Dofinansowanie szkoleń

Skorzystaj z dofinansowania i rozwiń swoją firmę wraz ze wsparciem Akademii Rozwoju Kompetencji

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”,którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. 

Po uzyskaniu certyfikatu SUS 2.0 Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych nasza firma znalazła się na liście firm świadczących szkolenia dofinansowane w ramach UE, Bazy Usług Rozwojowych PARP:

Karta podmiotu – Akademia Rozwoju Kompetencji

Nasza firma oferuje szkolenia, warsztaty, mentoring, coaching oraz projekty doradcze w formie zamkniętej, również szytej na miarę w oparciu o potrzeby i wyzwania dotykające Klienta. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat rozwiązań, jakie oferujemy w ramach usługi dofinansowania szkoleń z Unii Europejskiej.

Uzyskaj dofinansowanie na rozwój swoich pracowników!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017

Informujemy, że w tym miesiącu dniach rusza projekt Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla firm, m.in. działających na terenie Poznania oraz powiatu poznańskiego. Dzięki KFS możesz skorzystać z usług Akademii Rozwoju Kompetencji. Szkolenia i warsztaty finansowane będą w 80% (w przypadku mikroprzedsiębiorstw: 100%).

Przy wyborze naszej firmy możesz być pewien, że:

 • Uzyskasz bezpłatne wsparcie konsultantów przy wypełnianiu dokumentów oraz procedurze składaniu wniosków,
 • ​Szkolenia oraz warsztaty będą przeprowadzane przez ekspertów w danej dziedzinie oraz dostosowane do oczekiwań klienta,
 • Nasza współpraca nie zakończy się na samych szkoleniach: oferujemy kompleksowe działania doradcze, w kontekście dalszego rozwoju organizacji.

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową!

Priorytetem wydatkowania środków KFS na rok 2017 będzie:

 • wsparcie zawodowego kształcenia w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanym w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • ​wsparcie ustawicznego kształcenia osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

W przypadku wydatkowania rezerwy środków na rok 2017 priorytetem będą:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury)
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978)

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1. Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

 2. Kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 3. Badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

 4. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.


Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Szersze informacje na temat wysokości środków KFS na rok 2017 oraz zasadach ich podziału uzyskacie na stronie:

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas