Rola i kompetencje menedżera

Poznaj rolę i kompetencje managera w firmie

Menedżer jest osobą odpowiedzialną za realizację działań podległych mu osób i działu. Jego celem jest zwiększanie efektywności pracy, przez stosowanie odpowiednich sposobów zarządzania ludźmi. To krótka w formie definicja, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, jakim jest obszar zarządzania zespołem. Zapraszam do lektury artykułu na temat roli i kompetencji menedżera, który będzie początkiem większego cyklu. Artykuł napisany jest tak, abyś mógł/a pogłębić interesujące Cię kwestie w linkach do odnośników na naszej stronie, książek i szkoleń w konkretnej tematyce, które pozwolą Tobie rozwinąć kluczowe kompetencje menedżerskie.

Rola menadżera w firmie

Współczesny menedżer posiada wiele imion: lider, wizjoner, analityk, strateg, motywator, inspirator, psycholog, coach, koordynator. Mniej powinien być nadzorcą, kontrolerem, tradycyjnie rozumianym nauczycielem, czy sędzią.

Wraz ze zmieniającym się biznesem, zmienia się rola menedżera, która staje się trudniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Wymogi, które stawia się kadrze zarządzającej nie są łatwe do spełnienia, dlatego rozwój kompetencji kierowniczych i osobistych, to fundament, na którym każdy lider powinien budować swoją karierę. Poniżej opisuję najważniejsze kompetencje, które możesz kształtować w swojej pracy, jeśli chcesz zostać nowoczesnym liderem. Znajdziesz tu moją odpowiedź na pytanie: kim jest skuteczny menedżer?

Dlaczego warto rozwijać kluczowe kompetencje menedżera?

Rozwój kluczowych kompetencji menedżera jest niezwykle istotny dla skutecznego funkcjonowania całej organizacji. Posiadanie odpowiednich kompetencji menedżerskich sprawia, że są oni w stanie efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi, rozwiązywać problemy, podejmować decyzje oraz budować pozytywne relacje w miejscu pracy. Kompetencje te nie tylko wpływają na wydajność zespołu, ale także mają bezpośredni wpływ na zaangażowanie pracowników i ich satysfakcję z pracy. Rozwijanie kluczowych kompetencji managera pozwala efektywniej zarządzać zespołem, inspirować go do osiągania lepszych wyników oraz tworzyć bardziej dynamiczne i innowacyjne środowisko pracy. Wraz z rozwojem technologii i zmieniającymi się trendami biznesowymi, menedżerowie muszą być również gotowi do ciągłego doskonalenia i dostosowywania się do nowych wyzwań. W ten sposób, rozwijanie kluczowych kompetencji menedżera staje się nieodłącznym elementem sukcesu organizacji we współczesnym środowisku biznesowym.

Zacznijmy od tego, że manager powinien być też liderem. W tym zakresie cały czas wzrastają wymagania co do jego roli. Zarządzanie pierwiastka lidera, bardziej przypomina pracę nadzorcy i ogranicza możliwość prawdziwego zaangażowania się w pracę. Napisaliśmy o tym osobny artykuł: Rola nowoczesnego lidera

Kluczowe kompetencje nowoczesnego menedżera

Posiadanie wizji i strategii jej urzeczywistnienia

Przykłady skutecznych managerów i ludzi sukcesu pokazują, że najefektywniejsi z nich posiadają wizję przyszłości i siłę do tego, by ją realizować, a przede wszystkim, inspirować innych do osiągania wspólnych celów. Bądź jednym z nich i poświęć czas na określenie swoich dążeń. Jeśli masz z tym problem, skorzystaj z usług profesjonalnego coacha.

Bardzo dobrym podejściem w tej kwestii jest podejście Simona Sinka, który napisał książkę Zacznij od dlaczego. Wyjaśnia w niej, że aby być skutecznym jako człowiek, czy jako firma, warto ustanowić wyższy cel, który realizujemy poprzez swoją pracę.

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Współcześni liderzy muszą nauczyć się pracować w zespole rozproszonym. Praca zdalna wymaga większej uważności i przemyślanych działań ze strony zarządzającego. Takiej możliwości pracy oczekują młodsze pokolenia na rynku pracy. Tutaj zebraliśmy więcej informacji na ten temat:

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Sytuacje kryzysowe, czy też zarządzanie w czasach kryzysu to jedna z kompetencji, które coraz częściej będą potrzebne w pracy managera. Nie chodzi tylko o klasyczne zarządzanie zmianą, chociaż ono jest również istotne, ale chodzi o sytuację pilnego dostosowania się do zmian takich jak sytuacja z korona-wirusem, nagłym kryzysem wizerunkowym, czy też gwałtownym załamaniem się rynków, a przez to pracy z sytuacji spowolnienia gospodarczego.

Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzając pracą innych, dobrze być samemu zorganizowanym i rozumieć naturę efektywnej pracy człowieka. Ograniczasz w ten sposób brak skuteczności (swojej i pracowników), jak również zjawiska pracoholizmu i wypalenia zawodowego. Nieodzowna jest tu także znajomość metod stawiania celów i wyznaczania drogi do jej realizacji. Aby rozwijać kluczowe kompetencje managera, weź udział w szkoleniu na ten temat lub zapoznaj się z dostępną literaturą.

Tutaj znajdziesz rozbudowany artykuł o tej kompetencji: Zarządzanie czasem w roli managera i przedsiębiorcy.

Prowadzenie zebrań i spotkań offline i online

efektywne prowadzenie spotkań offline i online
Wszystko o spotkaniach firmowych

Spotkania zespołowe są ważnym wydarzeniem w życiu zespołu. Pozwalają na przepływ wiedzy, komunikacji, wspólne podejmowanie decyzji czy choćby budowanie ducha zespołowości. W czasie pandemii na znaczeniu zyskuje także umiejętność prowadzenia spotkania online, która ma inną specyfikę, poprzez ograniczoną możliwość obserwacji reakcji i zaangażowania uczestników. Spotkania powinny odbywać się cyklicznie, w formie, która będzie uzależniona od celu spotkania. Warto zadbać o rozwijanie na spotkaniach zdolności słuchania, wsopónego podejmowania decyzji czy też ograniczanie idea killerów, którzy zabijają pomysłowość i kreatywność grupy.

Zdobądź kluczową kompetencję managera, czyli umiejetność efektywnego prowadzenia zebrań, w trakcie których rozwiążesz bieżące problemy, wykorzystując potencjał pracowników do usprawniania procesów, motywując ich do pracy, zbierając opinie i rozwiązując konflikty. Kompetencja ta pozwala na skuteczne prowadzenie zespołu przez mniejsze, bądź większe zawirowania wokół niego.

Szkolenie: Efektywne prowadzenie spotkań zespołowych

Rekrutacja i de-rekrutacja pracowników

podcast o rozwoju firmy i biznesie
Posłuchaj podcastu dla przedsiębiorców i managerów

Dobrego menedżera można poznać po jego podejściu do procesu rekrutacji i de-rekrutacji pracowników. Deleguje w tym zakresie niewiele i zawsze ma ostatnie słowo, przy czym rzadko popełnia błędy w polityce personalnej. Stosuj przemyślane rozwiązania, związane z nowoczesnymi metodami rekrutacji. Poznaj metodykę efektywnego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak i metodologię assessment center.

Szkolenie: Techniki rekrutacji

Wdrożenie i adaptacja nowego pracownika

Brak profesjonalnego podejścia do pracownika w pierwszym etapie jego pracy, skutkuje pozostawieniem go samemu sobie, co spowoduje, ze jego potencjał będzie wykorzystany z opóźnieniem lub wcale. W konsekwencji czekać Ciebie będzie kolejna rekrutacja, bo nowa osoba z jakichś powodów się nie sprawdziła. Wprowadzając nowego członka zespołu dobrze przemyśl całą strategię, uwzględniając czynniki psychologiczne, społeczne i kulturowe, tak po stronie nowego pracownika, jak i po stronie zespołu i firmy. Ten etap jest często zaniedbywany.

Rozwój i ocena pracowników

Coaching, szkolenie, mentoring, e-learning, szkolenie na miejscu pracy, dzielenie się najlepszymi praktykami, przygotowanie do awansu i rozszerzanie zakresu kompetencji, to tylko z niektórych narzędzi do wykorzystania przez menedżera. Ocena postępów dokonanych przez pracownika w dłuższych i krótszych okresach czasu, sprawiedliwa ocena pracy i realizacji określonych celów pomaga pracownikom dawać z siebie jeszcze więcej. O wspieraniu pracowników w rozwoju czytaj w odrębnym artykule.

Przekazywanie informacji

Jasno i wyraźnie, jednoznacznie komunikuj swoje decyzje, zadania i opinie, ponieważ Twoja umiejętność komunikowania się jest fundamentem efektywnej pracy. Dbałość o przepływ informacji, ograniczanie barier komunikacyjnych, udrażnianie kanałów komunikacyjnych, to istotne zagadnienia w pracy managera. Tworzenie spójnej strategii komunikacyjnej, dzięki której ograniczysz występowanie kryzysów, podwójnej pracy, niedoinformowania, pojawienia się plotek, sprawi, że Twój zespół będzie działał efektywnie i realizował wyznaczony cel. Feedback to kluczowa kompetencja managera!

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna w biznesie

Słuchanie pracowników

Zwróć uwagę na to, że nie zawsze liczy się siła wypowiadanych przez Ciebie słów. Częściej to umiejętność słuchania określa skuteczność menedżera. Dzięki niej, będziesz wrażliwy na to, co ma do powiedzenia pracownik, pomożesz mu radzić sobie z trudnymi emocjami, a w końcu, zauważysz i wdrożysz pomysły pracowników, i o ile nie zrobisz tego za ich plecami, to zmotywujesz ich do lepszej pracy, wzmacniając ich poczucie wartości.

Delegowanie zadań pracownikom

Umiejętność przekazywania pracownikom zadań do wykonania wraz z odpowiedzialnością i uprawnieniami związanymi z ich realizacją. Luka w tej kompetencji sprawi, że jako menedżer szybko wypalisz się w swojej roli, a jej brak jest źródłem nieefektywności wielu „zapracowanych” menedżerów. Naucz się delegować zadania w taki sposób, aby zmotywować członków zespołu, rozwijać ich kompetencje, a sam będziesz miał czas na rzeczy najważniejsze.

Szkolenie: Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS

Motywowanie pracowników

Umiejętność integrowania ludzi wokół celów i zadań oraz stymulowania ich zaangażowania. Menedżer wyzwala w ten sposób inicjatywę, energię i potencjał pracowników do odpowiedzialności i samodzielnego podejmowania się zadań, zgodnych z jego wizją. Wykorzystaj każdą sposobność do pozytywnego wzmocnienia pracowników, więcej nagradzaj, mniej karz i nie zapominaj o najważniejszym: bądź elastyczny wobec pracowników, ponieważ każdego motywuje coś innego.

Szkolenie Techniki motywacji

Wyznaczanie celów pracownikom

Wyznaczanie motywujących i adekwatnych celów sobie i pracownikom, mających na celu poprawę jakości podejmowanych działań, to kompetencja nie do przecenienia. Dzięki niej jako menedżer przybliżasz zespół się do realizacji wymagań, które zostały przed Wami ustanowione, dodatkowo wpływając motywująco na atmosferę w zespole.

Udzielanie informacji zwrotnej pracownikom

Bieżące informowanie pracownika o postępach w jego działaniach, niedociągnięciach, sukcesach, to podstawowe narzędzie pracy menedżera. Dzięki rzetelnej informacji Twoi pracownicy poczują się bezpiecznie, a Ty jako menedżer, będziesz postrzegany pozytywnie: uczciwy i precyzyjny w formułowaniu pochwał, jak i ocen krytycznych. Udzielając informacji zwrotnych wyznaczasz ramy zachowania pracowników w przyszłości.

Kontrolowanie pracowników

Proces zmierzający do zapewnienia, by rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. Menedżer musi się upewniać, czy działania członków zespołu rzeczywiście zbliżają ją do przyjętych celów: czyli ufać i kontrolować. Nie bój się kontrolować, lecz rób to w sposób otwarty, tak aby pracownicy wiedzieli czego mogą się po Tobie spodziewać.

Monitorowanie pracowników

Bieżąca kontrola działań zleconych pracownikowi, sprawdzanie, czy procedury firmowe i standardy jakości są przestrzegane, to działania potrzebne do tego, aby nie doprowadzić do kryzysowych sytuacji w dłuższym czasie. Monitorując bieżące wskaźniki, staniesz się bardziej świadomy tego co się dzieje w Twoim zespole, a w ten sposób ograniczysz nieplanowane sytuacje w przyszłości. Czy masz opanowaną tę kluczową kompetencję managera?

Szkolenie: Zarządzanie przez cele i wskaźniki

Podejmowanie decyzji

Umiejętność dokonywania wyboru określonego działania w warunkach presji czasu i ograniczeniu niejednoznaczności informacji. Naucz się oceniać, kiedy decyzję podjąć samodzielnie, kiedy skorzystać z porady specjalistów oraz kiedy podjąć decyzję demokratycznie.

Kreatywność w pracy

Umiejętność wykorzystania swojej wiedzy w sposób, który zwiększy efektywność prac zespołu. Naucz się stosowania technik wspierających kreatywność, takich jak np. burza mózgów. Pomagają one w zwiększaniu wykorzystania potencjału indywidualnego i grupowego.

Szkolenie Kreatywność w pracy

Rozwiązywanie konfliktów

Doprowadzanie do rozwiązania konfliktu w interesie zespołu, to sztuka która menedżerowi przydaje się w sytuacjach kryzysowych. Umiejętność zarządzania konfliktem i rozumienia jego natury to kluczowa kompetencja managera, która może pomóc w dłuższym czasie przetrwać grupie nawet najtrudniejsze chwile.

Szkolenie: Zarządzanie bez przymusu

Wszystkie te kompetencje prowadzą do jednej kluczowej kompetencji menedżerskiej:

Kierowania pracą zespołu: współdziałania w grupie prowadzące do osiągnięcia wspólnych celów

Lista, która została tu przedstawiona oczywiście nie wyczerpuje tematu, ale moim zdaniem, określa najważniejsze kompetencje w pracy menedżera. Oczywiście, nie na każdym stanowisku będą one potrzebne w 100%, jednakże można je potraktować jako pewnego rodzaju punkt wyjścia do oceniania potencjału i stanu obecnego w wiedzy, umiejętnościach i postawach menedżera.

Wymienione w artykule kompetencje pokazują rolę menedżera jako odpowiedzialną i wieloaspektową. Łączy ona w sobie wiele umiejętności, które przypisuje się przywódcom, osiągającym sukces w przestrzeni publicznej, zawodowej i osobistej. Wielu powie, że sprostanie tym wymaganiom jest bardzo trudne. Zgadzam się z nimi, ale czy nie warto uczyć się od najlepszych?

Zapoznaj się także z koncepcją Szkolenie: Strategia budowania efektywnych zespołów PRO TEAM TOOLS

W celu zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera