Przyczyny konfliktów w organizacji

two businessmen playing tug of war teams struggleing to win, bus

Trudne sytuacje mogą wystąpić w praktycznie każdym obszarze naszego życia. W środowisku pracy, w relacjach z bliskimi, ale także w kontakcie z osobami obcymi, mijanymi codziennie na ulicy. Konflikty w miejscu pracy mogą mieć swoje źródło w różnych obszarach m.in. konflikt interesów, wartości czy relacji w organizacji.

Aby rozwiązać spór, trzeba zrozumieć źródła jego powstania. Można wymienić kilka przyczyn, które najczęściej mają wpływ na występowanie sytuacji konfliktowych. Bardzo precyzyjnie określił je Chrostopher W. Moor, mediator i twórca wielu uznanych metod zarządzania konfliktami. Wyodrębnił on cztery rodzaje konfliktów w oparciu o przyczyny ich występowania. 

Przyczyny sporów – konflikt interesów

Konflikty interesów powstają wtedy, gdy strony mają trudność w osiągnięciu swoich celów. Ich przejawem może być walka o zasoby lub wpływanie na procedury.


Marcin był odpowiedzialny za graficzne przygotowanie oferty dla Klientów. Bardzo często zdarzało się, że dział sprzedaży przesyłał mu zadania, z bardzo krótkim terminem realizacji. Przez to Marcin musiał pracować pod presją czasu i nie był w stanie przygotować oferty, z której byłby w pełni zadowolony. To generowało w nim  stres i w rezultacie zakończyło się konfliktem, ponieważ Marcin czuł, że pracownicy działu sprzedaży nie respektują jego potrzeb oraz nie dają mu możliwości, aby przygotował się do zadania i zrealizował je w odpowiednim dla siebie czasie.


Konflikty strukturalne – kiedy występują

Konflikty strukturalne związane są z niejasnym rozkładem obowiązków i ponoszonej odpowiedzialności, a także niezadowoleniem z podziału i zasięgu władzy.


Kamila od niedawna pracowała w dziale marketingu i czuła duży zapał do nauki i poznania wszystkich tajników nowego stanowiska. Starsi stażem współpracownicy zlecali jej jednak mozolne i nudne zadania, przez które Kamila czuła się zdemotywowana i znużona. Sami natomiast angażowali się w ciekawe projekty, którym Kamila nie mogła się nawet przyglądać, ze względu na duże obłożenie pracą. Narastająca frustracja doprowadziła do konfliktu wewnątrz zespołu.


Konflikt wartości w organizacji

Konflikty wartości bazują na różnicach w systemach wartości, wyznawanych normach etycznych lub przyjętych zasadach funkcjonowania.


Michał był bardzo skuteczny w zadaniach, które realizował, jednak nie przywiązywał zbyt dużej wagi do sposobu komunikacji z innymi pracownikami. Miał w zwyczaju ignorowanie maili, które uznawał za nieistotne lub aroganckiego odpowiadania na niektóre z nich. Koledzy cenili jego kompetencje zawodowe, jednak lekceważenie przez niego przyjętych zasad współpracy oraz nieuwzględnianie ich zdania podczas ustalania priorytetów, prowadziło do powstawania konfliktów.


Przykład konfliktu relacji w firmie

U podstaw konfliktów relacji leżą silne emocje, które często pojawiają się ze względu na błędy komunikacyjne lub poznawcze oraz osobiste uprzedzenia.


Wanda już w poprzedniej firmie wyrobiła sobie zdanie o pracownikach działu IT. Uważała, że są roszczeniowi i twierdziła, że zawsze stawiają się oni ponad innymi. Z tego powodu, za każdym razem, gdy na jej biurko trafiały dokumenty od pracowników tego właśnie działu, przetrzymywała je tak długo, jak tylko mogła. Według niej, dawała im zasłużoną lekcję pokory, która w rezultacie była powodem opóźnień w realizacji zadań i narastającego napięcia. 


Jak przebiega konflikt danych

Konflikty danych – ich przyczyną jest ograniczony zasób informacji, a także rozbieżność w rozumieniu i interpretowaniu tych, które są dostępne.


Do Wiesława, kierownika działu sprzedaży, przyszedł mail od zarządu, z ogólnym pytaniem o to, ile mniej więcej czasu potrzeba, aby przygotować dość obszerną ofertę dla nowego Klienta. Wiesław odpisał zgodnie z prawdą, że aby wykonać takie zadanie, potrzeba zazwyczaj trzech dni roboczych. Na tej podstawie zarząd zdecydował, że dział sprzedaży ma wykonać ofertę, dla jednego z Klientów do końca tygodnia. Nikt nie wziął pod uwagę bieżącego obłożenia pracowników działu sprzedaży, które uniemożliwiało wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Przyczyną konfliktu było nieuwzględnienie wszystkich danych podczas podejmowania decyzji.


Twoja firma zmaga się z konfliktami?
Porozmawiaj ze specjalistą Akademii Rozwoju Kompetencji na temat szkolenia z rozwiązywania konfliktów w organizacji!

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera