Szkolenie: Mobbing w pracy: diagnoza i przeciwdziałanie

Szkolenie z przeciwdziałania mobbingowi w pracy ma na celu wykrywania przejawów mobbingu oraz utworzenie systemu działań przeciw patologii zarządzania w firmie, opartych o rzetelne zasady, które przyczynią się do poprawy wizerunku firmy w oczach pracowników, jak i otoczenia.

Uczestnicy nauczą się rozpoznawać przejawy mobbingu, skutecznie komunikować oraz udzielać asertywnej informacji zwrotnej. Kluczowym elementem szkolenia jest wypracowanie rozwiązań sytuacji problemowych oraz stworzenie planu działań antymobbingowych do wdrożenia po warsztacie, podczas pracy w organizacji.

Przykładowe zakresy szkolenia z mobbingu w pracy:

 1. Definicja, kryteria mobbingu oraz aspekty prawne tego zjawiska.
 2. Przyczyny oraz konsekwencje mobbingu – przykłady w doświadczeniu innych organizacji i w orzecznictwie.
 3. Czynniki odpowiedzialne za mobbing oraz diagnoza przekonań, związanych z powstawaniem mobbingu, praca nad zmianą przekonań
 4. Rola wartości w profilaktyce antymobbingowe.
 5. Asertywna komunikacja i informacja zwrotna.
 6. ACTION PLAN: wypracowanie procedur antymobbingowych oraz sposoby na wdrożenie ich w firmie.

Korzyści ze szkolenia z mobbingu w pracy:

 • Budowanie zdrowych relacji i zasad funkcjonowania firmy,
 • Umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożenia mobbingiem i dyskryminacją, oraz odróżnienie ich od innych zachowań przełożonych i współpracowników,
 • Wzrost skuteczności komunikacji w tym komunikacji w konflikcie i sytuacji zagrożenia mobbingiem,
 • Podniesienie efektywności we wdrażaniu działań antymobbingowych,
 • Wypracowanie rozwiązań dla aktualnych sytuacji problemowych,
 • Efektywna implementacja wypracowanych rozwiązań,

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • Do menedżerów średniego i wyższego szczebla, osób przełożonych (kierownicy, managerowie, zwierzchnicy), zobligowani do wykrywania i monitorowania pierwszych symptomów mobbingu
 • Pracownicy firmy, w celu edukacji w tym zakresie, pomocy i rozwiązywania konfliktów wewnątrz organizacyjnych
 • Do wszystkich pracowników firmy, dla których ważnym elementem ich pracy jest komunikacja z współpracownikami oraz klientami

Dodatkowo:

Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatu.

Ciekawy? Pomożemy wdrożyć kulturę anty-mobbingową w Twojej firmie:

Zapoznaj się z naszą koncepcją doradztwa biznesowego:

Projekty rozwojowe w organizacji

Zrób przegląd firmy:

Przegląd firmy

lub

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera