Rola i kompetencje menedżera

Menedżer jest osobą odpowiedzialną za realizację działań podległych mu osób i działu. Jego celem jest zwiększanie efektywności pracy, przez stosowanie odpowiednich sposobów zarządzania ludźmi. To krótka w formie definicja, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, jakim jest obszar zarządzania zespołem. Zapraszam do lektury artykułu na temat roli i kompetencji menedżera, który będzie początkiem większego cyklu.

Rola menadżera w firmie

Współczesny menedżer posiada wiele imion: lider, wizjoner, analityk, strateg, motywator, inspirator, psycholog, coach, koordynator. Mniej powinien być nadzorcą, kontrolerem, tradycyjnie rozumianym nauczycielem, czy sędzią.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Wraz ze zmieniającym się biznesem, zmienia się rola menedżera, która staje się trudniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Wymogi, które stawia się kadrze zarządzającej nie są łatwe do spełnienia, dlatego rozwój kompetencji kierowniczych i osobistych, to fundament, na którym każdy lider powinien budować swoją karierę. Poniżej opisuję najważniejsze kompetencje, które możesz kształtować w swojej pracy, jeśli chcesz zostać nowoczesnym liderem. Znajdziesz tu moją odpowiedź na pytanie: kim jest skuteczny menedżer?

Podstawowe umiejętności związane z kompetencjami kierowniczymi:

Poznaj rolę i kompetencje managera w firmie

Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzając pracą innych, dobrze być samemu zorganizowanym i rozumieć naturę efektywnej pracy człowieka. Ograniczasz w ten sposób brak skuteczności (swojej i pracowników), jak również zjawiska pracoholizmu i wypalenia zawodowego. Nieodzowna jest tu także znajomość metod stawiania celów i wyznaczania drogi do jej realizacji. Weź udział w szkoleniu na ten temat lub zapoznaj się z dostępną literaturą.

fragment-zarzadzac-soba-w-czasie-maciej-sasin

Szkolenie: PRO TIME TOOLS zarządzanie czasem i sobą w czasie w XXI wieku

Posiadanie wizji i strategii jej urzeczywistnienia

Przykłady skutecznych managerów i ludzi sukcesu pokazują, że najefektywniejsi z nich posiadają wizję przyszłości i siłę do tego, by ją realizować, a przede wszystkim, inspirować innych do osiągania wspólnych celów. Bądź jednym z nich i poświęć czas na określenie swoich dążeń. Jeśli masz z tym problem, skorzystaj z usług profesjonalnego coacha.

Rekrutacja i de-rekrutacja pracowników

Dobrego menedżera można poznać po jego podejściu do procesu rekrutacji i de-rekrutacji pracowników. Deleguje w tym zakresie niewiele i zawsze ma ostatnie słowo, przy czym rzadko popełnia błędy w polityce personalnej. Stosuj przemyślane rozwiązania, związane z nowoczesnymi metodami rekrutacji. Poznaj metodykę efektywnego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak i metodologię assessment center.

Szkolenie: Techniki rekrutacji

Wdrożenie i adaptacja nowego pracownika

Brak profesjonalnego podejścia do pracownika w pierwszym etapie jego pracy, skutkuje pozostawieniem go samemu sobie, co spowoduje, ze jego potencjał będzie wykorzystany z opóźnieniem lub wcale. W konsekwencji czekać Ciebie będzie kolejna rekrutacja, bo nowa osoba z jakichś powodów się nie sprawdziła. Wprowadzając nowego członka zespołu dobrze przemyśl całą strategię, uwzględniając czynniki psychologiczne, społeczne i kulturowe, tak po stronie nowego pracownika, jak i po stronie zespołu i firmy. Ten etap jest często zaniedbywany.

Przekazywanie informacji

Jasno i wyraźnie, jednoznacznie komunikuj swoje decyzje, zadania i opinie, ponieważ Twoja umiejętność komunikowania się jest fundamentem efektywnej pracy. Dbałość o przepływ informacji, ograniczanie barier komunikacyjnych, udrażnianie kanałów komunikacyjnych, to istotne zagadnienia w pracy managera. Tworzenie spójnej strategii komunikacyjnej, dzięki której ograniczysz występowanie kryzysów, podwójnej pracy, niedoinformowania, pojawienia się plotek, sprawi, że Twój zespół będzie działał efektywnie i realizował wyznaczony cel.

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna w biznesie

Słuchanie pracowników

Zwróć uwagę na to, że nie zawsze liczy się siła wypowiadanych przez Ciebie słów. Częściej to umiejętność słuchania określa skuteczność menedżera. Dzięki niej, będziesz wrażliwy na to, co ma do powiedzenia pracownik, pomożesz mu radzić sobie z trudnymi emocjami, a w końcu, zauważysz i wdrożysz pomysły pracowników, i o ile nie zrobisz tego za ich plecami, to zmotywujesz ich do lepszej pracy, wzmacniając ich poczucie wartości.

Delegowanie zadań pracownikom

Umiejętność przekazywania innym zadań do wykonania wraz z odpowiedzialnością i uprawnieniami związanymi z ich realizacją. Luka w tej kompetencji sprawi, że jako menedżer szybko wypalisz się w swojej roli, a jej brak jest źródłem nieefektywności wielu „zapracowanych” menedżerów. Naucz się delegować zadania w taki sposób, aby zmotywować członków zespołu, rozwijać ich kompetencje, a sam będziesz miał czas na rzeczy najważniejsze.

Szkolenie: Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS

Motywowanie pracowników

Umiejętność integrowania ludzi wokół celów i zadań oraz stymulowania ich zaangażowania. Menedżer wyzwala w ten sposób inicjatywę, energię i potencjał pracowników do odpowiedzialności i samodzielnego podejmowania się zadań, zgodnych z jego wizją. Wykorzystaj każdą sposobność do pozytywnego wzmocnienia pracowników, więcej nagradzaj, mniej karz i nie zapominaj o najważniejszym: bądź elastyczny wobec pracowników, ponieważ każdego motywuje coś innego.

Szkolenie Techniki motywacji

Wyznaczanie celów pracownikom

Wyznaczanie motywujących i adekwatnych celów sobie i pracownikom, mających na celu poprawę jakości podejmowanych działań, to kompetencja nie do przecenienia. Dzięki niej jako menedżer przybliżasz zespół się do realizacji wymagań, które zostały przed Wami ustanowione, dodatkowo wpływając motywująco na atmosferę w zespole.

Szkolenie: Zarządzanie przez cele i wskaźniki

Rozwój i ocena pracowników

Coaching, szkolenie, mentoring, e-learning, szkolenie na miejscu pracy, dzielenie się najlepszymi praktykami, przygotowanie do awansu i rozszerzanie zakresu kompetencji, to tylko z niektórych narzędzi do wykorzystania przez menedżera. Ocena postępów dokonanych przez pracownika w dłuższych i krótszych okresach czasu, sprawiedliwa ocena pracy i realizacji określonych celów pomaga pracownikom dawać z siebie jeszcze więcej. O wspieraniu pracowników w rozwoju czytaj w odrębnym artykule.

Szkolenie Prowadzenie rozmów motywująco-rozwojowych

Udzielanie informacji zwrotnej pracownikom

Bieżące informowanie pracownika o postępach w jego działaniach, niedociągnięciach, sukcesach, to podstawowe narzędzie pracy menedżera. Dzięki rzetelnej informacji Twoi pracownicy poczują się bezpiecznie, a Ty jako menedżer, będziesz postrzegany pozytywnie: uczciwy i precyzyjny w formułowaniu pochwał, jak i ocen krytycznych. Udzielając informacji zwrotnych wyznaczasz ramy zachowania pracowników w przyszłości.

Kontrolowanie pracowników

Proces zmierzający do zapewnienia, by rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. Menedżer musi się upewniać, czy działania członków zespołu rzeczywiście zbliżają ją do przyjętych celów: czyli ufać i kontrolować. Nie bój się kontrolować, lecz rób to w sposób otwarty, tak aby pracownicy wiedzieli czego mogą się po Tobie spodziewać.

Monitorowanie pracowników

Bieżąca kontrola działań zleconych pracownikowi, sprawdzanie, czy procedury firmowe i standardy jakości są przestrzegane, to działania potrzebne do tego, aby nie doprowadzić do kryzysowych sytuacji w dłuższym czasie. Monitorując bieżące wskaźniki, staniesz się bardziej świadomy tego co się dzieje w Twoim zespole, a w ten sposób ograniczysz nieplanowane sytuacje w przyszłości.

Szkolenie: Zarządzanie przez cele i wskaźniki

Podejmowanie decyzji

Umiejętność dokonywania wyboru określonego działania w warunkach presji czasu i ograniczeniu niejednoznaczności informacji. Naucz się oceniać, kiedy decyzję podjąć samodzielnie, kiedy skorzystać z porady specjalistów oraz kiedy podjąć decyzję demokratycznie.

Kreatywność w pracy

Umiejętność wykorzystania swojej wiedzy w sposób, który zwiększy efektywność prac zespołu. Naucz się stosowania technik wspierających kreatywność, takich jak np. burza mózgów. Pomagają one w zwiększaniu wykorzystania potencjału indywidualnego i grupowego.

Szkolenie Kreatywność w pracy

Rozwiązywanie konfliktów

Doprowadzanie do rozwiązania konfliktu w interesie zespołu, to sztuka która menedżerowi przydaje się w sytuacjach kryzysowych. Umiejętność zarządzania konfliktem i rozumienia jego natury, może pomóc w dłuższym czasie przetrwać grupie nawet najtrudniejsze chwile.

Szkolenie: Zarządzanie bez przymusu

Prowadzenie zebrań zespołowych

Zdobądź kompetencję efektywnego prowadzenia zebrań, w trakcie których rozwiążesz bieżące problemy, wykorzystując potencjał pracowników do usprawniania procesów, motywując ich do pracy, zbierając opinie i rozwiązując konflikty. Kompetencja ta pozwala na skuteczne prowadzenie zespołu przez mniejsze, bądź większe zawirowania wokół niego.

Szkolenie: Efektywne prowadzenie spotkań zespołowych

Wszystkie te kompetencje prowadzą do jednej:

Kierowania pracą zespołu: współdziałania w grupie prowadzące do osiągnięcia wspólnych celów

Lista, która została tu przedstawiona oczywiście nie wyczerpuje tematu, ale moim zdaniem, określa najważniejsze kompetencje w pracy menedżera. Oczywiście, nie na każdym stanowisku będą one potrzebne w 100%, jednakże można je potraktować jako pewnego rodzaju punkt wyjścia do oceniania potencjału i stanu obecnego w wiedzy, umiejętnościach i postawach menedżera.

Wymienione w artykule kompetencje pokazują rolę menedżera jako odpowiedzialną i wieloaspektową. Łączy ona w sobie wiele umiejętności, które przypisuje się przywódcom, osiągającym sukces w przestrzeni publicznej, zawodowej i osobistej. Wielu powie, że sprostanie tym wymaganiom jest bardzo trudne. Zgadzam się z nimi, ale czy nie warto uczyć się od najlepszych?

Zapoznaj się także z koncepcją Szkolenie: Strategia budowania efektywnych zespołów PRO TEAM TOOLS

W celu zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub

 

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

 

Poznaj najskuteczniejsze metody zarządzania zespołem.

Szkolenie z kompetencji menadżerskich:

15585
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

NEWSLETTER

Zapisz się już dziś do naszego newsletter'a a otrzymasz darmowy fragment książki "Skuteczna sprzedaż. Model, który zwiększy Twoje zyski" autorstwa Macieja Sasina!

Send this to a friend