Mind Sonar – odkryj swój potencjał i zbadaj sposób myślenia

Wśród właścicieli firm, liderów oraz pracowników coraz bardziej ceni się samoświadomość swoich mocnych i słabych stron, cech charakteru, predyspozycji, jakimi dysponujemy i wartości, które napędzają nas do działania. Im większa świadomość samego siebie, tym większa szansa na osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie – nie tylko zawodowej, ale również osobistej – rozwoju w zakresie komunikacji i innych sferach życia codziennego.    

Wiele dziedzin bada i fascynuje się funkcjonowaniem umysłu, w którym kryje się niepoznany jeszcze  potencjał. Mamy okazję obserwować postęp w zakresie narzędzi, służących do rozwikłania tajemnic i powodów naszych działań, które dla nas samych pozostają zagadką. Jednym z nich jest opisywany tutaj MindSonar.

Kwestionariusz wspierający rozwój pracowników

Prezentowany przez nas kwestionariusz MindSonar jest narzędziem wspierającym pracę coach’a i trenera, które przyczynia się do zwiększenia świadomości swojego stylu myślenia, poprawy współpracy z ludźmi, poszukiwania rozwiązania sytuacji problemowych oraz w określeniu drogi rozwoju klienta.

Wynik kwestionariusza przekazuje informacje, na temat metaprogramów (stylów myślenia):

1. Proaktywność / reaktywność – czyli nastawienie na działanie.
2. Nastawienie na cel / Na unikanie problemów – czyli preferowana motywacja.
3. Odniesienie zewnętrzne/wewnętrzne – skąd czerpię pewność?
4. Opcje / procedury – czyli nastawienie do reguł.
5. Dopasowanie / różnicowanie – na co zwracamy uwagę w odbiorze rzeczywistości.
6. Zewnętrzne / wewnętrzne poczucie kontroli – jak postrzegam mój wpływ na sytuację.
7. Ogół / szczegół – do czego przywiązuję większą uwagę.
8. Zmiana / Rozwój / Utrzymanie – nastawienie do rozwoju.
9. Informacje / Działanie / Ludzie – co jest ważniejsze w danym kontekście?
10. Użycie / Struktura / Idea – na ile ważne dla mnie jest pragmatyczne podejście.
11. Solo / W pobliżu / Razem – jakie jest moje podejście do pracy zespołowej.
12. Przeszłość / Teraźniejszość / Przyszłość – na czym bardziej się koncentruję w kontekście czasu.
13. Kinestetyk / Słuchowiec / Wzrokowiec – jaki kanał percepcji ma większe znaczenie.

Bada również kryteria wartości wg Gravesa, jakimi kierujemy się w danym kontekście. Są wśród nich:
·
 • bezpieczeństwo i zabezpieczenie,
 • władza i szacunek,
 • porządek i zdyscyplinowanie,
 • rywalizacja,
 • ideały i przynależność do grupy,
 • nastawienie na harmonię i relacje z innymi ludźmi,
 • uczenie się,
 • holizm – integracja wokół wyższych ideałów, np. ekologia, prawa ludzi, itp.
Analizując wynik MindSonara dowiemy się nad czym możemy pracować oraz jakie zasoby mamy do wykorzystania, by móc osiągnąć sukces w interesującym nas kontekście.
Przykład:

Osoba zgłaszająca problem z realizacją celów może odkryć, że jest osobą reaktywną, to znaczy poświęcającą czas na zbyt długie przemyśliwanie tematu i powstrzymywanie się od działania. Jeśli do tego w tym kontekście pojawi się silny metaprogram na „opcje”, można wywnioskować, że osoba ma wiele pomysłów, których nie finalizuje, co ogranicza jej efektywność.

MindSonar a zaangażowanie pracowników i ich motywacja

Ważnym elementem kwestionariusza, jest zawarta w nim wiedza, na temat motywacji, jakimi kierują się badani, dzięki czemu odnajdujemy potencjał oraz budujemy i wzmacniamy zaangażowanie pracowników. Wiedza pozyskana dzięki temu narzędziu przyczynia się również do poprawy komunikacji w firmie oraz efektywnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów. Warto zaznaczyć, że kwestionariusz MindSonar określa nie tylko motywację, ale również pokazuje  m.in. proaktywność i reaktywność w określonej sytuacji: proaktywność jest to chęć szybkiego wykonania zadania i przejęcia inicjatywy w danej dziedzinie, osoba nie obawia się wyzwań i chce brać odpowiedzialność za swoje działania. Reaktywność jest to chęć rozważenia zadania, przemyślenia określonych działań i zaplanowania ich w czasie. Obie te cechy mogą być przydatne w różnych typach zadań, dlatego warto zbadać jakie są preferencje pracowników i na ile odpowiadają ich obowiązkom.

Zalety wyróżniające kwestionariusz MindSonar na tle innych testów

W dzisiejszych czasach dysponujemy wieloma narzędziami, które dają możliwość dostosowania kompetencji pracownika do stanowiska, jednak nie biorą one pod uwagę kontekstowości sytuacji oraz specyficznego podejście pracowników. Są brane pod uwagę przy użyciu MindSonara. Tym samym indywidualność pracowników staje się potencjałem, nad którym warto pracować.

Podsumowując:
 • Mind Sonar mierzy style myślenia, zależne od kontekstu sytuacyjnego, dlatego wynik jest, zależny od okoliczności, które towarzyszą wypełniającemu go użytkownikowi, a nie uogólnieniem na temat jego osobowości.
 • Narzędzie określa podłoże, na podstawie którego możemy określić predyspozycje pracowników do wykonywania zadań na stanowisku pracy.
 • MindSonar jest tym samym dostosowany do potrzeb danej osoby, zespołu, organizacji i problemów z jakimi zmaga się na co dzień.
Zastosowanie MindSonar’a w praktyce

MindSonar to narzędzie wielofunkcyjne. Znajduje swoje zastosowanie w rekrutacji, w coachingu indywidualnym i zespołowym, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu nowego zespołu. Kwestionariusz pozwala między innymi jasno zdefiniować menadżerowipotrzeby członków zespołu, by skuteczniej zarządzać zadaniami, jakie są do zrealizowania, a w szczególności:   ·

 • Poprawa komunikacji w firmie w celu zwiększenia akceptacji i zrozumienia wśród pracowników firmy,
 • Skuteczne narzędzie wspierające do zmian w firmie,
 • W rekrutacji, doborze odpowiednich kandydatów, selekcji i analizowaniu potencjału, zawartości cv, badanie umiejętności,
 • W badaniu efektywności przeprowadzonych szkoleń – szczególnie doceniany przez uczestników i klientów szkoleń,
 • W coachingu oraz pracy nad zasobami, rozwijaniu nowych umiejętności, określaniu celów życiowych i zawodowych,
 • W budowaniu zespołu, dobieraniu odpowiednich typów osobowościowych w celu uzyskania zgranego, skutecznie działającego zespołu,
 • W rozwiązywaniu problemów, sytuacji konfliktowych w firmie i ich ograniczaniu, w wyciąganiu wniosków z podejmowanych decyzji,
 • W tworzeniu zespołów projektowych w celu efektywnej realizacji wytyczonego celu,

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant ds. szkoleń
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora. 

Dowiedz się się więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera