Motywacja, skąd pracownicy ją czerpią?

Jest wiele czynników, które motywują pracowników do pracy. Istnieje również wiele teorii wyjaśniających skąd pracownicy czerpią energię do działania. Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że dwa z nich są najważniejsze: motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Świadomość i wykorzystanie ich w praktyce, daje większą pewność, że dane zadanie będzie wykonane w sposób oczekiwany przez menedżera.

Po pierwsze: motywacja wewnętrzna

Motywacja wewnętrzna jest największym darem, który ma do zagospodarowania menedżer. Wynika z potrzeby uznania i samorozwoju człowieka. Praca jest odpowiedzią na potrzebę doskonalenia swoich umiejętności. Osoba z taką motywacją chętnie podejmuje wyzwania, realizuje cele, wie czego chce od siebie i innych. Zależy jej na rozwijaniu własnych kompetencji oraz oczekuje informacji zwrotnych na temat wyników jej pracy. Praca jest dla niej celem samym w sobie, a nie środkiem do celu. Robienie czegoś ze względu na to, że się to lubi, że się czymś pasjonuje, a nie żeby dostać nagrodę, żeby zaimponować innym, czy uniknąć kary.

Szkolenie Techniki motywacji

Jako menedżer musisz pamiętać o tym, że motywacja wewnętrzna to zasób, z którym należy postępować delikatnie. Oznacza to, że jest ona zazwyczaj połączona z wartościami, które są istotne dla pracownika. Niedostrzeganie ich może doprowadzić do spadku motywacji, a nawet frustracji pracownika, a w rezultacie odejścia z pracy.
Największą korzyścią dla menedżera jest większa pewność, że to, co pracownik ma do zrobienia, wykona z należytą uwagą i zaangażowaniem.

Co robić, aby utrzymać i rozbudzać motywację wewnętrzną?

Pamiętaj że nieadekwatna gratyfikacja finansowa, może osłabić motywację wewnętrzną, dlatego bądź kreatywny w nagradzaniu jego osiągnięć.

 • Zauważaj profesjonalizm pracownika (to zawsze działa)
 • Zapytaj co możesz dla niego zrobić, aby poczuł się doceniony.
 • Proś o poradę, opinię w zakresie dotyczącej jego specjalizacji.
 • Zaproś pracownika na kolację, obiad, wspólne wyjście.
 • Dawaj nagrody dopasowane do jego potrzeb zawodowych (książka, program wspierający pracę, dofinansowanie imprezy dla jego klientów).
 • Nigdy nie bagatelizuj jego uwag i pomysłów, które mają na celu usprawnienie pracy.
 • Stawiaj ambitne rozwojowe cele w ramach jego specjalizacji.
 • ​Zaproponuj mu przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego.
 • Zaproponuj zaawansowane szkolenie, udział w konferencji, która jeszcze bardziej rozwinie jego kompetencje.
 • Dostarczaj najlepsze z możliwych narzędzia pracy.

Po drugie: motywacja zewnętrzna

Działania osoby motywowanej w ten sposób nie są sterowane z wewnątrz. Pracownik robi coś, ponieważ chce osiągnąć korzyść lub uniknąć kary. Nie działa z poczucia wewnętrznej potrzeby, ale często z przymusu i wynikających okoliczności. Nie jest ważne dla niej osiąganie długofalowych celów, ale realizacja aktualnych zadań.

Mając w zespole tego typu osobę, menedżer musi poświęcać więcej czasu na kontrolę i motywowanie. Wobec tego typu pracowników w większym stopniu potrzebne są wymierne sankcje i nagrody, które ułatwiają jemu odnajdywanie się w sytuacji. Monitoring pracy jest tu równie niezbędny.

Szkolenie Zarządzanie zespołem

Wbrew pozorom takie podejście również ma swoje plusy, tzn. pracownik z dominującą motywacją zewnętrzną jest bardziej przewidywalny dla menedżera, który poprzez dostępne mu możliwości, może wpływać na jego zachowanie.

Co robić, aby utrzymać motywację zewnętrzną?

W tym aspekcie bądź bardziej konkretny jeśli chodzi o gratyfikacje/sankcje, które oferujesz pracownikom.

 • Wskazuj konkretne cele do realizacji
 • Zwiększaj monitoring pracy
 • Obserwuj pracownika i przekazuj informację zwrotną
 • Wyznaczaj granice zachowań
 • Przypominaj o możliwych nagrodach i sankcjach
 • Ogłaszaj konkursy z ciekawymi nagrodami
 • Stwórz spójny system premiowania pożądanych zachowań
 • Organizuj spotkania motywujące

Elastyczność w motywowaniu

Dwa typy motywacji można porównać do ogniska. W przypadku motywacji wewnętrznej ognisko wymaga systematycznego dorzucania drew do ognia, w przypadku motywacji zewnętrznej wymaga częstego rozpalania od nowa. Pamiętaj o tym, że strategia postępowania wobec pracownika jest uzależniona od rozpoznania typu motywacji, która przeważa w konkretnym przypadku. Brak trafnej diagnozy, a co za tym idzie, błędne założenia i działania, mogą doprowadzić do tego, że pracownik nie będzie pracował efektywnie. Straci motywację lub nie w pełni wykorzysta wewnętrzne zasoby do realizacji celów.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

W celu zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

NEWSLETTER

Zapisz się już dziś do naszego newsletter'a a otrzymasz darmowy fragment książki "Skuteczna sprzedaż. Model, który zwiększy Twoje zyski" autorstwa Macieja Sasina!

Send this to a friend