Facylitacja

Zapraszamy do wspólnego projektowania procesów facylitacji w Państwach organizacji​

Proces facylitacji umożliwia zaangażowanie pracowników z wielu różnych szczebli organizacji do pracy nad wyzwaniem stojącym przed organizacją, przyszłością organizacji, czy też dużą zmianą organizacyjną.

Facylitacja to proces kierowania grupą, zespołem, w formie warsztatowej, mający na celu poprowadzenie uczestników do osiągnięcia założonego celu. Tym celem może być opracowanie strategii, rozwiązanie problemu, pobudzenie kreatywności, zaangażowanie ludzi w proces podejmowania decyzji. Wielkość facylitowanej grupy może liczyć od kilku do kilkudziesięciu osób, a nawet więcej.

Kiedy warto stosować facylitacje?

patrick-perkins-350622-unsplash

Przykładowe cele procesów facylitacji:​

Jak wygląda proces facylitacji?

Proces facylitacji rozpoczyna się od ustalenia z klientem celu jaki chce osiągnąć dzięki zaangażowaniu uczestników. W trakcie jego opracowywania facylitator wspiera firmę w wyborze odpowiedniego narzędzia, które umożliwi osiągnięcie zakładanego celu.

Niektóre procesy facylitacji wymagają odpowiedniego przygotowania członków organizacji, którzy mogą wejść w proces moderacji na przykład w podgrupach. Osoby na kluczowych stanowiskach mogą być proszeni o przygotowanie prezentacji wprowadzającej, aby pobudzić uczestników do kreatywności, ale też dostarczyć niezbędne informacje, których uczestnikom może brakować.

Za co odpowiada facylitator?

Korzyści z zastosowania facylitacji