O świecie, w którym przyszło nam żyć

Zygmunt Bauman sugeruje nam w wielu swoich pracach, że czasy, w których przyszło nam żyć to z jednej strony czasy, gdzie wiedza jest nieodzownym elementem do tego, aby osiągać sukces, a z drugiej strony wiedza ta szybko ulega dezaktualizacji i przedawnieniu. Zauważa on:

„Tak więc niczego nie trzeba robić na zawsze. Nic nie może być zrobione na zawsze. Wiedza którą pilnie studiowałem dziś, będzie zupełnie nieodpowiednia, jeśli jutro okaże się wyraźną ignorancją. Umiejętności, które nabyłem dziś w pocie czoła, nie zaprowadzą mnie zbyt daleko w nowym wspaniałym świecie jutrzejszej technologii.” Bauman Z. ” Śmierć i nieśmiertelność”  s. 203

Rozwój osobisty i zdobywanie wiedzy w XXI wieku

Możemy tutaj mówić o nieustannym dopracowywaniu technik działania, wiedzy, prowadzącej do ciągłego dostosowywania się do zmian, a w rezultacie do niestałości ogarniającej człowieka, ale także możemy mówić o sile tworzenia nowego, rozwoju osobistym, o twórczym podejściu do pracy, niepozwalającym na zastój intelektualny i nudę.

Zmiana, zmienność, rozwój, rewolucja, innowacja, kreatywność, mobilność to określenia nie obce żadnemu okresowi w historii rozwoju ludzkości, a jednak warto o nich cały czas mówić. Powodem tak wielkiej popularności tych określeń jest nieustanne na nie zapotrzebowanie. Zmienność jest cechą, która konstytuuje dzisiejszy świat. Żyjemy w świecie, w którym nowość, świeżość, odmienność znajdują się po stronie aktywów niemalże każdej działalności ludzkiej. Liczy się pomysłowość, skuteczność, efektywność. W dzisiejszych czasach, aby zaistnieć znacząco w jakiejkolwiek dziedzinie, nie wystarczy przetwarzać dostępnej wiedzy, ale ją także poszerzać, będąc w dużej mierze twórczym, oryginalnym.

Innowacje w życiu firmy

I rzeczywiście, w dużej mierze się tak dzieje. Firmy co i rusz zaskakują nas czymś nowym, starają się zaspokoić potrzeby konsumentów, dostosowywać się do popytu, ale także kreują nowe pragnienia, dzięki czemu następuje swoista reakcja zwrotna: rozwój rynku, gospodarki, państw, co w rezultacie prowadzi do podniesienia poziomu życia społeczeństw.

W związku z tak wysoko zawieszoną poprzeczką trzeba się odwoływać do jak najlepszej technologii, marketingu, reklamy, w ogóle zarządzania firmą. Musimy jednak pamiętać, że u podstaw tych wszystkich elementów stoją zawsze ludzie realizujący te zadania, ich szczególne zdolności, umiejętności, lecz także wady, ograniczenia, niedoskonałości.

Reakcją na ten tak odmienny świat jest książka Funky biznes J. Ridderstrale’a i K. Nodstrom’a, która przedstawia świat pełen zmian sięgających każdej dziedziny życia, każdej sfery kultury i cywilizacji.

„Dzięki gwałtownemu rozwojowi sieci WWW niemal wszystko jest dostępne dla każdego, w każdym miejscu i w każdym czasie. Jeśli wiedza jest potęgą, potęga potencjalnie tkwi we wszystkim. Skala zmian i możliwości sprawia, że mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją. W obecnych czasach wszyscy jesteśmy skazani na wieczne braki w edukacji. Stale przychodzi nam powtarzać za Sokratesem: „Wiem, że nic nie wiem”./J. Ridderstrale K. Nodstrom, Funky biznes Warszawa 2001 s.7/

Współczesny świat musi umieć wykorzystywać możliwości w nim tkwiące, po to, aby być rzeczywiście konkurencyjnym, bo inaczej się przepada na rynku. W dzisiejszych czasach wszystkiego jest więcej, inaczej być już nie może.

Podążając za zmianami

Nie ma już odwrotu od ustawicznego kształcenia. Społeczeństwa i jednostki, które zrezygnują z niego, z pewnością nie mogą liczyć na spektakularny sukces we współczesnym świecie, i mają do tego prawo. Jednakże Ci, którzy chcą podjąć wyzwanie rzucone przez siły kształtujące współczesny świat, muszą starać się nadążać za zmianami i oczekiwaniami rynku pracy. A oczekiwania te są wielkie: nie dość, że wymaga się zdobywania wiedzy o nowych technologiach, to należy dbać o rozwój umiejętności interpersonalnych, trzeba nauczyć się uczyć innych i od innych się uczyć, trzeba być kreatywnym i posłusznym jednocześnie, trzeba umieć pracować w zespole i indywidualnie. Lista ta jest bardzo długa. Po drugiej stronie jednak zawsze człowiek, który musi zmierzyć się ze swoimi możliwościami i ograniczeniami, oraz z często sprzecznymi oczekiwaniami. W takiej sytuacji, muszą być wygrani, którym ten stan rzeczy odpowiada, oraz Ci, którzy cierpią z tego powodu, że trzeba przekraczać swoje możliwości niemalże każdego dnia.

Podsumowanie

Świat nieuchronnie zmierza do tego, aby uaktywnić więcej niż 10% mózgu człowieka. Dzięki temu możemy liczyć na nowe osiągnięcia, wynalazki, sposoby myślenia. Ci, którzy myślą, że nie wiele można już zmienić na świecie, podobni są do tych, którzy mówili, że nikt nie będzie chciał słuchać mówiących aktorów, w dobie filmu niemego. Pozostaje podjąć decyzję: przyjmujemy zaproszenie do gry, czy je odrzucamy?

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji

Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera