Określanie zasad działania przez menedżera

Określenie konkretnych zasad pozwala na ustalenie kierunku, w którym będzie działał zespół

Jeśli zespół nie wie dokąd zmierza, kieruje się tam gdzie chce lub nie wie dokąd ma dążyć. Skuteczny manager potrafi zarazić innych swoją wizją przyszłości, przekuwając ją na codzienną pracę, cele i działania, które chce osiągnąć ze swoimi współpracownikami. W artykule piszę o potrzebie ustanawiania zasad przez menedżera, które ma na celu określenie ram i celów w obrębie których zespół będzie funkcjonował.

Przekazywanie pracownikom zasad jakimi będziesz się kierował w pracy, ma na celu określenie jasnych i czytelnych reguł gry, którym mają podlegać pracownicy. Dzięki określeniu tych podstawowych zasad zyskują wszyscy: ty jako kierownik stajesz się przewidywalny, budujesz swój autorytet; pracownicy wiedzą co mają robić, a czego unikać, dzięki temu poczują się bezpiecznie, będą szanować kierownika i będą przyczyniać się w ten sposób do sukcesu firmy. Pamiętaj jednocześnie o tym, że w realizacji wizji ważna jest KONSEKWENCJA, UCZCIWOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Modelowanie zachowań pracownika

Relacja kierownika z pracownikiem, przypomina relację ucznia i nauczyciela, czy też dziecka i rodzica. Pierwszą zasadą w tej relacji jest naśladowanie: to, w jaki sposób zachowujesz się jako kierownik, rzutuje na zachowanie pracownika, który powiela Twoje zachowanie na niższym szczeblu. Przekłada więc je na zachowanie wobec klientów, współpracowników i całej firmy. Pamiętaj: Ludzie mają naturalną tendencję do podążania za liderami.

Angażowanie pracowników w ustalanie zasad

Angażuj pracowników w ustalenie zasad,dzięki czemu będą mieli poczucie, że są on ich częścią, co sprawi, że chętniej będą ich przestrzegać. Wykorzystuj psychologiczny efekt zaangażowania i poczucia wpływu na sytuację, poprzez współudział w proces formułowania obowiązujących reguł.

 Szkolenie Zarządzanie zespołem 

Główne wytyczne do ustalania zasad

Jest ich wiele: mogą być mniej lub bardziej konkretne. Najważniejsze jest jednak to, że powinny być zgodne z Twoją osobistą misją (wizją), jak i z wartościami oraz strategią firmy.
Czym się kierować w wyborze zasad? Myślę, że najlepszą podpowiedzią są tu słowa klucze takie jak: sprawiedliwość, adekwatność, równość, podział odpowiedzialności, konsekwencja, jasność, przewidywalność, otwartość, współudział. Musisz jednak pamiętać, aby samemu być inspiracją i wzorem do naśladowania dla swojego zespołu.

Określanie możliwych nagród i sankcji

Jednym z obszarów, które warto przedstawić pracownikom, to określenie nagród i sankcji, które spotkają członków zespołu za przestrzeganie i nieprzestrzeganie ustaleń. Dzięki nim każdy będzie wiedział na co może sobie pozwolić i do czego zmierzać, jak również, co robić, aby zostać docenionym. Niewielu menedżerów mówi o tym wprost, wierząc, że każdy „to wie”. Niestety, praktyka mówi co innego: ludzie nie wiedzą, lecz najczęściej domyślają się co powinni robić, aby być docenionym. Wyróżnij się na tle innych menedżerów i nie baw się w ciuciubabkę z pracownikami.

Kiedy rozmawiać z pracownikami o zasadach?

Dobrym rozwiązaniem jest mówienie o nich od samego początku, czyli od rozpoczęcia pracy z zespołem, co nie wyklucza późniejszego ich przedstawienia. Najlepiej mów o nich przy okazji zebrań, ale także w rozmowach nagradzających, delegujących, podsumowujących, oceniających, dyscyplinujących, korygujących – czyli wtedy, kiedy odwołanie się do zasad ma największą motywującą moc.

Podsumowanie

Zastanów się nad swoimi wartościami i przekonaniami, które rzutują na Twoją relację z pracownikami i na to, jakie zasady z nich wynikają. Po czym poznajesz, że jesteś zadowolony z pracy swoich współpracowników? Co muszą wiedzieć pracownicy, żeby spełniać Twoje oczekiwania co do jakości pracy? Stajesz się wtedy spójny i przewidywalny w swoim postępowaniu, nie tylko w pracy menedżera, ale również w życiu codziennym. Możesz to osiągnąć właśnie poprzez analizę swoich oczekiwań, co do zachowań członków zespołu. Zasady, które są konsekwentnie przestrzegane budują klimat organizacji, a ludzie czują się bezpiecznie i doceniają stabilne otoczenie pracy. Zadbaj o nie w swoim zespole.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.