• Home
 • Czytelnia
 • Zarządzanie czasem, a właściwie zarządzanie sobą w czasie dzięki ESP

Zarządzanie czasem, a właściwie zarządzanie sobą w czasie dzięki ESP

Poznaj metody właściwego zarządzania sobą w czasie

Zarządzanie czasem? Czy to możliwe? Wielu zapyta: jak można zarządzać czymś, co jest poza naszym wpływem? Zgadza się, czasu nie da się zatrzymać, powstrzymać, spowolnić, czy przyspieszyć. To co możemy zrobić to lepiej spożytkować czas, który mamy do wykorzystania. Pomocnym w tym zakresie może być model ESP (Efektywny System Pracy), który opisałem w książce o tym właśnie tytule, a  jest ona owocem mojej osobistej walki ze słabościami w zakresie zarządzania sobą w czasie. ESP jest oparty o model Pro Time Tools.

Budowanie efektywnego systemu pracy (ESP) lubię porównywać do konstrukcji domu, który z założenia ma dawać poczucie bezpieczeństwa. Zarządzanie sobą w czasie jeszcze nigdy nie było tak utrudnione, jak we współczesnym świecie, który charakteryzuje się tym, że jesteśmy niemalże zasypywani informacjami w każdej chwili i z każdej strony. Cierpi przez to nasz umysł, który musi dokonywać nieustannych wyborów, ale przede wszystkim wybrać z gąszczu informacji, to co najważniejsze.

Szkolenie: PRO TIME TOOLS zarządzanie czasem i sobą w czasie w XXI wieku 
Pro Time Tools jako metafora domu

Jako że żyjemy w niestabilnych czasach, a grunt na którym budujemy nasze domy przypomina obszar zagrożony trzęsieniem ziemi, warto pomyśleć o wzmocnieniu fundamentów. W budownictwie taką techniką jest palowanie, które powoduje, że konstrukcję można budować na niestabilnych gruntach. W ESP symbolicznymi palami wspierającymi konstrukcję są: samoświadomość, otwartość i organizacja pracy.

Zarządzanie czasem wg Pro Time Tools

Pro Time Tools, to akronim złożony z 12 kompetencji do zwiększania efektywności osobistej, czyli:

Proaktywność
Refleksja i samoświadmość
Organizacja w system

Terminy i planowanie
Integracja z narzędziami IT
Mindfullnes, czyli uwazność
Elastyczność

Trenowanie nawyków
Otpymalizacja działań
Otwartość i kreatywność
Listy i check listy
Stres-odporność

Checklisty. do zarządzania

Kluczowe kompetencje zarządzania sobą w czasie

 1. Proaktywność pozwala być lepiej przygotowanym na przyszłe możliwe trudne sytuacje
 2. Refleksja i samoświadomość pozwala zrozumieć siebie, swoje decyzje w kontekście czasu.
 3. Organizacja pracy w system przyczynia się do tego, że każda informacja ma swoje miejsce i wszystko jest pod ręką, co daje nam poczucie bezpieczeństwa.
 4. Terminy zakotwiczone w przyszłości pomagają przygotować się na przyszłość w kontekście planowania, które przeciwdziała stresującym sytuacjom.
 5. Informatyczne aplikacje pomogą nam w zarządzaniu informacjami i wyręczą nas z myślenia o wszystkich sprawach, pozwalając zająć się nimi w odpowiednim czasie.
 6. Mindfullness pomaga osiągnąć wewnętrzny spokój, koncentrację na tym co tu i teraz jest do zrobienia – czyli osłabić wpływ stresu.
 7. Elastyczne podejście do pracy i obowiązków zwiększa kompetencje radzenia sobie z niezaplanowaną pracą.
 8. Trenowanie swoich nawyków pozwala zachować zimną krew nawet w sytuacjach stresujących.
 9. Otwartość na nowe perspektywy i kreatywność przyczynia się do odkrywania nowych sposobów na osiąganie zamierzonych celów.
 10. Optymalizacja sposobów pracy przyczynia się do nieustannego doskonalenia i koncentracji na działaniu, które pomaga radzić sobie w stresie.
 11. Listy i check listy wspierają nas w działaniach, kiedy jesteśmy zestresowani i utrzymują nas właściwym torze.
 12. Stresoodporność – wszystkie te kompetencje składają się na stresoodporność, której tak potrzebujemy we współczesnym świecie

Aż tyle i tylko tyle. Inspiracji jednak było wiele, wśród najważniejszych trzeba wymienić: metodę Kaizen, GTD Davida Allena, 7 nawyków skutecznego działania S. Covey’a, metody NLP, analizę transakcyjną Berne’a, badania P. Zimbardo nad czasem, Siłę nawyku Ch. Duhigga, Potęgę checklisty A. Gawande, nurt mindfullness Jona Kabat Zina, filozoficzne i socjologiczne obserwacje Zygmunta Baumana  i wiele innych.

podcast o rozwoju firmy i biznesie

ESP to nawiązanie do rozwiązania znanego w samochodach – czyli systemu utrzymującego tor jazdy na zakręcie, kiedy wydarza się coś nie spodziewanego na naszej drodze. Moim skromnym zdaniem największą wartością ESP i Pro Time Tools jest kompleksowe spojrzenie na kwestię efektywności osobistej. Z jednej strony dotyczy postaw, a z drugiej, daje spójne narzędzia i konkretne techniki do wdrożenia w życie. Wszystko to jest potrzebne w szalonych czasach, w których żyjemy.

Przyświecała mi także idea projektowania, budowania i tworzenia. ESP jest modelem składającym się z modułów, które można dopasowywać do swojej specyfiki pracy i przyjętego stylu życia.

Proaktywność jako fundament ESP

Kluczowym dla zarządzania sobą w czasie jest proaktywność, którą można porównać do fundamentu domu. To dzięki niej możemy lepiej zapanować nad przyszłością, działając rozważnie, zapobiegliwie i przygotowując się na możliwe negatywne scenariusze. W skrócie proaktywność to sztuka wyboru działań, które w przyszłości mogą osłabić skutki niespodziewanych działań. Do działań proaktywnych należą np. robienie planów awaryjnych, tworzenie buforów czasowych, zabezpieczanie środków na czarną godzinę.

Rozwijaj samoświadomość – poznaj samego siebie, aby lepiej zarządzać sobą w czasie

Samoświadomość jest kluczem do osiągania sukcesu w życiu prywatnym, zawodowym, a także w relacjach z innymi. Znając siebie możemy dokonywać lepszych wyborów, działać bardziej proaktywnie, a także podejmować się działań, które dają większe prawdopodobieństwo sukcesu, a unikać lub poszukiwać wsparcia w tych, które nie są naszą mocną stroną. Samoświadomość to także rozumienie jakie jest nasze osobiste podejście do czasu, czy jesteśmy osobami żyjącymi „tu i teraz”, czy raczej jesteśmy nastawieni na planowanie przyszłości. Osoby o odmiennym nastawieniu do czasu mogą się borykać z trudnościami w realizacji zadań i celów.

Postawy wobec czasu, a zarządzanie czasem

Wiele osób posiada negatywne przekonania, na temat swojego podejścia do czasu. Uważają, że jest to ich słaba strona i nic z tym nie robią. Inni myślą o sobie, jako o osobach dobrze zorganizowanych i pozostają przy swoich sprawdzonych technikach. Wiedza, którą mamy na temat zarządzania czasem, ma wspierać rozwój obu tych grup. Zapoznanie się z najskuteczniejszymi technikami stosowanymi w praktyce, a które mają na celu wspieranie rozwoju kompetencji zarządzania czasem, jest bardzo ważną częścią naszego rozwoju osobistego.

Panowanie nad czasem

Postawa, którą warto w sobie ukształtować w swojej pracy i w życiu osobistym, jest przejmowanie kontroli nad swoimi zadaniami i nie pozwolenie im, aby to one przejęły kontrolę nad Tobą.
Efektem skutecznego zarządzania czasem ma być większa satysfakcja z życia osobistego i zawodowego, a czas który da się wygospodarować, należy wykorzystać tak jak chcemy, nie koniecznie na dodatkową pracę.

Podsumowanie

Dobre zarządzanie sobą w czasie jest mianownikiem sukcesu w życiu osobistym i zawodowym, jak również drogą do panowania nad przyszłością, która będzie bardziej przewidywalna. Jest także podstawą kreowania profesjonalnego wizerunku w oczach kontrahentów, szacunku ze strony kolegów, wzoru do naśladowania dla dzieci, czy w końcu źródłem uznania przełożonych.

Pamiętaj jednak o jednej ważnej sprawie: poznając gotowe narzędzia do zastosowania, musisz zacząć z nich korzystać, inaczej będą tylko pustymi hasłami. Odpowiedzialność za sukces leży po Twojej stronie! Jednak, aby Tobie pomóc w we wdrożeniu ESP, zapraszamy do kontaktu w sprawie indywidualnego lub grupowego szkolenia.

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji

Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

W celu zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub