Doradztwo biznesowe dla firm – na czym ono polega?

doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe to kompleksowe działania rozwojowe wspierające zmianę w organizacji, które przyczynia się do osiągania lepszych wyników teraz i w przyszłości.

Doradztwo dla firm standardowo rozpoczynamy przeglądem i analizą całej organizacji. Efektem przeglądu są rekomendacje do rozwoju firmy jako całości lub jej części, np. call center, działu sprzedaży, produkcji, jakości itp.  Doradztwo może przyjąć formę od jednodniowych konsultacji połączonych z mentoringiem po rozbudowany, kilkumiesięczny projekt doradczy. Koncentruje się na zmianie postaw pracowników na bardziej proaktywną, a organizację na samoświadomą. Właściciele i management firm stają się mniej zaangażowani operacyjnie, dzięki temu mogą się poświęcić strategii rozwoju firmy. Oferujemy wsparcie w standaryzacji procesów rozwoju pracowników i efektywności w firmach.

doradztwo biznesowe
Zrób z nami przegląd firmy i otrzymaj wskazówki do rozwoju firmy

Pomagamy zaplanować strategię i wdrożyć ją w organizacjach, a także przeszkolić pracowników w ich efektywnej realizacji. Prowadzimy również doradztwo w wyborze skutecznych narzędzi wspierających biznes w osiąganiu celów.

Ile trwa doradztwo biznesowe?

W zależności od potrzeb może to być 4h sesja mentoringowa z właścicielem firmy bądź cały dzień warsztatu strategicznego z zarządem. Warto jednak pamiętać, że efektywne projekty doradcze trwają od 6 do kilkunastu miesięcy systematycznych działań rozwojowych składających się z jednodniowych usług doradczych.

efektywność biznesowa

Kiedy korzystać z doradztwa biznesowego i ze wsparcia konsultanta?

Na bazie naszego kilkunastoletniego doświadczenia zdiagnozowaliśmy 6 najczęściej pojawiających się wyzwań, z którymi mierzą się właściciele i management firm:  

 1. Wszystko jest na mojej głowie.
 2. Nie wiem w jakim kierunku rozwijać firmę.
 3. Pracownicy nie są zaangażowani.
 4. Mam problem z komunikacją w firmie.
 5. Moja firma potrzebuje pilnych zmian.
 6. Sprzedaż nie osiąga oczekiwanego poziomu.

Jak pracuje Konsultant?

Konsultant to osoba z kilkunastoletnim praktycznym biznesowym doświadczeniem, który w przypadku kilkudniowych działań pracuje z wybraną osobą w formule krótkiej konsultacji oraz mentoringu celem wypracowania konkretnych rozwiązań.

W dłuższych projektach wchodzi w rolę interim managera, czyli realnie zarządza zmianami w firmie, pracując z managementem i zarządem nad strategią firmy, usprawnia procesy, wdraża systemy podnoszące efektywność pracy. Interim manager, współpracując z zarządem, wprowadza realne zmiany w Państwa firmie.

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki projektom doradczym i  współpracy z naszym Konsultantem?

 • Zwiększenie zysku i obniżenie kosztów, dzięki koncentracji firmy na właściwych działaniach
 • Obniżenie rotacji i absencji pracowników, a przez to zwiększenie satysfakcji z pracy
 • Ograniczenie występowania sytuacji kryzysowych, obniżenie frustracji pracowników i klientów
 • Odciążenie kluczowych osób w firmie od zadań operacyjnych na rzecz strategicznych
 • Zwiększenie satysfakcji i zadowolenia klientów poprzez wzrost profesjonalizmu w postępowaniu pracowników
 • Zbudowanie firmy bazującej na odpowiedzialnym zespole

Metodologia i narzędzia w doradztwie biznesowym:

 • Indywidualne konsultacje/doradztwo z Zarządem i managerami firmy (spotkania, mentoring, konsultacje, szkolenia)  
 • Realizacja warsztatów strategicznego rozwoju celem wspólnego podejmowania strategicznych dla projektu decyzji (np. zmiany struktury w organizacji celem zwiększenia efektywności)
 • Wspólne wypracowywanie,  zmiana i uproszczenie tzw. twardych aspektów w organizacji (wskaźniki, procesy, procedury)
 • Realizacja szkoleń, warsztatów w siedzibie  firmy dla wszystkich pracowników
 • Współuczestniczenie w spotkaniach międzydziałowych, projektowych celem wypracowania i wdrożenia adekwatnych rozwiązań.
 • Współuczestniczenie w codziennej pracy poszczególnych osób celem dynamicznego wdrażania wypracowanych zmian

Bierzemy współodpowiedzialność za realizację celów – firma ARK przez cały czas trwania projektu jest zaangażowana w codzienność firmy na niezbędnym poziomie zapewniającym realizację założonych celów. Zapraszamy do współpracy.

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji

Akademia Rozwoju Kompetencji

lub

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera