Facylitacja

Zapraszamy do wspólnego projektowania procesów facylitacji w Państwach organizacji​

Proces facylitacji umożliwia zaangażowanie pracowników z wielu różnych szczebli organizacji do pracy nad wyzwaniem stojącym przed organizacją, przyszłością organizacji, czy też dużą zmianą organizacyjną.

Facylitacja to proces kierowania grupą, zespołem, w formie warsztatowej, mający na celu poprowadzenie uczestników do osiągnięcia założonego celu. Tym celem może być opracowanie strategii, rozwiązanie problemu, pobudzenie kreatywności, zaangażowanie ludzi w proces podejmowania decyzji. Wielkość facylitowanej grupy może liczyć od kilku do kilkudziesięciu osób, a nawet więcej.

Kiedy warto stosować facylitacje?

 • Kiedy wspólnie z zespołem chcemy zmierzyć się z nadchodzącą, niepewną przyszłością
 • Kiedy chcemy zaplanować działania, projekty, wydarzenia, czy zmiany
 • Kiedy wprowadzamy zmiany w organizacji i chcemy do nich zaangażować wielu pracowników
 • Kiedy chcemy poprawić komunikację wewnętrzną, rozwiązać istniejące napięcia, usprawnić współpracę w organizacji
 • Kiedy planujemy wdrożyć nowy system, np, CRM, ERP

Przykładowe cele procesów facylitacji:​

Jak wygląda proces facylitacji?

Proces facylitacji rozpoczyna się od ustalenia z klientem celu jaki chce osiągnąć dzięki zaangażowaniu uczestników. W trakcie jego opracowywania facylitator wspiera firmę w wyborze odpowiedniego narzędzia, które umożliwi osiągnięcie zakładanego celu.

Niektóre procesy facylitacji wymagają odpowiedniego przygotowania członków organizacji, którzy mogą wejść w proces moderacji na przykład w podgrupach. Osoby na kluczowych stanowiskach mogą być proszeni o przygotowanie prezentacji wprowadzającej, aby pobudzić uczestników do kreatywności, ale też dostarczyć niezbędne informacje, których uczestnikom może brakować.

Za co odpowiada facylitator?

 • Facylitator odpowiada za zaprojektowanie procesu dochodzenia do poszukiwanych rozwiązań. Wspiera organizacje w przygotowaniach, a także w trakcie procesu dba o jego przebieg.
 • W trakcie w trakcie pracy warsztatowej zarządza procesem grupowym, starając się wykorzystać potencjał grupy.
 • Jest strażnikiem, który pomaga zespołom przekraczać potencjalne trudności i ograniczenia, takie jak konflikty, dominowanie spotkań przez niektórych członków grupy, czy odchodzenie od tematu i celu. Jest osobą bezstronną, która pomaga osiągnąć założony cel.

Korzyści z zastosowania facylitacji

 • opracowanie działań realnie przyczyniających się do rozwoju organizacji w zakresie efektywności, współpracy, sprzedaży i marketingu, obsługi klienta, produkcji
 • lepsze zarządzanie wiedzą w organizacji: dzielenie się i rozpowszechnianie
 • wykorzystanie potencjału, który posiada organizacja i jej pracownicy
 • zwiększenie zaangażowania pracowników
 • pobudzenie kreatywności i innowacyjności w firmie
 • zwiększanie zyskowności firmy