Szkolenie: Analiza Transakcyjna w zarządzaniu

Analiza transakcyjna jest koncepcją psychologiczną stworzoną przez Erica Berne’a w latach 60 XX wieku. Zajmuje się kształtowaniem osobowości człowieka, jak i jego relacji z ludźmi. Ma szerokie zastosowanie w biznesie, ponieważ jedną z przyczyn niepowodzeń przedsiębiorstw są niewłaściwe relacje interpersonalne. Kłopoty w komunikacji, budowaniu właściwych relacji między pracownikami i szefami, rozwiązywaniu konfliktów mogą się pojawić w każdej firmie. Dlatego analiza transakcyjna może dostarczyć skutecznych rozwiązań problemów związanych z mechanizmami funkcjonowania człowieka i organizacji.

Przykładowy program szkolenia:

 1. Analiza transakcyjna: wstęp, zastosowanie, korzyści w zarządzaniu pracownikami – autoanaliza.
 2. Stany JA według analizy transakcyjnej: źródła indywidualnego sposobu budowania relacji z pracownikami.
 • Stany Ja i wzorce relacji, które managerowie tworzą z pracownikami
 • Komunikacja wg analizy transakcyjnej:

-Rodzic – odpowiedzialny za zasady i normy, sposób komunikowania się
-Dorosły – odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i racjonalność
-Dziecko – kreatywność, spontaniczność, bunt, emocje (pozytywne i negatywne)

 • Typy transakcji:

-komplementarna,
-skrzyżowana,
-ukryta,
-symbiotyczna

 1. Trójkąt dramatyczny i gry psychologiczne w organizacji:
 • Co to jest trójkąt dramatyczny i jego zastosowanie w zarządzaniu zespołem
 • Role w trójkącie dramatycznym: prześladowca, ratownik, ofiara
 • Przykładowe gry: „Tu cię mam…”, „Moje lepsze/gorsze”, „Zobacz co przez ciebie zrobiłem”, „Tak, ale…”; „Ja tylko chciałem ci pomóc”,
 1. Style pracy wg analizy transakcyjnej
 • Motywacja do pracy – uczestnicy wypełnią kwestionariusz samooceny swojego stylu pracy
 • Omówienie stylów pracy: staraj się, bądź doskonały, wysilaj się, bądź silny, spiesz się
 • Skuteczna współpraca i komunikacja z osobami o różnych stylach pracy i różnych motywatorach

Cele szkolenia:

 • Wprowadzenie do analizy transakcyjnej w zarządzaniu pracownikami
 • Zainspirowanie uczestników do wykorzystania zasad analizy transakcyjnej do budowania relacji opartych na efektywnej komunikacji i budowaniu wartościowych relacji z manager pracownik
 • Zwiększenie samoświadomości w swoim stylu zarządzania, komunikacji i pracy

Korzyści dla firmy:

 • Ograniczanie występowania sytuacji konfliktowych
 • Skuteczna komunikacja w firmie
 • Poprawienie kultury funkcjonowania organizacji

Korzyści dla pracownika:

 • Zwiększenie motywacji do pracy tak managera jak i pracowników
 • Budowanie otwartych relacji w zespole, opartych na realizacji celów firmy i pracowników
 • Poprawienie efektywności pracy zespołu

Do kogo skierowane jest szkolenie:

 • do managerów średniego i wyższego szczebla
 • do właścicieli firm
 • do nowych managerów
Czytaj więcej o AT:

Analiza Transakcyjna w zarządzaniu
Problemy komunikacyjne w pracy – gry psychologiczne
Style komunikacji pracownika i managera w pracy wg analizy transakcyjnej 

Ciekawy? Pomożemy zwiększyć wiedzę o skutecznej komunikacji w Twojej firmie:

Zapoznaj się z naszą koncepcją doradztwa biznesowego:

Projekty rozwojowe w organizacji

Zrób przegląd firmy:

Przegląd firmy

lub

Sprawdź nasze referencje