Neurolingwistyczne programowanie III generacji

Neuro-Lingwistyczne Programowanie (NLP) jest dziedziną psychologii, która zajmuje się sztuką komunikacji i programowaniem zmiany w życiu osobistym, jak i zawodowym. NLP trzeciej generacji kładzie nacisk na SYSTEMOWE podejście do rozważanego problemu, co skutkuje  zmianami na wielu poziomach. Techniki NLP wykorzystuje się w sprzedaży, zarządzaniu, przywództwie, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu dobrych relacji z ludźmi, terapii i wielu innych. Zapraszam w podróż po kluczowych założeniach tej dziedziny. 

1. Mapa to nie terytorium

Każdy z nas posługuje się mapą w celu poznania terenu. Jak w podróży, tak i w życiu, posługujemy się drogowskazami, które prowadzą nas do celu. Prawdziwe mapy różnią się między sobą szczegółowością, skalą, czy dokładnością i zawsze pozostają tylko mapami. Dla NLP mapa jest metaforą naszego umysłu. Nasza świadomość pomija, zniekształca i uogólnia to, co nasze zmysły wychwytują z rzeczywistości, podobnie jak mapa odwzorowuje reprezentowane terytorium. NLP uważa, że każdy z nas ma inną mapę i uczy w jaki sposób porozumiewać się z innymi ludźmi, którzy z natury posiadają inne mapy, inną wizję rzeczywistości.

2. Doświadczenie ma strukturę

Struktura ta składa się z trzech elementów: emocji, procesów myślowych i zachowań. Każdy z nich ma wpływ na inny obszar, zmieniając jeden z nich wpływamy na inne. Dzięki temu przez zmianę zachowań możemy zmieniać samopoczucie lub zmieniając samopoczucie, możemy zmienić zachowanie. NLP daje nam techniki, dzięki którym możemy wpływać świadomie na poszczególne komponenty doświadczenia, na przykład, w obliczu stresu, złości, braku pewności siebie, itp.

3. Jeśli jedna osoba potrafi coś zrobić – każdy może się tego nauczyć

NLP optymistycznie zakłada, że ucząc się od najlepszych, poznając ich strategię i powielając ich działania, można w pewnym stopniu powielać ich sukces. Modelowanie to jedno z ważniejszych pojęć i strategii NLP. Możemy przestudiować umysłową mapę osoby, której wszystko się udaje, po czym nanieść ją na naszą własną. Często robimy to już naturalnie przez naśladowanie. Świadome i refleksyjne podpatrywanie mistrzów daje jeszcze lepsze rezultaty, ucząc się tego, co chcemy i od kogo chcemy.

4. Umysł i ciało są częścią tego samego systemu

To dwie współzależne sfery, które nieustannie oddziałują na siebie. To o czym myślimy zaraz objawia się w naszym ciele lub w postawie ciała. Stres, smutek, radość, depresja, czy nawet uzależniania – te zjawiska uzewnętrzniają się poza umysłem właśnie w ciele.

5.  Ludzie mają wszelkie niezbędne zasoby lub mogą je stworzyć

W NLP wykorzystuje się cały potencjał człowieka. Sytuacje problemowe rozumiane są jako chwilowy brak dostępu do swoich zasobów. To kolejne optymistyczne założenie NLP, które mówi, że możemy stworzyć lub odkryć niektóre swoje zasoby, jeśli będziemy szukali ich w sobie. NLP prowokuje do wykorzystania swojego potencjału w jednej dziedzinie i wykorzystaniu go w innej.

6. Nie można się NIE porozumiewać

Ludzie komunikują się cały czas, tak na poziomie świadomym jaki i nieświadomym. Robią to poprzez komunikację werbalną i niewerbalną, sposób w jaki się ubierają, przez westchnienie, uśmiech i spojrzenie. Nawet nasze myśli to sposób komunikacji z nami samymi i są one ujawniane innym poprzez nas oczy, ton głosu, postawę i ruchy ciała.

7. Sensem przekazu jest odpowiedź, którą się otrzymuje

Komunikacja między ludźmi jest bardziej złożona niż to się wydaje. Inni odbierają to, co mówimy i robimy, poprzez swą umysłową mapę świata. Jeśli chcemy się porozumiewać skutecznie, musimy dbać o to, aby zaistniało pomiędzy nami właściwe sprzężenie zwrotne. Innymi słowy, musimy sprawdzać jakość naszej komunikacji.

8. W każdym zachowaniu kryje się jakaś dobra intencja

Każde zachowanie, nawet to najbardziej raniące, krzywdzące, czy bezmyślne, ma u swego źródła pozytywny cel. Krzyk, aby zostać zauważonym. Bicie, by odeprzeć niebezpieczeństwo. Ukrywanie się, by poczuć się bezpiecznym. Zamiast usprawiedliwiać lub potępiać takie czyny, możemy je oddzielić od pozytywnych intencji danej osoby, aby można było znaleźć nowe, lepsze i bardziej konstruktywne sposoby na uzyskanie tego samego rezultatu.

9. Ludzie zawsze dokonują najlepszego wyboru, spośród dostępnych im opcji

Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną osobistą historię. Ona pozwala nam poznać, co i jak robić, czego i jak chcieć, co i jak cenić, czego i jak się uczyć. To nasze doświadczenie. W oparciu o tę bazę doświadczeń musimy dokonywać wszystkich wyborów; to znaczy dopóki w naszej bazie nie znajdą się nowe i lepsze doświadczenia.

10. Jeśli to, co robisz, nie działa – zrób coś innego

Zrób cokolwiek innego. Jeśli będziesz ciągle robił to samo, zawsze będziesz to samo otrzymywać. Jeśli chcesz czegoś nowego, zrób coś nowego.

Maciej Sasin
trener, coach, konsultant ds. szkoleń
Akademia Rozwoju Kompetencji

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk za zgodą autora.

W celu szerszego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

Sprawdź nasze referencje

Zapytaj o szkolenia

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera