OD PROCESS +

OD PROCESS+ czyli proces konsultacji w ujęciu systemowym

OD Process + to droga jaką przebywamy z Klientem w procesie konsultingu, jeśli tylko Klient chce rozwijać swoją organizację w sposób całościowy i zrównoważony

 

Opening, czyli otwarcie

Ten punkt to początek drogi jaką przebywamy z Klientem w ciągu 10 kroków. Poznanie formalnej struktury organizacji, w jaki sposób działa, jak mówi sama o sobie, także w przekazach medialnych. Pozyskanie informacji o historii organizacji, jej tradycji i punktach zwrotnych.

Describing, czyli o jak Klient przedstawia swój problem

Pierwsze spotkania z Klientem to trudny moment dla konsultanta, a w szczególności dla Klienta. W procesie OD PROCESS+ jest to bardzo ważny moment. Klient zaprasza konsultanta do siebie i zaczyna opowiadać o swoim problemie. W tym momencie konsultant słuchając różnych opowieści wsłuchuje się w odmienne historie opowiadane o tym samym problemie, zwraca uwagę na to, z czyjej perspektywy jest ta historia, o kim i o czym ona opowiada.

Perspective making – czyli poszerzenie perspektywy Klienta

Jednostronne spojrzenie na sytuację zazwyczaj nie jest wystarczające dla oglądu sytuacji, dlatego na tym etapie przyglądamy się innym perspektywom. Słuchamy historii osób zaangażowanych w proces, system. Poszukujemy punktów wspólnych i różnic, jakie uwidaczniają się w tych perspektywach. Poznajemy historię problemu, jego historyczne tło, oraz działania, które zostały już podjęte. Co ważne, poznajemy także, jaką rolę klient chce spełniać w procesie, na ile się zaangażuje, jakie zasoby chce przeznaczyć na proces zmiany i rozwoju. W tym momencie dowiadujemy się z różnych perspektyw, jakie interwencje powinny zostać podjęte.

Researching, czyli badanie organizacji – czy można o problemie powiedzieć coś innego?

Na tym etapie stosuje się narzędzia diagnostyczne, które mają na celu zbadanie pojawiających się hipotez. Poszukujemy danych, które dadzą nam więcej pewności w ocenie sytuacji, a co za tym idzie, nowych historii, które mogą rzucić światło na sytuację jeszcze z inne perspektywy, niż wcześniej zakładano. Na podstawie badań formułujemy nowe hipotezy. Wyniki badań odnosimy do modelu VSM, nazywanego także, modelem zdrowia organizacyjnego. Model ten opisuje organizację od poziomu podstawowych czynności operacji wykonywanych przez pracowników, nadzór nad tymi czynnościami, relacje pomiędzy częściami systemu, po strategię działania i utożsamianie się z organizacją.

Overvieving, czyli wspólny przegląd hipotez z Klientem – czego nie widzieliśmy wcześniej?

Na tym etapie następuje kolejny wrażliwy moment w pracy z Klientem. Pokazujemy mu odkrycia, których dokonaliśmy, nowe hipotezy, które mogą być trudne do zaakceptowania przez klienta. W tym miejscu następuje „sianie wątpliwości”, które mają motywować do refleksji, ale i do działania. Na tym etapie przedstawiamy wstępne propozycje, które chcemy zaproponować w kontekście realizowanego celu. To kolejny punkt krytyczny, w którym klient może nie przyjąć nowej perspektywy. Jednakże, jeśli ją przyjmie, to jest właśnie ten moment, w którym powinno nastąpić zaangażowanie Klienta w proces naprawczy.

 

Climbing – czyli diagnoza właściwa

Jest to ten etap, na którym odrywamy Klienta od dotychczasowego sposobu myślenia o problemie. Na tym etapie angażujemy klienta i pracowników do poszukiwania informacji i wypracowania rozwiązań. Inaczej niż w fazie researching, gdzie to konsultant dokonywał diagnozy, tutaj organizacja dokonuje samodzielnych odkryć w celu pokonania trudności.

Exit/Entrance – czego tak naprawdę chcemy osiągnąć dzięki zmianie?

W tej fazie zaangażowane części, strony systemu organizacyjnego, dochodzą do konkluzji i wspólnej oceny sytuacji problemowej. Jest to moment, w którym przysłowiowy „słoń” zostaje uchwycony z każdej perspektywy, dzięki czemu można rozpocząć podróż w kierunku pożądanej i rozumianej przez wszystkich zmiany.

Starting – czyli wiemy co robić, bierzmy się do pracy

Na tym etapie organizacja wiele nauczyła się o... sobie, na tyle dużo, że wie, co chce osiągnąć i w jakim kierunku zmierzać. Wie jak sytuacja problemowa postrzegana jest przez zainteresowane strony – różne punkty widzenia zostały uwspólnione. Firma jest zmotywowana i gotowa do zmiany, może przejść do fazy działania. Zadaniem konsultanta na tym etapie jest facylitacja zmian, wspieranie w zmianie.

Stabilizowanie zmiany – czyli jak dojrzałość organizacji

Rola konsultanta jest już dużo mniejsza. Organizacja nauczyła się już wiele i zachęcamy ją do refleksji nad zmianą i podjętymi krokami – czego się nauczyła i jak tę wiedzę może wykorzystać w przyszłości. Jakie zmiany nastąpiły, jakie nowe role i zadania zostały przydzielone pracownikom, jakie wyzwania jeszcze przed nią.

„+” - zamknięcie projektu – uczenie się organizacji

Zachęcenie organizacji do refleksji na procesem uczenia się i wyciąganie wniosków na przyszłość: jak będziemy radzić sobie z trudnościami w przyszłości.

W celu szerszego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

NEWSLETTER

Zapisz się już dziś do naszego newsletter'a a otrzymasz darmowy fragment książki "Skuteczna sprzedaż. Model, który zwiększy Twoje zyski" autorstwa Macieja Sasina!

Send this to a friend