Typy osobowościowe wg C. G. Jung

Sposób klasyfikowania osobowości według najbardziej widocznych cech oparty na teorii osobowości Carla Gustava Junga, na podstawie której opracowano metodę ułatwiającą określenie typu psychologicznego.

Zastosowanie znajduje w uzyskiwaniu samowiedzy, a w szczególności w:
 • zarządzaniu zespołem
 • coachingu
 • rozwoju osobistym
 • doradztwie zawodowym i personalnym
Typ psychologiczny wyodrębniono na podstawie założenia, że ludzie posiadają określone preferencje (skłonności), które badamy w zakresie:
 • pobudzania (ekstrawersja i introwersja) – jak i skąd czerpiesz energię?
 • uwagi (zmysły i intuicja) – na co zwracasz uwagę, zbierając informacje?
 • decydowania (myślenie i odczuwanie) – jakiej używasz metody, podejmując decyzję?
 • życiowości (racjonalizm i percepcjonizm) – jaki przyjąłeś model życia?

U każdego człowieka występują wszystkie osiem preferencji, ale cztery z nich przejawiają się w sposób bardziej naturalny. Okoliczności mogą wymusić zmianę preferencji. Jest 16 typów osobowościowych, które bardzo trafnie określają złożoną osobowość człowieka, dzięki czemu można lepiej poznać siebie, a także zrozumieć złożone zależności osób funkcjonujących w zespole.

Badanie pozwala określić również:
 • preferencje zawodowe
 • styl komunikowania się
 • sposób radzenia sobie ze stresem
 • co motywuje do pracy
 • sposób zarządzania zespołem

W celu szerszego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Sprawdź nasze referencje

Zapytaj o szkolenia

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera