Firma z branży marketingowej – wsparcie w zarządzaniu zmianą

Cel biznesowy:

Usprawnienie procesów wewnętrznych w zakresie zarządzania projektami oraz wsparcie w zarządzaniu zmianą przy wdrażaniu systemu CRM.

Przebieg projektu:

Projekt rozpoczął się od zdefiniowania sytuacji, w której znalazła się firma. Po rozpoznaniu wyzwań przed którymi stoi firma, zaproponowaliśmy szkolenie z zarządzania czasem metodą ESP, które było odpowiedzią na potrzebę lepszego panowania nad projektem i komunikacją w zespole. Szkolenie to było wprowadzeniem do myślenia „projektowo – crm’owego” a jednocześnie pozwoliło na pogłębienie potrzeb związanych z rozwojem organizacji.

Kolejnymi etapem w projekcie miało być szkolenie z zarządzania projektami. Koncepcja została zmieniona na podstawie rozmów, które zostały przeprowadzone z pracownikami (pogłębienie badania potrzeb). To co zaproponowaliśmy, to coaching zespołowy, w trakcie którego zespół samodzielnie wypracowywał nowe metody pracy na bazie poznanych metod na szkoleniu z zarządzania czasem metodą ESP, metodyki zarządzania projektami i doświadczeń pracowników.

Pracownicy w trakcie spotkań mieli okazję zapoznać się z projektem systemu CRM, do którego mogli wnieść swoje pomysły i poprawki. Zwiększyło to pozytywne nastawienie do nowego oprogramowania.

Efekt programu rozwojowego:

Udało się zaangażować pracowników do wprowadzania zmian w systemie pracy. Zyskano akceptację dla wdrożenia systemu CRM. Na spotkaniach pracownicy podzielili się wiedzą i wypracowali szereg rozwiązań, które są (będą) wdrażane. Na bazie zebranych potrzeb zaplanowano dalsze działania rozwojowe.

W celu szerszego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub