Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS

Co to jest PRO ACTIVE TOOLS – strategia budowania zaangażowania pracowników?

Pro Active Tools™ to zbiór dobrych praktyk zarządzania, które sprzyjają budowaniu zaangażowania pracowników, mających przełożenie na długofalowe cele organizacji. Celem każdej organizacji jest wykorzystanie potencjału zasobów, które posiada, a pracownicy są kluczowym zasobem każdej firmy.

Dlaczego warto wdrażać metody budowania zaangażowania w firmie?

Celem każdej organizacji powinno być budowanie zaangażowania pracowników, którzy:

 • pracują wydajniej, są kreatywni i zgłaszają swoje pomysły
 • swoją postawą motywują innych do pracy
 • są otwarci na zmiany i sami wychodzą z inicjatywą zmian
 • wiążą się ze swoim pracodawcą na dłużej
 • mają niski wskaźnik absencji w pracy
 • wypracowują większy zysk dla organizacji

Kiedy warto zastosować program budowania zaangażowania?

 • Kiedy chcemy budować i wdrażać programy: budowania zaangażowania pracowników, empowermentu, employer branding, work life balance, CSR
 • Gdy organizacja chce ograniczać rotację pracowników i wiązać najlepszych z nich na dłużej
 • Kiedy organizacja chce przygotować się na zmiany zachodzące w XXI wieku, dopasowując swoją kulturę organizacyjną do rozwoju Internetu, częstych zmian rynkowych, sposobu zarządzania

Etapy procesu budowania zaangażowania pracowników:

 1. Ankieta samooceny organizacji (wypełniona przez kluczowych pracowników).
 2. Badanie satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników.
 3. Rozmowy z kluczowymi pracownikami organizacji.
 4. Raport podsumowujący.
 5. Działania rozwojowe: wdrożenia, szkolenie, warsztaty, coaching’i według wypracowanych rozwiązań.
 6. Powtórne badanie satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników (follow up)

Korzyści dla organizacji:

 • Zwiększenie wykorzystania potencjału pracowników w organizacji
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Budowanie zdrowych organizacji opartych na dążeniu do jednego wspólnego celu, jakim jest sukces organizacji jako całości

Zapoznaj się z naszą koncepcją doradztwa biznesowego:

Zrób przegląd firmy:

Ciekawy? Pomożemy wdrożyć kulturę budowania zaangażowania w Twojej firmie:

lub

Obszary działań Pro Active Tools

P

People

Zaangażuj ludzi – zbudujesz przewagę nad konkurencją

Efektywna strategia rekrutacji. Właściwi ludzie na właściwych miejscach – polityka rozwoju, awansu, rozstania z pracownikiem.

R

Relationship

Dbaj o zdrowe,
otwarte relacje
w firmie

Rozmowy diagnostyczne wg modelu Culberta.tv Rozmowy rozwojowe z pracownikami. Integracja pracowników w firmie.

O

Openness

Bądź otwarty
na opinie
pracowników

Zachęcanie do zgłaszania pomysłów: skrzynki innowacji, koła jakości, efektywne spotkania zespołów. Środowisko, w którym błąd nie oznacza porażki. Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników.

A

Accelerate

Przyspieszaj procesy
w firmie

Ograniczanie biurokracji. Usprawnianie i modelowanie procesów w firmie. Skracanie czasu podejmowania decyzji i upełnomocnienie pracowników.

C

Change

Poszukuj innowacji
oraz kreatywności
w organizacji

Angażowanie pracowników do wprowadzania zmian i stymulowanie do poszukiwania nowych kierunków działań.

T

Trust

Buduj zaufanie pośród pracowników oraz otoczenia biznesowego

Działania CSR. Przestrzeganie prawa, umów z pracownikami, kontrahentami, realizacja zobowiązań wobec Państwa.

I

Innovation

Poszukuj innowacji
oraz kreatywności
w organizacji

Wykorzystanie metod grupowej kreatywności, tak w małych zespołach, jak i dużych grupach pracowników.

V

Values

Rozwijaj przywództwo oparte na wartościach

Określanie misji, wizji i wartości firmy. Spójność zachowania leaderów ze strategią firmy. Promowanie najważniejszych wartości w organizacji.

E

Efficiency

Zwiększaj efektywność pracy

Team coaching, praca projektowa, facylitacja.

T

Teamwork

Wykorzystaj siłę
tkwiącą w zespołach

Projekty rozwoju organizacji, mające na celu przenoszenie organizacji na wyższy poziom funkcjonowania i rozwoju.

O

OD process

Łącz różne formy
rozwoju organizacji

Dobrze funkcjonująca organizacja od poziomu operacyjnego przez poziomy kontroli, współpracy międzydziałowej po poziom strategii firmy.

O

Organisation

Twórz zdrową
strukturę
organizacyjną

Postaraj się otworzyć Klienta na przyszłą współpracę, nawet jeśli aktualnie nie ma potrzeby zakupowej.

L

Learning

Zarządzaj wiedzą

System szkoleń wewnątrz organizacji. Mentoring. Rozwijanie talentów i mocnych stron, a jednocześnie neutralizacja słabych stron.

S

Synergy

Wykorzystuj efekt synergii

Myślenie systemowe w oparciu o wszystkie wymienione elementy strategii.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje firmie Akademia Rozwoju Kompetencji Maciej Sasin.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera