Strategia budowania efektywności pracowników PRO TIME TOOLS

Co to jest PRO TIME TOOLS?

Pro Time Tools™ to zbiór dobrych praktyk zwiększania efektywności osobistej w świecie w którym jesteśmy zalewani informacjami, żyjemy pod presją stresu, a zmiany są częstsze niż w jakiejkolwiek innej epoce.

Dlaczego warto?

Celem każdej organizacji jest zachęcanie pracowników do wykorzystania z pełni swojego potencjału, tworząc środowisko, w którym pracownicy mogą optymalnie wykorzystywać swój czas pracy.

Efektywni pracownicy:

 • Są świadomi swoich możliwości i wykorzystują je do realizacji celów firmy
 • Pracują mądrzej, efektywniej wykorzystując czas w pracy
 • Lepiej współpracują z innymi: rozumiejąc siebie, lepiej rozumieją innych
 • Unikają syndromu wypalenia zawodowego i pracoholizmu
 • Stają się elastyczni i otwarci na zmiany, a często sami wychodzą z propozycjami usprawnień
 • Są bardziej zadowoleni z pracy, wypowiadają się dobrze o firmie, przyczyniają się do przyciągania wartościowych pracowników do firmy

Kiedy warto zastosować program?

 • Kiedy chcemy wspierać work – life balance w organizacji
 • Kiedy pracownicy zgłaszają że są przemęczeni i potrzebują pomocy
 • Kiedy chcemy zwiększyć efektywność realizacji celów biznesowych w organizacji

Korzyści dla organizacji:

 • Zwiększenie wykorzystania potencjału pracowników w organizacji
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Budowanie zdrowych organizacji opartych na dążeniu do jednego wspólnego celu, jakim jest sukces organizacji jako całości
Link do szkolenia: Szkolenie: PRO TIME TOOLS zarządzanie czasem i sobą w czasie w XXI wieku

Czytaj więcej: Zarządzanie czasem, a właściwie zarządzanie sobą w czasie dzięki ESP 

Obszary działań Pro Client Tools:

P

Pro Active

Przeciwdziałaj kryzysom oraz bądź gotowy
na przyszłość

Minimalizowanie ryzyka, maksymalizowanie sukcesu. Scenariusze i alternatywy. Planowanie i buforowanie. Back up’y.

R

Reflection

Zwiększaj samoświadomość
i poznawaj siebie

Świadomość swoich słabych i mocnych stron. Rozumienie swojego sposobu postrzegania czasu. Rozpoznanie głównych motywatorów i stylów pracy. Świadomość swojej aktywności dobowej i reakcji na stres.

O

Organised
in system

Stwórz indywidualny system zarządzania
czasem i energią

Stworzenie indywidualnego systemu pracy i zarządzania zadaniami w oparciu o swoją specyfikę pracy i potrzeby, przypominający system zarządzania relacjami z Klientami (CRM), który sam przypomina o działaniach, które należy podjąć.

T

Time oriented

Koncentruj się
na wyznaczaniu celów oraz drogi do ich realizacji

Formułowanie celów metodami SMART, DSC, ustalanie priorytetów, koncentracja na działaniu i określaniu terminów wyznaczających horyzont zdarzeń.

I

IT friendly

Korzystaj z aplikacji, narzędzi online wspierających pracę

Stosowanie elektronicznego kalendarza dostępnego online oraz na urządzeniach mobilnych. Stosowanie rozwiązań w chmurze, także w pracy zespołowej.

M

Mindfullness

Koncentruj się
na tu i teraz

Zdolność koncentracji tu i teraz, bycie świadomym tego co się dzieje z ciałem, emocjami, zarządzanie energią, podejmowanie decyzji: muszę, mogę, chcę, powinienem.

E

Elastic

Dopasuj się
do zmian i bądź
elastyczny

Elastyczne podejście do priorytetów, zmian, kierunków działań, częste sprawdzanie rezultatów swojej pracy i aktualizacja kierunków (ewaluacja), przeglądanie, działań i strategii.

T

Train your habits

Świadome kształtuj
i zmieniaj nawyki

Nieustanne rozpoznawanie, zmiana i doskonalenie nawyków. Eliminowanie tych negatywnych, a kształtowanie pozytywnych. Uczenie się i nabywanie kompetencji przydatnych do radzenia sobie ze zmienną rzeczywistością.

O

Openminded

Wzbudzaj
kreatywność
i innowacyjność
w działaniu

Wykorzystywanie kreatywnych metod pracy indywidualnej i zespołowej. Zwiększanie dostępu do swoich zasobów intelektualnych i emocjonalnych.

O

Optimized

Wspieraj
work-life-balance, koncentrując się na zwiększaniu obszaru swojego wpływu

Koncentracja na najważniejszych aspektach swojego życia, optymalne wykorzystanie swoich zasobów i talentów. Podążanie za swoją misją życiową, kreowanie wizji. Zarządzanie swoim czasem zgodnie z kluczowymi prawami: ograniczania pożeraczy czasu, 20/80, Parkinsona, Coveya, cyklu aktywności dobowej, itp.

L

Lists & Check Lists

„Wyrzucanie” wszystkiego z głowy i automatyzowanie częstych czynności

Tworzenie, aktualizacja list zadań i działań. Myślenie w kategoriach projektów. Tworzenie check-list do czynności powtarzalnych. Upraszczanie, nie komplikowanie spraw: mnie znaczy więcej.

S

Stressless

Ograniczanie negatywnego wpływu stresu

Higiena umysłu i ciała, dobre relacje z otoczeniem, zdrowa dieta, ostrzenie piły, medytacja, koncentracja, uważność.

W celu zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje firmie Akademia Rozwoju Kompetencji Maciej Sasin.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera