• Home
 • Czytelnia
 • Mentoring – O tym, jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem w firmie

Mentoring – O tym, jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem w firmie

Rozwój kompetencji jest jednym z najważniejszych elementów we współczesnym biznesie. W ostatnich latach organizacje na własnej skórze przekonały się, jak ważne jest pielęgnowanie swojego know how i zwracanie uwagi na odpowiedni przepływ informacji w firmie. Właśnie dlatego coraz więcej firm sięga po takie narzędzia rozwojowe jak mentoring, coaching czy shadowing, które pozwalają rozwijać swoje umiejętności i doskonalić styl pracy. W tym tekście zajmę się jednym z tych narzędzi i szczegółowo opiszę korzyści, które płyną z działań mentoringowych w organizacjach oraz zalety płynące z roli mentora biznesowego..

Słowo ,,mentoring” pochodzi od sławetnego mędrca Mentora, opisanego w Odysei Homera. Odyseusz wyruszając w podróż obdarzył zaufaniem oraz powierzył opiece Mentorowi swoją żonę i syna. Co ciekawe, pod postacią Mentora tak naprawdę kryje się znana z mądrości i sprytu, bogini Atena. Idea, jaka została przekazała w tym poemacie, zainspirowała mnie do napisania artykułu o mentoringu w biznesie.

 1. Kim jest mentor biznesowy?
 2. Mentoring w firmie – korzyści
 3. Mentoring dla nowo zatrudnionych pracowników
 4. Mentoring dla nowo mianowanych managerów
 5. Mentoring dla prezesów, właścicieli firm
 6. Aplikacja mentoringowa Ask Mentor
 7. Szersze spojrzenie na rozwój firmy
 8. Jak znaleźć dobrego mentora biznesowego
 9. Mentor w firmie
 10. Mentor poza firmą
 11. Mentoring czy coaching – kiedy co wybrać?

Kim jest mentor biznesowy?

Mentoring, a już szczególnie mentoring biznesowy, jest jedną z metod rozwoju zawodowego i osobistego, która wspiera potencjał pracowników na różnych poziomach organizacji. Istnieje wiele form przeprowadzania mentoringu, jednak najpopularniejszą z nich jest praca 1:1. Wówczas bardziej doświadczona osoba obejmuje niejako patronatem mniej doświadczonego pracownika, który jest na początkowym etapie swojej kariery. Staje się jego przewodnikiem, doradza mu i dzieli się swoim doświadczeniem. W tym rozumieniu jest to forma bardzo podobna co doradztwo biznesowe, jednak są pewne różnice.

Mentor biznesowy posiada doświadczenie w konkretnym zadaniu, wykonywanym zawodzie lub ogólnie w biznesie. Często przewyższa biegłością osobę, która korzysta z jego porady – jednak nie zawsze. Kluczową kwestią jest wprwa w danym obszarze, która buduje bezpieczeństwo i zwiększa poczucie pewności siebie.

Ten zindywidualizowany model rozwoju zwiększa efektywność i poczucie satysfakcji z wykonywanych obowiązków przez mentee (uczestnika mentoringu). Forma mentoringu w firmie w dużym stopniu zależy od specyfiki pracy, zadań i roli, którą chcemy wzmacniać i relacji pomiędzy osobami, będącymi w tym procesie. Mentor biznesowy wspiera pracowników na wielu poziomach – profesjonalnym, emocjonalnym oraz w obszarach miękkich, takich jak organizacja pracy.

Szkolenie: Coachingowy styl zarządzania manager coachem

Mentoring w firmie – Korzyści

Ponad 70% firm z listy Fortune 500 posiada programy mentorskie, a proces mentoringu w organizacjach przynosi wiele korzyści. Liczne badania udowadniają, że pozwala on angażować i rozwijać pracowników w skuteczny sposób. 84% kierowników wyższego szczebla przyznało, że udział w procesie mentoringowym pomógł im uniknąć kosztownych błędów. Taka sama ilość osób zauważyła, że szybciej osiągnęła biegłość w swoich rolach. Dla 69% badanych korzyścią płynącą z mentoringu była wyższa jakość podejmowanych decyzji. Skoro mentoring biznesowy jest tak skuteczny dla samego biznesu, czy przynosi też korzyści pracownikom i samym mentorom?

Oczywiście, również szeregowi pracownicy dostrzegają korzyści procesu mentoringu, m.in. zwiększenie samoświadomości, lepsze tempo nauki, mniejsza ilość błędów i zwiększone poczucie sprawczości. Ponadto osoby, które uczestniczą w programach mentoringowych, są pięciokrotnie częściej awansowani w organizacji, w porównaniu z osobami, którzy nie biorą udziału w tej formie rozwoju. Natomiast aż 89% osób objętych mentoringiem w przyszłości również pełni rolę mentora biznesowego, przyczyniając się do kultury uczenia się i rozwoju. Osoby posiadające mentorów w organizacji zwykle doceniają zaufanie i wsparcie, jakie cechują ten rodzaj relacji. A należy pamiętać, że tego typu emocji sprzyjają budowaniu przynależności do firmy – to kolejny pozytywny efekt uboczny mentoringu biznesowego.

Korzyści dla mentorów, wynikające z tego procesu to z pewnością zwiększona pewność siebie, lepsze rozumienie kontekstu biznesowego, zwiększona satysfakcja z pracy, większa lojalność wobec firmy i poczucie docenienia. Również badania Harvard Business Review wykazują pozytywny wpływ mentoringu w firmie. Osoby, które pełniły w organizacji rolę mentora biznesowego, odczuwały niższy poziom lęku i opisywały swoją pracę jako bardziej znaczącą niż ci, którzy nie byli mentorami.

Nie można zatem zaprzeczyć, że mentoring biznesowy przynosi korzyści. Jest to skuteczna forma rozwoju nie tylko ze strony mentorów i mentee, ale także z perspektywy szeroko rozumianego biznesu organizacyjnego.

Mentoring dla nowo zatrudnionych pracowników

Doświadczenie mentora pozwala na przygotowanie mentee do pracy w nowym środowisku. Obecność mentora biznesowego w trakcie wdrożenia daje możliwość uniknięcia potencjalnych błędów oraz zbudowanie bezpiecznego środowiska pracy z uwagi na profesjonalne wsparcie. Mentor umożliwia nowemu pracownikowi skorzystania z jego umiejętności i doświadczenia. Dzięki temu proces wprowadzenia nowego pracownika przebiega szybciej, płynniej i systematycznej. Im lepiej zostanie przygotowany do nowego stanowiska, tym szybciej będzie uzyskiwał wyniki, niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonych przez firmę celów.

Szkolenie Zarządzanie zespołem

Mentoring w firmie dla nowomianowanych managerów

Przygotowanie pracownika na kierownika powinno być zaplanowane w sposób przemyślany, zważywszy na dotychczas pełnione obowiązki. Tylko wtedy będzie ono przynosiło realne korzyści dla biznesu. W tym przypadku wsparcie mentora okazuje się bezcenne. Szczególnie w sytuacji gdy nowy pracownik ma zająć jego stanowisko lub gdy nie jest pewien wyzwań, jakie przed nim stoją na nowym stanowisku pracy.

Dobrych mentorów można rozpoznać po tym, jak empatycznie i indywidualnie podchodzą do rozwoju mentee. Szczególnie, gdy mentoring biznesowy dotyczy wyższej kadry menedżerskiej. Jednym z wielu wyzwań na tym etapie jest ułożenie relacji pomiędzy osobą, mającą zająć stanowisko kierownicze, a innymi członkami zespołu, do którego dotychczas należał. Mentoring w firmie wspiera te obszary i pozwala osiągnąć w nich wysoką skuteczność. Mentorem biznesowym w takim przypadku może zostać osoba, która również przechodziła przez podobny proces.

Mentoring dla prezesów, właścicieli firm

Przedsiębiorcy często dźwigają odpowiedzialność za firmę w pojedynkę. Jednak biznes nie jest dziedziną dla absolutnych solistów. Na etapie szybko rozwijającej się firmy, coraz większej liczby klientów i wielu, wielu innych wyzwań, stają przed koniecznością podejmowania decyzji w kwestiach, w których często może brakować doświadczenia. Obecność mentora biznesowego pozwala na uniknięcie kosztownych błędów, szczególnie jeśli stawka decyzji jest bardzo wysoka. Doświadczenie mentora może okazać się wybawieniem i wyciągnąć organizację z opresji.

“Mentoring nie jest jeszcze zbyt szeroko rozpowszechnioną i docenioną metodą zwiększania swoich umiejętności. Dobry mentor, któremu ufamy i którego poważamy, pozwala na uniknięcie błędów młodości, błędów początkującego, czy w końcu popadania w rutynę. Mentor to ktoś, kto wcześniej dotarł tam, gdzie my chcemy dotrzeć. Aby skorzystać z pomocy mentora potrzebujemy dużej dozy otwartości, umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej i słuchania. Uczestnictwo w procesie mentoringu nie oznacza odrzucania odpowiedzialności za podejmowanie decyzji. To w końcu jednak my sami wybieramy, czy chcemy skorzystać z doświadczenia mentora, zainspirować się nim, czy je odrzucić jako nieprzydatne w naszym doświadczeniu.” Maciej Sasin, „Efektywny System Pracy, czyli jak zarządzać sobą w czasie

W przypadku kontaktu z mentorem, właściciel firmy może pozwolić sobie na swobodę i otworzyć się, ukazując swoje słabości, niepokoje oraz emocje, którymi niekoniecznie chciałby się dzielić z innymi pracownikami – cała współpraca opiera się na zaufaniu, dyskrecji oraz partnerstwie.

Mentorem biznesowym w takim przypadku może zostać osoba, która ma doświadczenie w byciu przedsiębiorcom i dzięki swojej pracy osiągnęła sukcesy. Jeżeli natomiast przedsiębiorca chce rozwijać swoje umiejętności miękkie, wówczas mentorów może szukać wśród konsultantów biznesu i doradców.

Czytaj także: Wyzwania w rozwoju firmy w Polsce jak im podołać?

Aplikacja mentoringowa Ask Mentor

Zmieniające się środowisko biznesowe oraz wzrost popularności narzędzi technologicznych wyniosło temat mentoringu na nowy, wcześniej nieznany poziom. Jako, że od lat pełniłem rolę mentora w wielu organizacjach, wspierając procesy rozwojowe pracowników oraz liderów, wykorzystałem te doświadczenia do stworzenia pierwszej aplikacji mentoringowej. Ask Mentor to narzędzie, które pozwala objąć procesem mentoringu całą organizację i docierać ze specjalistyczną wiedzą do wszystkich jej pracowników.

Mentoring wprowadzony w organizacji pozwala zatrzymywać talenty w firmie i dbać o to, aby know how nie znika wraz z odejściem pracowników i rotacją. Poza tym wspiera on postęp kariery i wzmacnia umiejętności pracowników. Osoby objęte mentoringiem zgłaszają wyższy poziom dobrego samopoczucia. Aplikacja mentoringowa Ask Mentor udostępnia gotową i sprawdzoną bazę wiedzy w kluczowych obszarach działalności firmy. Ponadto pozwala zadawać mentorom pytania z poziomu aplikacji i uczestniczyć w webinarach oraz spotkaniach online. Zobacz ofertę Ask Mentor i zapewnij swojej firmie dostęp do wiedzy. To unikatowe narzędzie do mentoringu biznesowego, która zapewni dostęp do wiedzy na wyciągniecie ręki.

Szersze spojrzenie na rozwój firmy

Mentoring skupia się przede wszystkim na wsparciu i wykorzystaniu potencjału pracowników, w którego procesie uczestniczą tak zwani “weterani” biznesu w kwestii zarządzania firmą. W przypadku osoby mianowanej na stanowisko kierownicze lub nowego prezesa, ciężar związany z objęciem nowego stanowiska nie powinien być dźwigany w pojedynkę. Mentoring jest niezwykle efektywnym modelem uczenia się, z uwagi na zindywidualizowany proces oraz możliwość dzielenia się doświadczeniem z mentee (osoby korzystającej z mentoringu).

Oprócz praktyki i cennych doświadczeń, obecność mentora buduje poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście szybko rozwijających się, młodych firm, w których decyzje często są podejmowane na szybko i nie są poparte doświadczeniem. Monitoring biznesowy pozwala w rzetelny sposób przeanalizować kierunki rozwoju i zaplanować kroki. Obecność mentora, budzącego swą postawą przykład pozwala zmierzyć się z sytuacjami, których stawka jest często bardzo wysoka. Doświadczony mentor pokonał już wiele trudności, przed którymi stoi lub stanie mentee.

Dobry mentor powinien być świadomy etapu w rozwoju firmy i swojego metee, przekazywać swoją wiedzę w oparciu o zebrane informacje. Czasem wiąże się to z ujawnianiem słabych czy też mocnych stron, jakie posiada mentee oraz pracę nad ich wykorzystaniem i ograniczeniem. Rozpoznawanie swoich mocnych stron pozwala na uzyskanie lepszych wyników oraz zwiększa skuteczność w wykonywaniu codziennych zadań.

Warto zaznaczyć, że sukces w firmie wiąże się z potrzebą nieustannej nauki w wyniku ciągłych przemian na rynku – podążając za zmianami, wiemy czego spodziewać się w przyszłości i jak przygotować na to naszą firmę. To pozwala nam również być o krok dalej od konkurencji. Korzystanie ze wsparcia mentorów biznesu będzie korzystne dla tych organizacji, które nastawione są na ciągły rozwój.

Jak znaleźć dobrego mentora biznesowego?

Znalezienie dobrego mentora biznesowego może okazać się kluczowym elementem w rozwoju Waszej firmy. Mentor może dostarczyć nie tylko cennej wiedzy i doświadczenia, ale również wsparcia emocjonalnego oraz inspiracji, których może brakować w chwilach kryzysowych w organizacjach. Mentor zewnętrzny będzie też obiektywnym okiem, obserwujących środowisko biznesowe. Oto kilka wskazówek, jak znaleźć właściwą osobę, która będzie pełniła tę role w waszej firmie:

 • Określ swoje cele: Zanim rozpoczniesz poszukiwania mentora, zdefiniuj, czego chcesz osiągnąć i w jakiej dziedzinie potrzebujesz wsparcia.
 • Wykorzystaj kontakty i networking: Skorzystaj z sieci kontaktów, takich jak znajomi, koledzy z pracy, grupy branżowe czy platformy online, aby znaleźć potencjalnych mentorów. Szukaj osób, które osiągnęły sukces w dziedzinie, która Cię interesuje.
 • Bądź otwarty i gotowy do nauki: Ważne jest, aby być otwartym na rady i wskazówki swojego mentora. Bądź gotowy do nauki i wprowadzania zmian w swoim podejściu biznesowym. Pamiętaj, że mentor to osoba, która ma więcej doświadczenia i może Ci pomóc w rozwoju. Pamiętaj, że relacja z mentorem to interakcja obustronna, więc bądź gotowy również na dzielenie się swoimi osiągnięciami i postępami.

Mentor w firmie:

 • zna firmę “od podszewki” i wie z czym może mierzyć się jego mentee,
 • ma za sobą wiele rozwiązanych problemów i osiągniętych wyzwań, które stały przed firmą – dobrze przekazana wiedza o działaniu biznesu, jest w tej kwestii cenna,
 • kompetencje organizacyjne opanowane w organizacji.

W jednej z firm nowi pracownicy byli wprowadzani do pracy przez bardzo doświadczonego pracownika. Pan Ryszard, dojrzały sprzedawca, brał pod swoją opiekę początkujących handlowców. Przekazywał im swoją wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, obsługi klienta i wiedzy produktowej. Zarażał nowych pracowników swoim entuzjazmem, a przez swój autorytet sprawiał, że pracownicy szybciej uczyli się i lepiej funkcjonowali w strukturze organizacyjnej.

Maciej Sasin, trener, coach, konsultant rozwoju organizacji

Mentor poza firmą:

 • współpracując z mentorem poza firmą, prezesi oraz właściciele firm nie obawiają się trudnych rozmów na temat swoich słabości oraz powodów do niepokoju,
 • może spojrzeć na firmę w sposób holistyczny, systemowy, obiektywny,
 • posiada doświadczenie i perspektywę z innych firm oraz branż, z którymi współpracował (rzecz jasna, z uwzględnieniem zasady poufności).

Mentor poza firmą tworzy płaszczyznę rozwoju dla prezesa lub innych kluczowych osób w organizacji. Poprzez współpracę staje się partnerem w rozwoju firmy, prowadząc mentee przez kolejne etapy rozwoju organizacji. Mentor poza firmą jest osobą, z którą o wiele łatwiej jest dzielić się nie tylko sprawami operacyjnymi, oraz celami i wyzwaniami przed którymi stoi firma, ale także odczuciami, emocjami, a także nierzadko wątpliwościami, które trapią nas w działalności biznesowej. W pracy na tym poziomie niezwykle ważne jest dopasowanie stylu pracy, poziomu dyrektywności do potrzeb mentee oraz dynamiki rozwoju danej organizacji. Doświadczony i świadomy mentor jest w stanie zdynamizować działanie organizacji poprzez m.in. skracanie ścieżki dojścia do celu, budowanie świadomości danej sytuacji, wprowadzanie narzędzi wspierających procesy zarządcze a także poprzez uwalnianie potencjału mentee.

Tomasz Sierszchuła interim manager, konsultant projektów rozwojowych

Mentoring czy coaching – kiedy co wybrać?

Mentoring i coaching są dwoma różnymi podejściami do rozwoju i wsparcia pracowników w organizacji, dlatego przed podjęciem decyzji należy zrozumieć, co je różni. Praca z mentorem biznesowym zakłada czerpanie od niego wiedzy i doświadczenia. Z kolei coaching zakłada, aby odpowiedzi na pytania szukać w sobie.

Mentoring w firmie to relacja oparta na doświadczeniu, w której doświadczona osoba dzieli się swoją wiedzą i wskazówkami z młodszym, mniej doświadczonym pracownikiem. Polega ona na długoterminowym rozwoju, poszerzaniu perspektyw oraz budowaniu wzajemnego zaufania.

Coaching natomiast to proces prowadzony przez coacha, który pomaga zmierzyć się z bieżącymi wyzwaniami. Coach stawia pytania, wspiera samodzielność i motywuje do działania. W przeciwieństwie do mentoringu coaching jest zazwyczaj skoncentrowany na krótkoterminowych celach i skupia się na zwiększaniu efektywności.

Firmy muszą zrozumieć, jakiego wsparcia potrzebują. Czy potrzebują właśnie mentorów? Należy przy tym pamiętać, że mentoring i coaching mogą być wykorzystywane w organizacji równolegle lub jako uzupełniające się metody rozwoju. Wszystko zależy od preferencji i potrzeb organizacji oraz jej pracowników.

Mentoring biznesowy – warto czy nie

Mentoring biznesowy wykazuje dużą skuteczność jako metoda rozwoju pracowników, jak i całych organizacji. W naszej ocenie jego znaczenie będzie wzrastać w najbliższych latach, ze względu na coraz większą świadomość firm związaną z zarządzaniem różnicami pokoleniowymi oraz tworzeniem różnorodnych miejsc pracy. Mentoring biznesowy jest bowiem jednym z lepszych rozwiązań w transferze wiedzy między pracownikami. Możemy zatem z pełnym przekonaniem podkreślić, że warto sięgać po mentoring biznesowy w organizacjach i korzystać z jego pozytywnego wpływu nie tylko na rozwój pracowników, ale także na ich komunikację oraz nawiązywanie relacji. Jeżeli nie wiecie, jak zabrać się za ten temat, Akademia Rozwoju Kompetencji pomoże wam wdrożyć mentoring biznesowy, jako jedną z form rozwoju do organizacji.

Podsumowanie

Mentoring to proces, który ma stymulować i wspierać naukę na danym stanowisku. Niezależnie od tego, czy jest to mentoring wewnętrzny, czy też prowadzony przez zewnętrzną firmę, relacja pomiędzy mentorem, a mentee powinna być partnerska, polegająca na wymianie doświadczenia oraz chęci współpracy, w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Podstawą tego procesu rozwojowego jest przede wszystkim zaufanie do mentorów i otwartość, które pozwalają na spojrzenie na swoje wyzwania z szerszej perspektywy. Wskazówki, które można uzyskać od mentora są skarbnicą wiedzy, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć swoją firmę.

Na koniec jako ciekawostkę polecam obejrzenie filmu: Praktykant. Jego fabuła odwzorowuje w pewnym stopniu relacje pomiędzy mentorem a mentee. Trailer poniżej:

Magdalena Tyl
Specjalista ds. szkoleń i marketingu
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autor

W celu zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera