Szkolenie Kreatywność w pracy

Prowadzenie firmy we współczesnych realiach globalizacji to „wyścig zbrojeń” polegający na zaspokajaniu i kreowaniu potrzeb współczesnego klienta. Przewagę ma ten, kto potrafi zainteresować klientów, zaspokoić ich ukryte i jawne oczekiwania oraz sprawić, że jest się konkurencyjnym na rynku, skutecznie ograniczając koszty świadczonych usług.

Szkolenie ma na celu zabranie uczestników w podróż do wnętrza siebie i odkrywania nowych możliwości, wcześniej nie wykorzystanych. Zapoznają się z technikami twórczego myślenia, które wskażą w jaki sposób można przekraczać swoje własne ograniczenia. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na szkoleniu, będzie można się nauczyć jak pokonywać trudności, poszukiwania rozwiązań w różnych sytuacjach (indywidualnych i grupowych), unikając błędów i ograniczeń tkwiących w umyśle i poza nim.

Przykładowe zakresy szkolenia:

  1. Kreatywność indywidualna i kreatywność w grupie – rozwój własnych umiejętności i potencjału osobistego.
  2. Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia efektywnych działań – jak unikać rutyny?
  3. Metody i techniki wspierające kreatywność (m. in. Sześć kapeluszy De Bono, Technika Walta Disneya, Mind Mapping)
  4. Kształtowanie twórczej postawy w podejściu do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Korzyści ze szkolenia:

  • zmiana postawy życiowej na świadomą i bardziej twórczą
  • głębsze rozpoznanie swoich możliwości
  • określenie swojej roli w grupie i jej wpływu na własną postawę
  • nabycie umiejętności rozpoznawania czynników ograniczających kreatywność oraz ją wspierających

Do kogo skierowane jest szkolenie?

  • szkolenie kierujemy do menedżerów wyższego i niższego szczebla, zainteresowanych rozwojem swojej kreatywności
  • do osób odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie nowych pomysłów

W celu zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub