Misja firmy a budowanie zaangażowania pracowników w cele firmy

Misja firmy to często jeden z dokumentów, które zostają podpisane i odłożone na półkę, do której nie wraca się wcale lub na okoliczność świątecznego wystąpienia. Tymczasem, tak być nie musi i nie powinno. Zarządzanie poprzez misję staje się koniecznością w czasach, w których organizacje potrzebują zaangażowanych pracowników, a pracownicy organizacji, które będą mogli się zaangażować.

Simon Sinek w książce Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania, zauważa że organizacje powinny zacząć od określenia, dlaczego istnieją? Co chcą dać ludziom, jaką wartość dodaną, po co funkcjonują. Na to właśnie pytanie powinna odpowiadać misja organizacji, która daje ludziom powód do pracy i do korzystania z jej usług. Nie jest najważniejsze to co robimy i jak robimy, ale po co to robimy.

Misja firmy a motywacja wewnętrzna

Misja firmy „komunikuje się” z wewnętrzną motywacją, sprawiając, że nasze codzienne rutynowe działania stają się sensowne. Prowadzi do konsekwencji w działaniu, które jest możliwe dzięki zrozumieniu istoty swojej roli w firmie. Pozwala szerzej spojrzeć na funkcjonowanie innych działów i wspierać je w działaniu, jako częściom, które realizują tę samą misję, ale z innej perspektywy.

Misja firmy a kultura organizacyjna

Pablo Cordona i Carlos Ray w książce Zarządzanie poprzez misję zauważają, że oprócz misji którą realizuje przedsiębiorstwo, nie mniej ważne jest określenie poszczególnych, cząstkowych misji, które realizują działy firmy. Doprowadza to do przekładania sensu istnienia przedsiębiorstwa na działania operacyjne i zaangażowanie pracowników. Przekłada się również na zmianę i kształtowanie pożądanej przez leaderów kultury organizacyjnej.

Błędy w motywowaniu pracowników

O błędach firm w motywowaniu pracowników pisze D.H. Pink w książce Drive, w której pisze, że ludzie potrzebują w swojej pracy autonomii, mistrzostwa i celu (misji). Przeciwstawia klasyczne managerskie myślenie: „nagroda – kara” i „jeśli zrobisz x, to dostaniesz y”, swoją trzecią drogę: „czyli robieniu rzeczy dla samego robienia”. Pokazuje nieskuteczność motywowania do nauki typu: zacznij płacić za dobre stopnie dzieciom, to przestaną uczyć się z ciekawości, a zaczną dla nagrody. Podobnie jest z pracownikami, zaczynają być aktywni i wtedy kiedy otrzymają nagrodę, a kiedy ona znika z horyzontu, nagle ich zaangażowanie znika. Sprzyja to myśleniu typu „a co ja z tego będę miał”.

A co z motywowaniem pracowników pierwszej linii?

Wiele osób mówi, że osoby które wykonują najprostsze czynności nie mogą być motywowane przez misję… Nie zgadzam się z tym do końca, a jednocześnie zdaję sobie sprawę, że są zawody, role, w których może to być trudne. Będę pisał na ten temat w osobnym artykule.

Misja firmy szansą na budowanie zaangażowania pracowników

Moim zdaniem zarządzanie poprzez misję staje się odpowiedzią na potrzeby organizacji w XXI wieku, które muszą zmienić swoje oblicze, jeśli chcą zainspirować Klientów, muszą najpierw zaangażować swoich pracowników. Jest to tak ważne, dlatego że wraz ze światem 2.0 zmienia się percepcja i świadomość pracowników, którzy oczekują od swoich managerów dużo więcej, niż do tej pory otrzymywali. W świecie w którym ludzie zachodu zaspokajają niemalże wszystkie potrzeby ekonomiczne, pieniądze nie wystarczają do tego, aby skutecznie motywować, potrzebują czegoś więcej, potrzebują misji.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera