• Home
 • Czytelnia
 • Rozwój kompetencji menedżerskich na poziomach neurologicznych wg Roberta Diltsa

Rozwój kompetencji menedżerskich na poziomach neurologicznych wg Roberta Diltsa

Zadbaj o kompetencje menadżerskie, jeśli chcesz dobrze zarządzać zespołem

Robert Dilts, jedna z głównych postaci coachingu i NLP, od lat propaguje analizę rzeczywistości w oparciu o swój model poziomów neurologicznych. Z powodzeniem stosuje się je: doradzając, szkoląc, rozwijając ludzi i organizacje na całym świecie. Model ten posłuży mi do analizy roli menedżera.

Poziom I: Środowisko

Pierwszym poziomem neurologicznym wg Diltsa jest poziom środowiska, czyli otoczenia w którym żyjemy i pracujemy. Rolą menedżera jest stworzenie takiego środowiska pracy, które będzie wspierające, bezpieczne i rozwojowe dla całego zespołu. Oto kilka wskazówek, które możesz wziąć pod uwagę pracując z zespołem:

 Szkolenie: Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS 

Stwórz środowisko, w którym błąd nie oznacza porażki, lecz użyteczną informację zwrotną, która sprawia, że ludzie mogą się rozwijać i wyciągać wnioski z popełnionych błędów.

 • Zarządzaj zmianami w taki sposób, aby nie wprowadzać atmosfery strachu, lęku przed przyszłością.
 • Zadbaj o dobrą atmosferę pracy, tak aby zespół nie skupiał się na negatywnych emocjach, lecz na wspólnym pokonywaniu trudności.
 • Ogranicz rywalizację do poziomu, który nie będzie nadwyrężał relacji międzyludzkich w zespole, w zamian budując wizję realizacji wspólnych celów i promując pracę zespołową.
 • Nie pozwól, aby stres odbierał ludziom energię i nie ograniczał ich efektywności, w zamian wspieraj równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.
 • Nie zapomnij o tym, żeby pracownicy mieli dostęp do odpowiednich narzędzi pracy. Nieprofesjonalne narzędzia pracy demotywują i mogą doprowadzać do frustracji (np. wolno pracujące aplikacje internetowe).
 • Promuj elastyczny czas pracy: jest to bardzo doceniane przez pracowników i motywujące w dłuższej perspektywie.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Poziom II: Zachowanie

Drugim poziomem neurologicznym wg Diltsa przydatnym do analizy pracy menedżera jest poziom zachowania: menedżera, pracowników, wobec siebie, wobec Klientów, jak i wobec swoich obowiązków. To co możemy zaobserwować, do czego najłatwiej się odnieść, to właśnie zachowania. W praktyce zarządzania menedżer zwraca uwagę na swoje zachowanie, jak i na pracowników.

Oto kilka wskazówek, które dotyczą drugiego poziomu:

 • Wyznacz normy zachowania tolerowanego i nietolerowanego, które będziesz doceniał i ganił.
 • Bądź wzorem zachowania dla pracowników, to najlepszy sposób na modelowanie zachowania pracowników, którzy podążając za liderem, będą je naśladować.
 • Rozmawiaj z pracownikiem zaraz po wystąpieniu zachowania (pozytywnego lub negatywnego). Szybko udzielona informacja zwrotna, jest najbardziej użyteczna.
 • Stwórz standardy użytecznych zachowań: w obsłudze Klienta, podejmowaniu decyzji, wykonywaniu czynności operacyjnych, abyś mógł monitorować jakość i efektywność działań.
 • Stosuj obserwację np. poprzez coaching na miejscu pracy lub badania tajemniczy Klient.

Poziom III: Umiejętności

Umiejętności, wg poziomów neurologicznych Diltsa, to zbiór zachowań połączonych w większą całość. W pracy menedżera obszar umiejętności to jeden z kluczowych obszarów, który wymaga zarządzania. Zadaniem menedżera jest rozwijanie swoich umiejętności, jak i umiejętności pracowników.

Aby skutecznie zarządzać uwzględnij następujące wskazówki:

 • Dostosuj styl zarządzania do kompetencji pracowników. Stosuj w tym zakresie model sytuacyjnego przywództwa wg Blancharda.
 • Rozwijaj kluczowe umiejętności kierownicze: delegowanie, monitorowanie, kontrola, udzielanie informacji zwrotnych, motywowanie, ocenianie, myślenie strategiczne, podejmowanie decyzji.
 • Określ i rozwijaj kluczowe umiejętności niezbędne na stanowisku pracy.
  Naucz się zarządzania czasem i propaguj go wśród swoich pracowników. Tutaj polecam koncepcję Zarządzania czasem w XXI wieku.
 • Świadomie i planowo monitoruj kompetencje pracowników, planując szkolenia, tak aby rozwijać je poprzez szkolenie, mentoring, czy coaching.
 Szkolenie Zarządzanie czasem i zespołem z wykorzystaniem metody ESP i KAIZEN 

Poziom IV: Przekonania i wartości

Przekonania i wartości są źródłem wielu naszych zachowań i postaw. To one są motorem decyzji i działań, które podejmujemy szybko, a czasem automatycznie i nieświadomie, a nawet bezrefleksyjnie. Wartości i przekonania mają wpływ na wiele aspektów pracy: rekrutowanie, zasady współpracy w zespole, sposób zarządzania, przekonania na temat ludzi i ich postaw w pracy.

 Szkolenie: Coachingowy styl zarządzania – manager coachem 

Żeby wykorzystać ten poziom neurologiczny do kształtowania swojej roli, rozważ poniższe kwestie i odpowiedz sobie na pytania:

 • Rozpoznaj swoje przekonania oraz wartości i zastanów się, jaki one mają wpływ na Twoje zarządzanie ludźmi?
 • Określ jakie są źródła Twoich oczekiwań wobec pracowników i czy są one racjonalne?
 • Promujesz wartości związane z rozwojem i etycznym podejściem do pracy?
 • Sprawiasz, aby ludzie wiedzieli, jakimi wartościami się kierujesz w ocenie ich pracy, aby nie musieli się domyślać kryteriów Twojej oceny?
 • Rozumiesz i aktywnie kształtujesz kulturę swojej organizacji i zatrudniasz ludzi, którzy podzielają podobne wartości?
 • Jakie posiadasz przekonania w stosunku do ludzi i jakie mają one wpływ na Twoje relacje z pracownikami?

Poziom V: Tożsamość

Na tym poziomie odpowiadamy sobie na pytanie: Kim jestem? Poczucie tożsamości jest silnym przeżyciem prowadzącym do samorealizacji i spójności wewnętrznej, a jej brak do poczucia alienacji i przeżywania dylematów egzystencjalnych. Poczucie tożsamości może być powiązane z misją życiową, duchowością, która jest określana jako najwyższy poziom w piramidzie Diltsa.

Przemyśl poniższe kwestie:

 • Na ile utożsamiasz się ze swoją rolą zawodową i na ile jest spójna z niższymi poziomami neurologicznymi?
 • Jak bardzo utożsamiasz się z celami, misją i wizją organizacji, w której pracujesz lub którą kształtujesz?
 • Na ile Twój zespół utożsamia się, z Twoim zespołem z celami, misją i wizją organizacji?

Podsumowanie

Właśnie przeszedłeś przez poziomy neurologiczne wg Diltsa. Zapewne posiadasz wiele trafnych i ciekawych wniosków i odpowiedzi, a część z nich nie jest jeszcze do końca sprecyzowana. Oznacza to, że jest przed Tobą wiele możliwości, które możesz rozważyć i wykorzystać w przyszłości, kształtując swoją rolę managera i lidera. Życzę Tobie powodzenia, w realizowaniu swojej roli w zarządzaniu zespołami i firmami.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji
Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.