Aktywne metody szkoleniowe

Odgrywanie ról – bazujące na problemach i trudnościach z którymi borykają się uczestnicy szkoleń.

Wykład interaktywny – wykład w którym prowadzący naprowadza uczestników na temat poprzez zadawanie pytań, angażując ich do dzielenia się doświadczeniami i samodzielnego odkrywania wiedzy.

Rozwiązywanie realnych problemów – uczestnicy wspólnie rozwiązują realny problem z pracy, w oparciu o narzędzia i wzorce dostarczone na warsztacie – pozwalają przenieść rozwiązania w praktykę, skłaniają do otwartości na odmienne perspektywy

Metafory, analogie, historie – inspirujące zdjęcia, opowiadania, anegdoty motywujące uczestników do działania i zmiany sposobów myślenia.

Ćwiczenia w małych grupach – ćwiczenie umiejętności gdzie każdy z uczestników wchodzi w trzy role: uczącego się, aktora i aktywnego obserwatora. Pozwalają na kompleksowe uczenie się i otrzymanie informacji zwrotnych.

Modelowanie zachowania – trener pokazuje technikę na forum, a następnie uczestnicy ćwiczą ją w podgrupach

Gry szkoleniowe – zadania mające na celu indywidualne lub grupowe osiągnięcie celów, angażujące w pełni uwagę uczestników, pozwalające odkryć zależności, wzorce, strategie sukcesu.

Eksperymenty – angażujące emocjonalnie ćwiczenia obrazujące mechanizmy funkcjonowania osób, grup i organizacji.

Dyskusje – umożliwiające spojrzenie na temat z wielu perspektyw i odwołujące się do doświadczeń uczestników, jak również pozwalające na dojście do kluczowych wniosków

Ćwiczenia grupowe – angażujące uczestników do współdziałania w konkretnym celu, pozwalające na doświadczanie, eksperymentowanie i wspólne wyciąganie wniosków.

Techniki kreatywne – rozwiązywanie i analizowanie problemów metodami wydobywającymi potencjał uczestników.

Filmy – fragmenty filmów fabularnych lub szkoleniowych, obrazujących temat szkolenia

Kwestionariusze – umożliwiają samoocenę kompetencji w różnych obszarach – pozwalają określić słabe i mocne strony, zaplanować działania rozwojowe. Zwiększają samoświadomość uczestników.

Ćwiczenia z użyciem kamery – uczestnicy są nagrywani w trakcie ćwiczenia umiejętności, a następnie oglądają siebie i otrzymują informację zwrotną.

Case study – analizowanie realnego lub fikcyjnego przypadku, pozwalającego na głębsze zrozumienie tematu.

W celu szerszego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Sprawdź nasze referencje

Zapytaj o szkolenia

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera