Jak rozwijać potencjał swoich pracowników?

Na rynku edukacji mamy do dyspozycji wiele możliwości rozwoju pracowników. Są wśród nich studia, studia podyplomowe, e-learning, kursy, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, szkolenia indywidualne, w końcu mamy także szkolenia organizowane ze środków BUR.

Zanim podejmiesz decyzję o rozwoju

Przed podjęciem decyzji o rozwoju pracownika należy się dobrze zastanowić, jaka droga jego rozwoju będzie dobra, tak dla firmy, jak i dla niego. Pomiędzy celami pracodawcy, a celami pracownika może zaistnieć rozbieżność, więc trzeba być bardzo ostrożnym w trakcie jej planowania. Największym zagrożeniem z punktu widzenia pracodawcy jest groźba utraty zainwestowanego czasu i pieniędzy w osobę, która nie ujawnia planów związanych ze zmianą stanowiska pracy, a w końcu z niej odchodzi. Planując rozwój swoich pracowników, należy zatem pamiętać o innych czynnikach, które sprzyjają zatrzymaniu go na stanowisku pracy. Scenariusz takiego wydarzenia jest łatwy do przewidzenia: pracodawca inwestuje w rozwój, zapomina jednakże o innych potrzebach pracownika, który zdobywa doświadczenie i wiedzę, a potem odchodzi do konkurencji lub zakłada swoja firmę. W jednym i drugim przypadku zabiera klientów.

 Czytaj także: Trendy w rozwoju organizacji i pracowników w 2018 roku 

Kształtowanie umiejętności społecznych

Jeśli chodzi o tzw. umiejętności miękkie, rozwija się je najlepiej na warsztatach i treningach, organizowanych przez specjalistów od nowoczesnych metod nauczania: psychologów, socjologów, czy trenerów zarządzania. W swojej pracy wykorzystują dynamikę procesów grupowych, na których opiera się proces uczenia. Korzystają oni z technik aktywizujących w szkoleniach, dając uczestnikom szansę na uzyskanie informacji zwrotnych na temat swoich kompetencji społecznych i zawodowych. Na takich szkoleniach jest mało teorii, a większość czasu poświęca się na ćwiczenia i omawianie ich. Uczestnicy biorąc udział w szkoleniu mają okazję zwiększyć swoją samoświadomość. Otrzymują informację dotyczącą swojej osoby wynikający z opinii trenera oraz innych uczestników szkolenia, a także wynikający z osobistych odczuć.

Poznaj nasze Szkolenia!

Szkolenia zamknięte w firmach

Szkolenia zamknięte odbywają się wewnątrz firm. Mogą być organizowane własnymi siłami lub przy pomocy firm szkoleniowych. Przygotowuje się je na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych i realizowane w oparciu o oczekiwania zarządów i samych uczestników szkoleń. Ważnym elementem procesu szkoleniowego jest ewaluacja szkolenia, czyli ocena jego efektywności. Szkolenia prowadzone w takiej formie należą do najpopularniejszych na rynku, rokujących nadzieję, że wiedza zdobyta na szkoleniu będzie bardziej przydatna dla celów szkolonych organizacji.

Szkolenia w formule ONLINE

Prężnie rozwijającą się metodą szkoleniową jest formuła online. Może ona odbywać się indywidualnie i w grupie. Szkolenia mogą dotyczyć wielu tematów standardowo realizowanych w formule stacjonarnej. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: https://www.ark-doradztwo.pl/czytelnia/szkolenia-online-zamiast-na-sali-szkoleniowej/

Szkolenia otwarte

Tę grupę metod rozwojowych można podzielić na szkolenia otwarte, zamknięte i indywidualne (takie jak coaching czy mentoring). Szkolenia otwarte są dobre dla małych firm, w których nie ma możliwości stworzenia grup szkoleniowych lub gdy na szkolenie kwalifikuje się mała liczba pracowników firmy. W tej formie szkolenia uczestnicy mogą liczyć na wymianę cennych doświadczeń z innymi uczestnikami. Wadą jest to, że uczestnicy nie znają się, przez co potrzeba więcej czasu na zbudowanie elementarnego poczucia bezpieczeństwa w grupie. Trudno także zaspokoić potrzeby szkoleniowe wszystkich uczestników, z tej racji, że takie szkolenia skierowane są do pracowników z różnych firm. Szkolenia otwarte mają to do siebie, że nie przeprowadza się szczegółowej analizy oczekiwań jej uczestników. Prowadzone jest w oparciu o wcześniej przygotowany program. Dobre firmy szkoleniowe dbają jednak o badanie potrzeb szkoleniowych nawet wtedy, kiedy organizują szkolenia otwarte.

Szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych

Szkolenia współfinansowane z BUR są formą szkoleń otwartych, jednocześnie oferują bardzo korzystne warunki finansowe. Ich uczestnicy biorą udział w szkoleniach nawet za 20% rynkowej ceny. Istnieją jednak, często uzasadnione głosy, że szkolenia przeprowadzane w tym zakresie nie spełniają jakościowych norm pod względem dopasowania poziomu wiedzy do wszystkich uczestników. Niektóre firmy szkoleniowe traktują te szkolenia po prostu jako łatwe pieniądze.

Coaching

Coaching jest formą rozwoju, która pozwala na indywidualną pracę z osobą chcącą się doskonalić. I znowu, może być prowadzone przez firmę zewnętrzną lub z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów, tzn. coachem może być doświadczony pracownik firmy, wcześniej przeszkolony w zakresie prowadzenia rozmów coachingowych. Może go prowadzić osoba z zewnątrz, posiadająca świeże, inspirujące podejście do problemów. Ta forma rozwoju skierowana jest najczęściej do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla po to, aby rozwijać ich umiejętności oraz pomagać w rozwiązywaniu ich bieżących problemów.

Studia

Studiowanie jest długotrwałym procesem, zakładającym systematyczne uczenie się i uczęszczanie na zajęcia w trybie zaocznym. Wadą studiów jest to, że są one długotrwałe, kosztowne i nie zawsze można liczyć na praktyczne zastosowanie wiedzy wyniesionej z sal wykładowych. Niewątpliwą zaletą jest to, że można mieć kontakt z wykształconą kadrą naukową, dbającą o nadążanie za przyrostem wiedzy i wąska specjalizacja wykładowców.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są dobrą formą rozwoju pracowników. Są bardziej ukierunkowane na konkretne zagadnienie i praktyczne zastosowanie wiedzy. Wadą jest jednak to, że nadal jest w tym dużo teorii. Do tego dochodzą jeszcze duże grupy wykładowe, w których nie ma miejsca na indywidualne podejście do słuchacza. Ich koszt także przekracza możliwości niektórych firm. Coraz więcej możliwości daje EFS i studia finansowane w jego zakresie.

E-learning

E-learning rozwija się wraz z Internetem. Coraz więcej firm oferuje usługi w tym zakresie, ponieważ jest to forma nauczania najbardziej dopasowana pod względem tego, że szkolony może uczyć się wtedy, kiedy ma na to czas i ochotę. Problem w tym, że w ten sposób nie można nauczyć wielu ważnych umiejętności społecznych, do których potrzebna jest praktyka. Ta nowoczesna forma jest dobra do uczenia wiedzy teoretycznej. Problem może pojawić się z motywacją uczestników kursów e-learningowych, którzy mogą mieć kłopot z systematycznością.

Kursy zawodowe

Na rynku edukacji oferuje się również dużą ilość kursów. Kursy są szczególnie dobre, kiedy zależy nam na pozyskaniu tzw. umiejętności twardych, np.: bhp, kursy komputerowe, obsługa kas fiskalnych, kurs spawania, wózków widłowych. Tam słuchacze poznają podstawy teoretyczne i praktyczne nabywanych umiejętności, które kończą się egzaminem umiejętności.

 Szkolenie: Coachingowy styl zarządzania manager coachem 

Podsumowanie

Jeśli myśli się poważnie o szkoleniu swoich pracowników, trzeba wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. Chcąc osiągnąć dużą efektywność szkoleń, należy zadbać o to, aby były one odpowiedzią na potrzeby ich uczestników. Powinna być przekazywana na nich taka wiedza, która przyda się w uczestnikom szkoleń w praktyce, tzn. mieć odniesienie do posiadanych już umiejętności oraz być włączona w system posiadanych kompetencji. Szkolenie nie będzie jednak miało sensu, jeśli uczestnicy nie będą mieli motywacji do zmian i uczenia się. Ważne jest zatem, aby pokazać uczestnikom, że istnieje związek pomiędzy nowymi umiejętnościami, a wynikami zawodowymi. Istotne jest, aby monitorować użycie wiedzy w trakcie pracy, ponieważ badania wykazują, że pracownicy wykorzystują 30% wiedzy zdobytej na szkoleniu. Najlepiej jest, gdy szkolenia traktuje się jako proces, a nie jako jedno osobne wydarzenie. Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie będąc odpowiedzią na powstające trudności.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

W celu zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub