Outplacement w dobie kryzysu i zmian w firmie

Outplacement jako zwolnienia monitorowane

Zwolnienia w firmie nie są łatwym procesem, jednak istnieje możliwość przeprowadzenia ich w sposób profesjonalny, umożliwiając przy tym pracownikowi nowy start. W Polsce takie działanie znajdziemy pod nazwą – zwolnienia monitorowane, za granicą znane natomiast jako outplacement.

Czym jest outplacement?

Outplacement rozwinął się w Polsce pod koniec lat 90. Był to proces towarzyszący zwolnieniom dużych grup pracowniczych, przeprowadzony przez firmy międzynarodowe przejmujące polskie przedsiębiorstwa. Firmy zagraniczne oferowały w swej strukturze organizacyjnej wsparcie dla pracowników, w momencie zwolnienia. Właściciele polskich firm początkowo podchodzili wątpliwie do monitorowanych zwolnień, jednak w obliczu zmian gospodarczych, oraz intensywnego rozwoju nowych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi, popularność polskiego outplacement’u wzrosła.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Cele zwolnień monitorowanych

Głównym zadaniem zwolnień monitorowanych jest przeprowadzenie w kulturalny i jak najłagodniejszy sposób reorganizacji personelu w firmie oraz zbudowanie wsparcia dla pracowników. Dzięki takim działaniom istnieje szansa na rozwiązanie umowy, w sposób korzystny dla obu stron tego procesu. Profesjonalnie przeprowadzony outplacement ogranicza negatywne skutki wypowiedzenia umowy. Jego kluczowym elementem jest możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia, które pozwolą zwolnionemu pracownikowi odnaleźć się w trudnej sytuacji i na nowo zająć pożądane miejsce na rynku pracy.

Outplacement w dosłownym znaczeniu traktowany jest jako “przemieszczenie”, gdyż dąży do tego by umożliwić zwalnianej osobie jak najszybsze znalezienie się na innym stanowisku w nowej firmie (np. jeszcze przed upływem terminu wypowiedzenia). Program monitorowanych zwolnień ma przede wszystkim pomóc osobom, które tracą pracę i zaplanować na nowo ścieżkę kariery. Jest to trudna sytuacja, dlatego w większości przypadków osoby zwalniane dostają wsparcie psychologicznie i coachingowe.

Pracownicy, którzy odchodzą z firmy mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy, dlatego nabycie umiejętności znalezienia nowego stanowiska jest ważniejsze, niż samo pojawienie się oferty. Warto pamiętać że konsultant, zajmujący się outplacementem wyznacza drogę ścieżki powrotu na rynek pracy, lecz samo zadanie znalezienia jej należy już do osoby zwolnionej z firmy. Liczą się dobre chęci i zaangażowanie, które czasem trudno wykrzesać w tej stresującej dla pracownika sytuacji.

Korzyści wypływające z wdrażania procesu outplacementu

Proces outplacementu odbywa się na zasadzie konsultacji indywidualnych (głównie dla kadry kierowniczej) lub grupowych – w przypadku likwidacji całych działów lub części przedsiębiorstwa. Istnieje również możliwość przeprowadzenia ich w formie warsztatów lub szkoleń.

Ważnym aspektem całego przedsięwzięcia jest to, że zwalniani pracownicy mogą wziąć udział w programie zupełnie bezpłatnie, gdyż programy te są finansowane przez pracodawcę, odpowiednie jednostki administracji publicznej lub na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy. Outplacement prowadzony jest również przez wykwalifikowanych coach’ów kariery, w porozumieniu z firmą.

Program pracy z konsultantem umożliwia między innymi:

  • Wsparcie psychologiczne i coachingowe, pomagające w walce ze stresem i trudną sytuacją życiową,
  • Możliwość analizy predyspozycji uczestnika, która pozwala nam na lepsze poznanie siebie, uświadomienie sobie silnych cech oraz zdolności, jakie mógłby wykorzystać na rynku pracy,
  • Trening umiejętności miękkich, rozwojowych oraz walkę z ograniczeniami,
  • Planowanie dalszej drogi zawodowej, czasami pomoc w zaplanowaniu własnego biznesu,
  • Informacje o aktualnym wymaganiach rynku pracy
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), oraz przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
  • Doradztwo w poszukiwaniu odpowiednich firm i ofert pracy
  • Mediacje w trudnych procesach redukcji zatrudnienia

Wszystkie wyżej wymienione działania mają umożliwić uczestnikom zwolnień łagodne przejście od momentu utraty pracy, do zajęcia nowego stanowiska w innej firmie w najlepszym wypadku.

Podsumowanie

Choć proces zwolnień monitorowanych jest w Polsce znany, jednak nie jest powszechny. Niewiele firm orientuje się w przebiegu programu outplacement’u. Oferowana pomoc dla odchodzących pracowników, będzie skuteczna, jeśli zostanie zaakceptowana i przyjęta przez samego pracownika. Jednak, nie każda osoba chętnie korzysta z oferowanych szkoleń. Pracownicy w obliczu bezrobocia, najczęściej nie pokładają wiary w powodzenie odnalezienia nowego stanowiska pracy. Duża liczba osób w przypadku zwolnień nastawia się negatywnie w stosunku do swojego pracodawcy i nie chce przejmować jakiejkolwiek pomocy, nawet tej, która może okazać się dla niego korzystna. Zdarzają się również grupy osób, które, choć chętnie korzystają z porad i szkoleń, to nie realizują ich tuż po ich zakończeniu.

Poszukiwanie pracy jest trudnym zadaniem, zajmuje sporo czasu, dlatego brak zaangażowania sprzyja porażce. W tym przypadku rola programu outplacement’u jest kluczowa i warto realizować ją w każdej firmie, która zmuszona jest do przeprowadzenia zmian personalnych. Profesjonalnie przeprowadzone zwolnienia monitorowane sprzyjają kreowaniu polityki employer brandingu firmy w oczach pracowników.

Magdalena Tyl
Specjalista ds. szkoleń i marketingu
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera