• Home
  • Czytelnia
  • Recenzja i opis Quico – aplikacji dla pracowników wspierającej komunikację i szkolenia

Recenzja i opis Quico – aplikacji dla pracowników wspierającej komunikację i szkolenia

quico

Quico to aplikacja dla pracowników, która pozwala na sprawną komunikację, przeprowadzanie szkoleń, grywalizację, a także kumulowanie firmowej wiedzy w jednym miejscu. Dużym wyróżnikiem tej platformy są mikrotreści, czyli wiedza i wiadomości podzielone na małe treści łatwe do przyswojenia części. Quico powstało w roku 2016 i jest to aplikacja na smartfony, która ułatwia zarządzanie zespołami, a także firmowym know how, które obecnie – w erze firm działających zdalnie lub hybrydowo – jest rozproszone po wielu lokalizacjach. Quico w prosty sposób pozwala komunikować się pracownikom firmy, a także docierać do nich z informacjami o priorytetach, szkoleniach, a także z cennym feedbackiem.

Nawigacja po artykule:

Szkolenia i zarządzanie wiedzą

Motywowanie i budowanie zaangażowania

Komunikacja wewnętrzna

Funkcjonalności Quico

Wdrożenie

Szkolenia i zarządzanie wiedzą

Dzielenie się wiedzą i dbanie o sprawny transfer wiedzy w organizacji to jedne z najsilniejszych atutów Quico. Misją tej aplikacji, jest zapewnienie pracownikom dostępu do najważniejszych informacji na wyciągnięcie ręki oraz zwieszenie efektywności szkoleń organizacyjnych. Po zainstalowaniu aplikacji pracownicy mogą w dowolnej chwili sięgnąć do swoich smartfonów po potrzebną im wiedzę, a także rozwijać swoje kompetencje dzięki e-learningowi, quizom i fiszkom.

Baza wiedzy

Quico oferuje zbudowanie kompleksowej bazy wiedzy, która pozwoli zorganizować i ustandaryzować firmowe dokumenty, szablony i pliki. Podobnie jak w innych narzędziach, m.in. HCM Deck, baza wiedzy posiada hierarchiczną strukturę, która zawiera w sobie podział na katalogi oraz kategorie. To, w połączeniu z wyszukiwarką pozwala na natychmiastowe docieranie do informacji, dokumentów oraz plików, które są potrzebne pracownikom. Całe firmowe know how, a także misja, wizja i kwestie formalne dostępne są w jednym miejscu. Baza wiedzy może być tworzona w sposób segmentowy, czyli poszczególne jej fragmenty mogą być udostępniane wszystkim lub tylko wybranym grupom. Co istotne, baza wiedzy oferowana przez Quico działa również w formie offline, dzięki czemu pracownicy nie muszą łączyć się z internetem lub korzystać z transferu danych, aby skorzystać z informacji zawartych w ogólnofirmowej bazie.

E-learning

Szkolenia, rozwój pracowników i przeprowadzanie szkoleń w formie e-learningu to najbardziej rozbudowane funkcjonalności tej aplikacji. Quico pozwala utrzymać wysoki poziom wiedzy i umiejętności osób tworzących organizację, a także budować indywidualne ścieżki rozwoju dla poszczególnych pracowników. Pracownicy w wybranych odstępach czasu otrzymują zróżnicowane formaty treści m.in. nowe powiadomienia, informacje, filmy lub nagrania, FAQ, gry testowe, quizy oraz fiszki, które pozwalają im sprawnie przyswoić nową wiedzę. E-learning to skuteczny sposób na rozwijanie kompetencji, a także na onboarding pracowników. Tworzenie szablonów i harmonogramów szkoleń pozwala budować skuteczne, ustandaryzowane i indywidualne ścieżki rozwoju, w których wiedza dociera do pracowników w cyklicznych odstępach, dokładnie wtedy, gdy jej potrzebują.

Testy, quizy i ankiety

Quico pozwala na tworzenie testów wiedzy, quizów, a także ankiet. Każda z tych funkcjonalności umożliwia szybkie i skuteczne zweryfikowanie poziomu wiedzy oraz kompetencji pracowników, zebranie od nich cennych informacji zwrotnych, a także zmotywowanie ich, do dalszego poszerzania swojego wachlarza umiejętności. Quico umożliwia tworzenie 5 typów pytań, dzięki czemu można dopasować formę testu, quizu lub ankiety do bieżących wyzwań organizacji. Testy i quizy to bardzo skuteczny i coraz bardziej powszechny sposób rozwijania kompetencji oraz przyswajania nowych informacji, a także automatycznie pozwala zweryfikować poziom wiedzy i ewentualne obszary do rozwoju pracowników. Przeprowadzanie ankiet i testów pozwala także kontrolować jakość i poziom obsługi, a także audytować przebieg firmowych procesów.

Chcesz sprawdzić, jak to działa w praktyce?

Mikrokontent

Mikrokontent, inaczej nazywany również microlearningiem, stał się jedną ze skuteczniejszych form rozwoju i zdobywania nowej wiedzy. Pandemia i duże tempo zmian w środowisku biznesowym pokazały, jak ważny jest szeroki wachlarz umiejętności i zdolność do szybkiej adaptacji firmy i jej pracowników, do nowych warunków. Microlearning pozwala dostarczać pracownikom krótkie i ukierunkowane pigułki wiedzy. Pracownik może szybko się z nimi zapoznać w dogodnym dla siebie momencie, a materiał podzielony na zjadliwe fragmenty nie przytłacza i pozwala utrzymać wysoką motywację do nauki. Dzięki mikrotreściom w Quico pracownicy nie muszą poświęcać całych dni na teoretyczne opanowanie danego zakresu materiału, ale potrzebna im wiedza przychodzi do nich na ekrany smartfona, w mniejszych fragmentach, dokładnie wtedy, gdy jej potrzebują.

quico 1
źródło: Quico.io

Motywowanie i budowanie zaangażowania

Budowanie zaangażowania wśród pracowników stało się dużo trudniejsze po erze pandemii. Wiele firmowych procesów odbywa się obecnie online, a pracownicy rozsiani są po wielu lokalizacjach. To wszystko sprawia, że wzmacnianie pracowników działających zdalnie powinno również przyjąć nową formę, dostosowaną do ich potrzeb oraz wymagań rynku. Quico wspiera obszar motywacji w firmach m.in. dzięki grywalizacji oraz zbieraniu informacji zwrotnych od pracowników.

Grywalizacja

Grywalizacja to w najprostszym ujęciu wykorzystywanie gier i zdrowych rywalizacji do takich procesów biznesowych jak: rekrutacja, motywowanie pracowników, integrowanie ich oraz osiąganie celów osobistych, zespołowych i organizacyjnych. W Quico pracownicy lub grupy, do których należą, mogą zdobywać punkty za zrealizowanie kolejnych szkoleń, celów lub zadań. Z poziomu swojego smartfona każdy pracownik ma dostęp do indywidualnej tablicy wyników, na której znajdują się wszystkie istotne wskaźniki realizacji celów. Grywalizacja to sposób na przełamanie biurowej rutyny i wprowadzenie emocji oraz zwiększonego zaangażowania w codzienność organizacji.

Informacja zwrotna

Ankiety w Quico mogą być budowane w ramach indywidualnych ścieżek, co oznacza, że pytania mogą być kierowane do wybranych grup pracowników, a każdy z nich odpowiada tylko na te pytania, które go dotyczą. Taka opcja pozwala zwiększyć responsywność, ułatwić analizę wyników, a także budować kulturę informacji zwrotnych w firmie. Osoba organizująca ankietę ma dostęp do rozbudowanego raportu, który pomoże wyciągnąć najważniejsze wnioski, podejmować trafne decyzje lub zaplanować kolejne kroki działania, w oparciu o potrzeby i opinie pracowników. Funkcjonalności proponowane przez Quico to bardzo skuteczny sposób na zbieranie pracowniczego feedbacku. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie tak dużego badania opinii pracowniczych, jak i krótkich konsultacji z pracownikami, np. na temat wyboru kawy w firmowym ekspresie.

Komunikacja wewnętrzna

To właśnie od jakości komunikacji oraz narzędzi wspierających ten obszar zależy elastyczność organizacji. Pracownicy, którzy mają dostęp do najważniejszych informacji, mogą podejmować trafniejsze decyzje i dużo łatwiej jest im nadawać priorytety poszczególnym zadaniom. Quico posiada kilka funkcjonalności, które usprawniają komunikację organizacyjną.

Komunikator

Wewnętrzny komunikator oferowany przez Quico pozwala tworzyć hierarchiczne grupy, a także umożliwia szybkie skontaktowanie się z dowolną osobą w organizacji. Pracownicy mogą dyskutować indywidualnie, w grupach projektowych, a także przesyłać sobie dokumenty i plik oraz dodawać tagi do wysyłanych wiadomości. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce każdy komunikat jest łatwy do znalezienia i pracownik może z łatwością wrócić do interesujących go wątków lub załączników. Możliwość skomunikowania się z innymi osobami z poziomu smartfona przyspiesza przepływ informacji w organizacji oraz zmniejsza bariery w budowaniu relacji między pracownikami w zdalnym i hybrydowym środowisku pracy.

Inbox i powiadomienia

Inbox to w pewnym sensie feed, jaki znamy z facebooka i innych portali społecznościowych, jednak w Quico jest on swego rodzaju centrum powiadomień, w którym pracownik znajdzie wszystkie ważne i pilne informacje, a także wskaźniki swojej pracy. Podobną funckjonalność znajdziemy m.in. we wcześniej omawianym Emplo. Dzięki spersonalizowanym powiadomieniom to o właśnie od Inbox pracownicy mogą rozpoczynać swój dzień pracy, by być na bieżąco z ważnymi informacjami, aktualnymi zadaniami i zdarzeniami w organizacji. Znajdują się tu najważniejsze komunikaty i przypomnienia, które dzięki synchronizacji wszystkich danych dostępne są w jednym miejscu.

Funkcjonalności Quico

Funckjonalności oferowane przez Quico to z pewnością duże ułatwienie dla działów HR, managerów, a także osób odpowiedzialnych w firmie za rozwój kompetencji i uczenie się. E-learning i mikrotreści pozwalają w szybkim czasie wdrożyć pracownika, dbać o jego employee experience, a także w prosty sposób raportować wyniki podjętych działań.

Działy marketingu i sprzedaży również mogą skorzystać na wprowadzeniu tego rozwiązania. Wszyscy pracownicy będą mieli wiedzę o ofercie i jej produktach w jednym miejscu, a także każdy będzie miał dostęp do uspójnionych dokumentów i bazy wiedzy. Grywalizacja i personalizowane powiadomienia ułatwiają angażowanie pracowników w akcje marketingowe organizowane przez firmę, a także będą wspierały employee advocacy.

Wdrożenie

Quico na swojej stronie przedstawia powody, dla których warto wdrożyć to narzędzie w firmach z branż: retail, telekomunikacji, finansów, produkcji i logistyki oraz fashion. Firma oferuje darmowy, 14-dniowy trial, podczas którego można sprawdzić, na ile funkcjonalności Quico pasują do wyzwań, przed którymi stoi organizacja. Pracownicy logują się na platformę z poziomu swojego smartfona lub komputera za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail. Po zalogowaniu mają oni dostęp do treści, inboxa, bazy wiedzy oraz szkoleń zaprojektowanych przez pracodawcę. To szybki i skuteczny sposób rozwijania organizacyjnego know how.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera