Zarządzanie oparte na zmianie

Rewolucja technologiczna ważnym czynnikiem zmian w firmie.

Zapewne potrafisz sobie wyobrazić sobie sytuację w której instalujesz oprogramowanie do swojego komputera, następnie zapominasz o tym, żeby je aktualizować. Po pewnym czasie twój komputer przestanie odczytywać niektóre pliki, o ile wcześniej nie zostanie zainfekowany wirusami w taki sposób, że utracisz wszystkie dane zebrane na dyskach. Podobnie jest w zarządzaniu firmą. Aby być konkurencyjnym na współczesnym rynku, nie wystarczy być, trzeba się „stawać” od początku. Nie dotyczy to tylko przedsiębiorstw, ale wszystkich nas, żyjących we współczesnym świecie.

Rewolucja technologiczna a zmiana

To „stawanie się” polega na nieustannym dopasowywaniu się do realiów zmieniającego się świata. Nie ma w nim miejsca na epoki dzielące się na długie okresy czasu. Czas w biznesie zaczyna dzielić się na coraz więcej krótkich epizodów, podobnie jak świat mody, który nie znosi stagnacji. Motorem tej zmiany jest rewolucja: technologiczna, społeczna i obyczajowa. Jeszcze żadna epoka nie była tak bardzo zdominowana technologicznymi przemianami wynikającymi z powstania Internetu. Niektórzy dzielą czas na przed i po powstaniu sieci WWW.

Przemiany wymagają od firm szczególnych form dostosowania się do nowych warunków. Technologia się zmienia, realia społeczne podlegają przemianom, a wraz z nimi obyczaje oraz normy. W tym tyglu znajduje się człowiek, który nie zawsze jest w stanie nadążyć za rewolucją, która jest jego udziałem. Dlatego tak ważne jest, aby zarządzać organizacjami w taki sposób, który pozwoli na skuteczne poruszanie się po świecie składającym się z porozsypywanych fragmentów.

Nowe systemy i tendencje w zarządzaniu

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

W zarządzaniu coraz większego znaczenia nabierają terminy takie jak: reengineering, restrukturyzacja, lean management, myślenie sieciowe, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Sukces odnoszą takie filozofie zarządzania jak: Kaizen, TQM (Total Quality Management), TBM (Time Based Management) – czyli te, które mają wpisane w swoją kulturę organizacyjną idee doskonalenia procesów zachodzących w firmie. Wszystkie te pojęcia mają związek z ewolucją myślenia o zarządzaniu, wynikającą z charakteru współczesnego świata. Niegdyś dążono do stabilizacji – dzisiaj stabilizacja jest pojmowana jako stagnacja. Stagnacja jest wrogiem numer jeden – jeśli doznajesz przyjemnego poczucia bezpieczeństwa w fazie stagnacji, możesz być pewny, że niedługo znajdziesz się za burtą statku, który dalej popłynie bez ciebie.

Naturalna nieufność wobec zmian

Kiedy pojawiały się pierwsze sklepy internetowe, mało kto wierzył, że odniosą sukces – dzisiaj dużo firm przenosi handel do Internetu rezygnując z tradycyjnych form. Gdy pojawiały się komunikatory, traktowano je jako zabawa dla młodzieży – dziś można zamawiać towar przez messenger, czy skype. Grupy dyskusyjne i fora internetowe były traktowane jako wylęgarnia zła – dzisiaj są platformą do dzielenia się doświadczeniami z każdej dziedziny życia oraz łączenia ludzi w małe społeczności (nie tylko wirtualnie). Potwierdza to tylko starą zasadę znaną w socjologii i marketingu, która mówi o tempie przenikania innowacji do społeczeństwa: najpierw młodzi, dynamiczni, poszukiwacze, kreatywni. W dalszej kolejności nowe wzorce przyjmuje reszta społeczeństwa, która jest bardziej zachowawcza i konserwatywna.

Z drugiej strony patrząc, nie spełniły się także czarne scenariusze, mówiące o rychłym upadku handlu detalicznego w starciu z hipermarketami. Internet nie wyparł telewizji, a już z pewnością nie stał się przyczyną upadku czytelnictwa. Pojawienie się telefonii Internetowej nie spowodowało upadku firm telekomunikacyjnych świadczących tradycyjne usługi. Darmowe szkolenia realizowane w ramach EFS nie spowodowały upadku firm szkoleniowych. Prawdą jest natomiast fakt, że nowa sytuacja zmobilizowała do poszukiwania lepszych rozwiązań dla klientów.

Pochwała różnorodności

Z tych pozornych sprzeczności wynika jeden znaczący wniosek: różnorodność jest motorem wszystkich działań. Każdy może znaleźć swoje miejsce w biznesie, jeśli będzie potrafił odkryć potrzeby swoich klientów i umiejętnie do nich dotrzeć. Sztuka w biznesie polega jednak jeszcze na czymś znacznie bardziej skomplikowanym. W gruncie rzeczy chodzi o to, aby wiedzieć co zrobić, być przygotowanym na sytuację, kiedy twoja usługa nagle staje się zbędna. Nie jest sposobem zdobycie klientów obniżając cenę, a następnie zostawić sprawy własnemu biegowi. Każdy może to zrobić. Pomysł ten jest tak stary jak samo handlowanie. Kreowanie wartości dodanej dla klienta jest koniecznością. Problem w tym, że to co kiedyś wartościowe, za jakiś czas niesie ze sobą odwrotny ładunek. Dlatego pierwsza zasada biznesu powinna brzmieć: bądź przygotowany na zmiany i sam je wprowadzaj jak tylko możesz – najszybciej.

Oferta która dzisiaj jest najlepsza, nie ma znaczenia jutro, kiedy pojawi się lepsza. Najszybszy dzisiaj komputer, za rok będzie standardem. Dobrze zapowiadający się zawód dzisiaj, za 10 lat nie będzie już potrzebny. Wygrywają ci którzy mają wizję przyszłości, którzy posiadają intuicję, pozwalającą im wyprzedzić o krok konkurencję. Innowacja, nowatorstwo, pierwszeństwo, szybkość, to atuty, których nie da się przecenić w biznesie. Najlepiej rozumieją to ci, którzy zamiast czekać na nowe trendy, sami je kreują i wyznaczają – oni także nie przywiązują się do warunków jakie są teraz, ponieważ wiedzą, że za jakiś czas już nastanie nowa era szans i możliwości.

Zmiana, zmiana, zmiana

Ten nieustanny ruch w nowoczesnej organizacji wymaga przyzwyczajenia się do trwania w sytuacji kryzysowej. Pociąga za sobą szereg koniecznych działań, które pozwolą firmie przystosować się do trwania w sytuacjach krytycznych. Do najistotniejszych zadań należy przygotowywanie ludzi pracujących w firmie do pracy w tych szczególnych warunkach. Od ludzi nie tylko należy wymagać korzystnych zachowań dla organizacji, ale dawać im szansę ich kreowania. Kultura organizacyjna firm powinna wspierać pracowników w radzeniu sobie ze zmianami i dawać im narzędzia, które się do niej przyczynią.

HR wobec zmian w biznesie

Działy HR w nowoczesnych firmach zaczynają mieć kluczowe znaczenie. Liderzy zaczynają rozumieć i wykorzystywać potencjał swoich pracowników. Dają im szansę na rozwój i ciekawą pracę pełną wyzwań, jednocześnie zapewniając swoim firmom nieustanny dopływ świeżej energii, unikając przy tym fluktuacji kadr. Częsta rotacja pracowników to jedna z tych zmian, które powodują negatywne konsekwencje dla organizacji. Nie ma większej straty dla firmy, jak ta która wiąże się z utratą wiedzy, doświadczenia i obycia z firmą odchodzącego pracownika. Zainwestowany czas i pieniądze to nie są pieniądze wyrzucone w błoto, to są prezenty dla konkurencji.

Współczesna organizacja to organizacja ucząca się

Proces uczenia się należy stymulować w każdej sytuacji. Oznacza to refleksyjne podejście do działania: wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń, dzielenie się tą wiedzą w organizacji, zdobywanie wiedzy ze sprawdzonych źródeł, obserwacja najnowszych trendów, uczenie się od liderów na rynku. Wiedza i umiejętność poszukiwania informacji, kreatywne myślenie, współpraca i wzajemna inspiracja, szybkie i efektywne podejmowanie decyzji (wsparte wiedzą), to czynniki które pomagają dostosowaniu się do zmieniających się warunków. Organizacje, które dbają o te procesy są najlepszymi na rynku. Są przygotowane do zmian, poszukują ich, nie obawiają się ich, widząc swoją szansę właśnie w efektywnej zmianie.

Zmiana jest wpisana w życie organizacji

Zawsze była, to prawda. Jednakże nigdy nie było potrzeby tak radykalnych zmian jak dzisiaj. Umiejętność radzenia sobie w tak zmiennym środowisku jest dzisiaj umiejętnością na wagę złota. Kto się nie zmienia, kto nie poszukuje, kto nie tworzy nowego, ten zostanie w tyle, ten przegrywa. Organizacje i ludzie współcześni muszą się z tym pogodzić i działać ze świadomością, że to co dzisiaj się tworzy, to co dzisiaj się wie, za rok może już być nieaktualne. Trendy, mody, tendencje, to zjawiska, które wyznaczają rytm dzisiejszego życia. Nie ma już odwrotu? Nie prawda! Można stać z boku, można posługiwać się wiedzą i technologią nawet z XXI wieku. Wystarczy znaleźć odpowiednich ludzi, którzy tego oczekują. Trzeba się jednak pogodzić z faktem, że w ten sposób można osiągnąć sukces niszowy, zaspokoić swoje własne ambicje.

Zapraszamy do lektury fragmentu  książki Budowanie zaangażowania

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant rozwoju organizacji

Akademia Rozwoju Kompetencji
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

W celu szerszego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub