Kontrolowanie pracowników – jak to robić właściwie?

Kontrolowanie to proces zmierzający do zapewnienia, aby rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. Menedżer musi się upewnić, czy działania członków organizacji rzeczywiście zbliżają organizację do przyjętych przez nią celów. Peter Drucker, guru zarządzania słusznie zauważył, że tym, czego nie można zmierzyć nie da się zarządzać. Czy to oznacza, że nadzór i kontrola to jedyna efektywna droga do sukcesu w zarządzaniu?

Właściwa kontrola pracowników to nie tylko koordynacja ich pracy

We współczesnych organizacjach coraz częściej rezygnuje się z kontroli, ścisłego nadzoru nad pracownikami, na rzecz autonomii, odejścia od sztywnych reguł, przez co pracownik staje się odpowiedzialny sam przed sobą za wyniki i osiągnięcia.

Szkolenie: Zarządzanie przez cele i wskaźniki

Pamiętaj, to jest ideał do którego należy zmierzać. Ludzie powinni robić coś, nie dlatego, że ktoś i coś im kazał, ale dlatego, że sami widzą tego sens chcą to robić. Jeśli ukształtujesz w nich potrzebę samokontroli, nie będziesz musiał ich sprawdzać w tak dużym stopniu.

Kontrolowanie a motywowanie

Zarządzanie oparte na strachu i karze nie jest skuteczną metodą wychowawczą, ani dobrym sposobem rządzenia. Współcześnie kształtowane trendy kierują naszą uwagę na coś zupełnie innego. Nie należy ograniczać wolności, ale ją wyzwalać w celu kreatywnego podejmowania działań, twórczego podejścia do pracy nawet pracowników na najniższym szczeblu. Ma to duży wpływ na jakość podejmowanych działań, które u podstaw kształtują podejście pracowników do swojej pracy.

Szkolenie: Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS

Coraz częściej mówi się o upełnomocnianiu pracowników, jako celu ich rozwoju w firmie. Chodzi o to, aby pracownicy mieli jak najwięcej odpowiedzialności, aby zgłaszali pomysły, sami rozwiązywali swoje problemy, zawsze wtedy, kiedy jest taka możliwość. Oczywiście, tak duża zaufania możliwa jest, gdy pracownicy są dojrzali – tak pod względem kompetencji jak i pod względem osobowościowym.

Jak sobie radzić z problemami wynikającymi z kontrolowania?

  • Ustalić zasady i konsekwencje kontroli. Znając zasady człowiek wie czego się spodziewać i w związku z tym odczuwa mniej niepokoju z sytuacją kontrolowania.
  • Dać ludziom poczucie bezpieczeństwa w trakcie i po kontroli. Poczucie to polega na tym, że w wyniku kontroli otrzymuje się informację zwrotną na temat swojej pracy a nie wyciąga się wniosków co do osobowości pracownika, a nie jego nieudolności czy lenistwa.
  • Dopasować natężenie kontrolowania do umiejętności pracownika. Ludzie którzy mają wysoki poziom kompetencji kontrolowanie mogą odbierać jako brak zaufania do nich i w związku z tym, może to osłabić motywację wewnętrzną.
  • Informować o czasie i zakresie kontroli. Jeśli kontrolujemy jakiś aspekt pracy, należy zadbać o to, aby pracownik wiedział za co i w jakim zakresie jest kontrolowany
  • Informować o intencji kontrolowania. Dobrze jest, jeśli pracownik wie dlaczego jest kontrolowany: chodzi tu o intencje, w wyniku której podjęte zostały kroki zmierzające do procesu kontroli.
  • Wyciągać efektywne wnioski z kontroli. Kontrola ma pomóc w realizacji celów firmy, jeśli tego nie realizuje, to znaczy że jest nieefektywna.
  • Wskazywać korzyści wynikające z kontrolowania. Warto ustalić, jakie korzyści wynikną dla pracownika w procesie kontroli.
  • Wskazywać cel nadrzędny kontrolowania. Osoby które znają cel kontrolowania, chętniej się jemu poddają, rozumiejąc konieczność poddania się kontroli.
  • Nie umniejszać znaczenia kontroli. Jeśli już kontroluje się jakiś aspekt pracy, to nie należy mówić że to tylko taki odgórny wymóg, ale trzeba pokazać, że jest się przekonanym co do jej konieczności.
  • Okazywać, że ma się zaufanie do pracownika. Trzeba pamiętać, że proces kontroli może budzić podejrzenia, że do pracownika nie ma się zaufania. W związku z tym, należy pokazać, że to zaufanie jest (a jeśli się go nie ma, to lepiej o tym powiedzieć wprost). W skrajnych przypadkach, kiedy podejrzewamy kogoś np. dokonywanie cyklicznych kradzieży, dla dobra dochodzenia nie trzeba informować o tym, że kogoś się podejrzewa.

Przyszłość kontrolowania

Od kontroli coraz częściej przechodzi się do monitorowania pracy, czy jej wskaźników. Ważne jest, aby robić to z perspektywą rozwoju, mając na uwadze cel, jakim jest wzrost odpowiedzialności pracowników. Najważniejsze jednak jest to, aby dążyć do zmiany zachowań, umiejętności, czy postaw w kierunku przez nas pożądanym, reagując na wszelkie przejawy oddalające od wytyczonej strategii.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

lub

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

NEWSLETTER

Zapisz się już dziś do naszego newsletter'a a otrzymasz darmowy fragment książki "Skuteczna sprzedaż. Model, który zwiększy Twoje zyski" autorstwa Macieja Sasina!

Send this to a friend