Proces zarządzania zmianą przy wdrażaniu CRM

System, który pozwala na odpowiednie zarządzanie zmianą

Piszę ten artykuł ze świadomością że współcześnie sam CRM to już jest za mało. Teraz coraz częściej mówimy o Marketing Automation, czyli o zespoleniu wszystkich kanałów których funkcjonuje firma: strona www, social media, kontakty bezpośrednie w jednej aplikacji umożliwiającej kontakt z klientem: mailing, reklamę, kontakt bezpośredni. Tymczasem wdrożenie CRM z sukcesem w firmie nadal jest rzadkością, dlatego w tym artykule będę się koncentrował na CRM.

Wdrożenie systemu CRM jest doniosłym wydarzeniem dla całej organizacji. Wymaga wzmożonej aktywności tak z perspektywy zarządzania przez managerów, jak i samych pracowników. Do wdrożenia systemu CRM najlepiej podejść z perspektywy zarządzania zmianą i pokazywania długofalowych korzyści dla klientów, pracowników, managerów i firmy jako całości.

Zarządzanie zmianą jest efektywne wtedy, kiedy zmienia się system pracy, a nie tylko jedną wyizolowaną jego część (np. sposób pracy jednego działu, przy zachowaniu status quo w innych). Jedna, dwie osoby, które widzą problem i będą działać inaczej, nie zmienią wiele. Co gorsze, po jakimś czasie, system współpracy w firmie „zmusi” ich do powrotu na stare tory.
Dlatego, przy wdrażaniu systemu CRM zmienia się bardzo wiele. Zaczyna się od zmiany sposobu pracy z Klientem i modelowania procesu jego obsługi. Zmienia się także rola managerów zarządzających działami sprzedaży, którzy swoje działania powinni opierać właśnie na danych z CRM. W końcu, zmiana powinna dokonać się w mentalności samych handlowców, którzy powinni dostrzec nowe szanse we współpracy z Klientami.

Czytaj fragment książki Skuteczna sprzedaż. Model, który zwiększy Twoje zyski

8 kroków zarządzania zmianą w organizacji

Philip Kotter zaproponował 8 kroków zarządzania zmianą w organizacji, które doskonale opisują proces, jaki powinien być uwzględniony w zarządzaniu zmianą w kontekście CRM. Posłużę się nim do opisu kroków tego procesu.

1. Stworzenie potrzeby pilności zmiany.

Przed managerami stoi pierwsze ważne zadanie: przekonać pragmatycznie nastawionych handlowców, że warto zainwestować czas i energię w nowe aktywności, które na pierwszy rzut oka kojarzą się z dodatkowymi nakładami pracy, ograniczającymi możliwość realizowania planów sprzedażowych.

Aby uniknąć błędów na etapie, komunikacja zmiany powinna odbyć się wielotorowo: na poziomie świadomości: powinna się tam znaleźć racjonalne argumentacja i odpowiedz na pytanie: po co nam ten CRM? Na poziomie psychologicznym, gdzie pojawiają się obawy o intencje wdrożenia, Warto uświadomić zespół, że nie chodzi w tym rozwiązaniu o to, aby zwiększyć kontrolę nad działaniami Handlowców w terenie, ale żeby właśnie ułatwić im pracę, A jednocześnie zwiększyć satysfakcję klientów, a przez to przyczynić się do bezpieczniejszego i bardziej planowego rozwoju firmy jako całości.

2. Utworzenie koalicji wprowadzającej zmianę.

Niezbędne jest stworzenie grupy ludzi lub pracowników, którzy będą w stanie przeprowadzić zmiany w firmie lub w organizacji. Zaangażowanie pracowników innych działów: marketingu, IT, czy firmy wdrożeniowej będzie kluczowe dla realizacji celów.

Na tym etapie, aby uniknąć problemów, należy zwrócić uwagę na to, by w grupie projektowej znalazły się osoby decyzyjne, które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji jako całości. Ważne jest też, aby znaleźli się w niej wszyscy zainteresowani wdrożeniem projektu w życie, a przede wszystkim handlowcy, którzy na tym systemie będą pracować.

3. Rozwój wizji i strategii.

Polega na określeniu kierunków za którymi firma powinna podążać, wraz z wdrożeniem systemu CRM. Połączenie wdrożenia z rozwojem funkcji managerskiej. Pozwoli na zwiększenie efektywności i sprawi, że pracownicy działów handlowych będą wiedzieli, w jakim kierunku realizować działania sprzedażowe, aby osiągnąć efekt.

Na tym etapie należy pamiętać o długofalowym patrzeniu w przyszłość. CRM to narzędzie o charakterze strategicznym i zanim je wdrożymy w organizacji musimy dobrze zrozumieć jakie cele chcemy dzięki niemu zrealizować. Na tym etapie mamy bardzo wiele pokus, aby oczekiwać zbyt wiele funkcjonalności, które mogą być w ogóle nieużywane, a proces wdrożenia może być czasochłonny co przesunie nam wdrożenie w czasie. Projektując wizję i strategię zmian należy brać pod uwagę realistyczne, a nie życzeniowe podejście do systemu CRM. Oznacza to że powinniśmy skupić się na pragmatyzmie i motywacji do wdrożenia tego systemu w pracę.

4. Komunikowanie wizji zmiany.

Polega na przeprowadzeniu szerokiej akcji informacyjnej wśród wszystkich uczestników procesu wprowadzania zmiany, a ponadto niezbędne jest stworzenie modelu oczekiwanych zachowań pracowników lub członków organizacji.

Kiedy już opracujemy wizję i strategię działania należy zadbać o jasne i czytelne komunikaty, które motywują pracowników do korzystania z tego systemu. Na tym etapie należy uważać na to, aby nie osłabić motywacji pracowników do pracy z CRM. Komunikowanie zmiany musi uwzględniać potencjalny opór, który będzie towarzyszył wdrożeniu, jeśli jednak dobrze prze pracujemy czy poprzednie punkty nie powinno być z tym problemu. Trzeba uważać na to jakich sformułowań używa wobec pracowników bo w skrajnym przypadku słyszałem, że handlowcy usłyszeli komunikat: albo będą korzystać CRM, albo nie będą pracować w tej firmie.

5. Wyzwolenie szeroko pojętych działań na rzecz wprowadzania zmiany.

W pierwszej kolejności niezbędne jest usunięcie wszystkich przeszkód na drodze do zmiany, a ponadto, konieczne jest wprowadzenie zmian w istniejących strukturach i systemach. Pojawiające się trudności techniczne powinny być usuwane w pierwszej kolejności. Pracownicy powinni mieć możliwość skonsultowania wdrażanych zmian, oraz czuć się ich współautorami. System powinien wspierać pracowników w realizacji ich działań, a nie być obciążeniem. Wszyscy powinni otrzymać wsparcie techniczne, niezbędne szkolenia, oraz powinna odbyć się otwarta dyskusja o wdrażanym systemie: celach, korzyściach, ale i ograniczeniach.

Na tym etapie nawet warto uwzględnić chwilowy spadek efektywności wynikający z tego że handlowcy muszą zapoznać się z nowym narzędziem a często muszą pracować na dwóch systemach jednocześnie: nowym i poprzednim.

6. Stworzenie krótkookresowych zwycięstw.

W celu osiągnięcia kontroli nad procesem wprowadzania zmiany warto okresowo planować i oceniać widoczne postępy skuteczności wprowadzania zmiany. A ponadto wskazane jest wynagradzanie ludzi lub pracowników, którzy ewidentnie przyczyniają się do tych zwycięstw.

Na tym etapie aby uniknąć the motywacji warto pokazywać choćby pierwsze pojawiające się sukcesy wynikające z optymalizacji pracy działu handlowego.

7. Konsolidowanie zysków i tworzenie kolejnych zmian.

Po przeprowadzeniu oceny etapu przejściowego wprowadzania zmiany warto planować i wprowadzać kolejne zmiany, które będą umacniać dotychczasowe osiągnięcia. Z tego też powodu warto zatrudniać, promować i rozwijać ludzi, którzy są w stanie wprowadzać zmiany.

Kiedy system CRM został wdrożony w organizacji, można myśleć o kolejnych zmianach związanych z optymalizacja pracy, jakim jest wspomniany na początku Marketing Automation. Dlatego na etapie tworzenia wizji i strategii warto wiedzieć już gdzie docelowo chcemy w zmierzać. Lepiej zdecydować się na system, który ma więcej możliwości niż aktualnie możemy wykorzystać, niż za jakiś czas ponownie wdrażać kolejny system.

8. Utwierdzenie nowego podejścia w kulturze firmowej/organizacyjnej.

Celem nadrzędnym wprowadzania zmian powinno być nakierowane działań firmy na klienta, wzrost produktywności, czy lepsze i efektywniejsze zarządzanie danym z CRM. Dlatego wszystkie wprowadzane zmiany warto utrwalać w firmie poprzez zmianę jej kultury (zmianę procedur, instrukcji, norm czy zachowań).

Wdrożenie systemu CRM jest moim zdaniem jednym z kluczowych, strategicznych działań w obrębie organizacji. Bez sprzedaży w firmie nawet ze świetnymi produktami niezbyt wiele się zadzieje. System CRM ma wspierać klientów, handlowców i zarządzających menedżerów. Jeśli stanie się tylko narzędziem kontroli i zbierania informacji to nie wykorzystamy w pełni potencjału, który w nim drzemie.

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant ds. rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera