Jak przeciwdziałać mobbingowi w pracy?

Walka z mobbingiem polega przede wszystkim na zwiększaniu świadomości pojawiania się tego zjawiska, ze strony współpracowników, jak i zarządzających firmą. Ofiary mobbingu ukrywają ten fakt z powodu bezradności i zastraszania przez prześladowcę, który zazwyczaj ma silniejszą pozycję w organizacji.

Odpowiednie procedury, które przeciwdziałają mobbingowi w pracy

Przemoc w pracy to przestępstwo

Wykrywanie symptomów mobbingu: brak tolerancji dla nich i szybkie reagowanie ma duże znaczenie w walce z mobbingiem. Nie oznacza, że nie mamy szansy zlikwidowania go w późniejszych stadiach rozwoju, ale im dłużej trwa, tym trudniej o konstruktywne rozwiązanie. Wszelkie działania powinny być poparte racjonalnymi argumentami oraz systemem regulaminowym, czy kodeksem etyki. Kwestie prawne agresji i mobbingu w miejscach pracy rozstrzyga kodeks cywilny, kodeks karny i kodeks pracy.

Szkolenie: Mobbing w pracy: diagnoza i przeciwdziałanie

Sprawą zorganizowania i udokumentowania działań anty-mobbingowych w firmie zajmuje się pracodawca, rada zakładowa oraz rady pracownicze. W sytuacji jego zaistnienia w organizacji, dodatkowo powoływana jest komisja, która zapozna się z sytuacją i podejmie konkretne działania w kierunku wyeliminowania zagrożenia, dostarczenia niezbędnej pomocy ofiarom oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy.

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy

Chcąc zapobiegać przypadkom mobbingu wewnątrz firmy należy ustalić:

  • klarowny i wyraźny zakres kompetencji pracowników
  • jasnych dla wszystkich sposobów i dróg podejmowania decyzji, oraz przepływu informacji w zakładzie pracy
  • unikanie systemu represyjnego i ustalenie jasnego układu zależności
  • konstruktywne sposoby zarządzania konfliktami
  • ustalenie reguły gry fair play między pracownikami

Ważne!

Najlepszy sposób zarządzania firmą to ten, który kieruje się jasnymi i sprawiedliwymi zasadami.

System anty-mobbingowy wewnątrz firmy

Powołana przez firmę komisja powinna rozpocząć swoje działania od zdiagnozowania przypadku, z jakim mają do czynienia. W takiej sytuacji należy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  • O co chodzi w sporze?
  • Jak przebiega konflikt i kto bierze w nim udział?
  • Jak wygląda rozkład sił między stronami konfliktu?
  • Czy strony dążą do rozwiązania konfliktu?

Rozpoznanie mobbingu w fazie zaawansowanej nie jest pozbawione szansy zlikwidowania. Firma musi się liczyć z dużymi kosztami. Jest to przede wszystkim zapewnienie profesjonalnej opieki lekarza, psychologa lub prawnika, czasami też przekwalifikowanie osoby poszkodowanej – te wszystkie działania należą do zadań menadżera. Osoby poszkodowane wymagają wsparcia i profesjonalnej pomocy.

Zjawisko mobbingu w Polsce

W naszym kraju powstaje coraz więcej organizacji i stowarzyszeń, przykładowo Krajowe Stowarzyszenie Anty-mobbingowe we Wrocławiu, których celem jest porada oraz udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej i lekarskiej ofiarom mobbingu. Zajęcia psychoterapii indywidualnej i grupowej w celu leczenia stanów depresyjnych, przywrócenie poczucia własnej wartości i kreatywności – te wszystkie działania sprzyjają szansie poprawienia sytuacji osoby poszkodowanej. Warto również uczestniczyć w wykładach i warsztatach, pozwalających na zapoznanie się z tym zjawiskiem by następnie podjąć odpowiednie działania w celu odpierania ataków i radzenia sobie z nimi.

Podsumowanie

Wiele osób, z którymi mamy styczność, doświadcza nieprzyjemnych sytuacji w miejscu pracy, dlatego warto temu zapobiegać. Mobbing wpływa niekorzystnie nie tylko na pracowników ale również na wizerunek firmy. Jednak jeśli padłeś/aś jego ofiarą lub jesteś tego świadkiem nie ukrywaj tego, tylko zbierz w sobie siłę do przeciwdziałania tej sytuacji. Poniesiesz wtedy mniejsze koszty psychologiczne i społeczne, doceniając to za jakiś czas, jak większość osób, które zebrały się na otwartość i odwagę. Nie musisz być sam w tej sytuacji.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Magdalena Tyl
Specjalista ds. szkoleń i marketingu
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

NEWSLETTER

Zapisz się już dziś do naszego newsletter'a a otrzymasz darmowy fragment książki "Skuteczna sprzedaż. Model, który zwiększy Twoje zyski" autorstwa Macieja Sasina!

Send this to a friend