Warsztat rozwojowy dla grupy trenerów wewnętrznych, prowadzących szkolenia z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej

Cel biznesowy:

Zwiększenie umiejętności budowania relacji z grupą szkoleniową, w kontekście trudnych sytuacji pojawiających się w pracy trenera. Mierzalność celu określona była przez wzrost ocen w ankietach po-szkoleniowych, oraz wyeliminowanie nieprzychylnych opinii uczestników szkoleń.

Przebieg projektu:

Projekt rozpoczął się od ankiety potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych drogą elektroniczną. Uczestnicy mogli anonimowo wypowiedzieć się na temat najczęstrzych trudności pojawiających się w ich pracy. W trakcie badania potrzeb przeprowadzono również obserwację uczestniczącą, pozwalającą na zaobserwowaniu trenerów w środowisku pracy. Wykorzystano również analizę ankiet po-szkoleniowych prowadzonych przez trenerów szkoleń.Na tej podstawie powstał program warsztatu, który został dodatkowo skonsultowany z uczestnikami i zleceniodawcą.

Dzięki przeprowadzonemu badaniu potrzeb przygotowany warsztat uwzględniał wszystkie wątpliwości i trudności z którymi borykali się uczestnicy. Zrealizowany program dawał możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami pomiędzy trenerami, na co nie było czasu w codziennej praktyce. Warsztat dostarczył także konkretnych narzędzi do radzenia sobie z grupą szkoleniową.Jako follow up zaproponowano cykliczne spotkania trenerów, w trakcie których dzieliliby się wiedzą, oraz pracowali nad usprawnieniem komunikacji wewnętrznej.

Efekt programu rozwojowego:

Uczestnicy otrzymali, ale także wypracowali samodzielnie, narzędzia do pracy z grupą szkoleniową. Zaobserwowano wzrost satysfakcji uczestników szkoleń o 20%, a z ankiet zniknęły negatywne komentarze wpływające na ocenę pracy trenerskiej. Uczestnicy otrzymali informację zwrotną odnośnie swoich umiejętności, dzięki którym mogli samodzielnie doskonalić swój warsztat w przyszłości.

W celu szerszego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera