeprowadzono badanie, które wskazywała na ile pracownicy zrozumieli powagę sytuacji. Okazało się, że większość z nich była z mobilizowana do działania.

Kluczowe działania jakie podjęto w firmie w sytuacji kryzysowej

Jednym z najważniejszych działań było zrezygnowanie z pracowników zewnętrznych firm na rzecz pracowników z wewnątrz, aby utrzymać zatrudnienie. Dyrektor generalny spotkał się z każdym z 14 najważniejszych pracowników firmy aby omówić kluczowe działania. Należy postawić na otwartą komunikację, szczerość, niemówienie półprawd, ale na prawdziwe przywództwo w trudnej sytuacji.

Cała ta sytuacja dodała pewności siebie pracownikom. Koncern Du Pont zareagował na całą sytuację w ciągu 6 tygodniu.

Sześć postaw przywódczych w komunikacji kryzysowej w firmie wg Ram Charan’a:

1. Szczerość i wiarygodność

Podejść do sytuacji szczerze i z pokorą. Pomóż ludziom zrozumieć aktualną sytuację i zachęć do poszukiwania rozwiązań. Szukajmy porozumienia z ludźmi, pokazujemy im swój punkt widzenia jednocześnie próbując zrozumieć ich. Nie mów że wszystko wiesz.

2. Zdolność inspirowania

Przedstaw ludziom wizję działań które będziecie wspólnie wdrażać. Pokazuj możliwości i sposoby ich osiągania. Pokazuje efekty podjętych decyzji.

3. Bieżące analizowanie rzeczywistości

Wyciągaj wnioski z aktualnej sytuacji. Monitoruj wskaźniki i aktualizuj plany. Zbieraj informacje z różnych źródeł. szczerze rozmawiaj o tej sytuacji z pracownikami.

4. Realizm połączony z optymizmem

Nie kreuj nierealnych wizji, ale skoncentruj się na tym, co jest możliwe do zrobienia. Motywuj do osiągnięcia tego co jest realne. Wlewaj nadzieję do serc pracowników, ale małymi łyżeczkami.

5. Zarządzanie intensywne

Nasilać działania menedżerskie, często komunikuj i sprawdzaj. A co dalej wiele pytań wskazujących na to że tobie zależy, A ile pracownikom będzie również zależało na zmianie sytuacji. nie tylko wyjaśnię ale też słuchaj wątpliwości i obaw pracowników. Stawiaj na trzeźwą ocenę sytuacji.

6. Odwaga w budowaniu przyszłości

Pomimo trudnej sytuacji i konieczności cięcia kosztów myślę też o przyszłości. Patrz dalej, osiągać długofalowe cele strategiczne. Kryzys na pewno będzie przejściowy, ale podjadę teraz decyzja mogą doprowadzić do nieodwracalnych strat. Im krócej przebywasz w świecie zaprzeczania tym lepiej dla ciebie. Im wcześniej spojrzeć prawdzie w oczy i zacznie działać tym lepiej.

Musisz przekonać ludzi do ciężkiej pracy i do koniecznych zmian nawet jeśli oznaczają one zwolnienia. mogą one przyczynić się do przetrwania cały organizacji i dania możliwości przetrwania większej ilości pracowników.

Maciej Sasin
Konsultant rozwoju organizacji

Założyciel firmy Akademia Rozwoju Kompetencji specjalizującej się w rozwoju organizacji. Autor książek Budowanie zaangażowania, Efektywny system pracy oraz Skuteczna sprzedaż. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.