Strategia aktywizacji sprzedaży PRO SELL TOOLS

strategia sprzedaży,szkolenie

Skuteczna strategia sprzedaży ma bardzo duże znaczenie dla kondycji całej organizacji. To właśnie ona pozwala odnaleźć się w czasach kryzysu, zapewnić sobie zdywersyfikowane i różnorodne sposoby dotarcia do klientów, a także jak najczęściej finalizować proces zakupowy. Przemyślana sprzedaż, w ramach klarownej dla wszystkich pracowników strategii, może stać się motorem napędowym rozwoju twojej firmy. Jednak należy pamiętać, że stworzenie jej nie jest prostym zadaniem i warto rozważyć skorzystanie ze szkolenia z tego obszaru. Trzeba bowiem uwzględnić bardzo dużo zmiennych. Przeanalizować otoczenie firmy, konkurencje, a także zachowania i potrzeby naszych klientów. Ustalić kluczowe wyróżniki naszych produktów lub usług, aby na ich podstawie przygotować atrakcyjną ofertę sprzedażową. Aspektów, o które należy zadbać jest niezwykle dużo, dlatego stworzyliśmy autorską i sprawdzoną strategię sprzedaży PRO SELL TOOLS.

Strategia skutecznej sprzedaży – kluczowe obszary, które poznasz na szkoleniu

Nasz model obejmuje 12 obszarów, które należy uwzględnić w projektowaniu strategii sprzedażowej w firmie. Pozwala przemyśleć i ułożyć kluczowe dla każdej firmy działania, zmierzające do zwiększenia sprzedaży. To właśnie one są fundamentem istnienia firmy, która chce się rozwijać. Wiele organizacji nie wykorzystuje w pełni potencjału sprzedażowego we współpracy ze swoimi kontrahentami. Powodem tego jest brak odpowiedniej strategii sprzedażowej, a także brak efektywnego przełożenia jej na działania operacyjne pracowników. Innym powodem mogą być też szkolenia dla handlowców niedopasowane do ich potrzeb,

strategia sprzedaży,szkolenie

Podczas szkoleń przedstawiamy strategię sprzedaży PRO SELL TOOLS jako most, przez który przeprawiamy się wraz z klientem. Zanim jednak rozpoczniemy tę podróż, musimy stworzyć sieć kontaktów (Open network), która pozwoli nam zdobyć potencjalnych klientów. Drogę procesu sprzedaży należy umieścić w centrum obrazka. Symbolizuje ona potrzeby i przyjemności (Pain & pleasure), wokół których koncentruje się sprzedaż. Ważny jest także obszar Timing, czyli wyczucie czasu w procesie decyzyjnym prowadzonym przez klienta.

W dalszej części szkolenia ze strategii sprzedaży poznasz fundamenty, dzięki którym nasz metaforyczny most (czyli proces sprzedaży) może być stabilny:

 • Rise — zaplanowanie strategii stabilnego wzrostu sprzedaży 
 • Organized in system — zorganizowanie sprzedaży w spójny system
 • Lack of risk — zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa i pewności
  w trakcie podejmowania decyzji zakupowych 
 • Service — profesjonalna obsługa posprzedażowa

Kontynuując tę metaforę, aby most sprzedażowy przetrwał duże obciążenia, potrzebuje także przęsła. Jest nim obszar Eliminate fear, czyli ograniczanie niepewności klientów w procesie sprzedaży. Dotyczy to szczególnie nowych współprac, ale również powinno być obecne w dalszych kontaktach z klientami. Tej umiejetności możesz nauczyć swoich handlowców na szkoleniach sprzedażowych w ARK.

Idąc dalej, na sprzedaż nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat jednej transakcji, lecz jest to obszar, który należy postrzegać długofalowo. To właśnie obejmuje aspekt Long time distance. Uwagą należy obdarzyć także obszar Loyalty building, w którym planuje się działania mające utrzymać lojalność klientów. Nie mniej ważne jest pozostawanie w stałym kontakcie z klientem (Stay in touch), który pozwala na podtrzymywanie zbudowanej relacji. Trzy ostatnie obszary realizowane są już po dokonaniu sprzedaży.

Czy strategia sprzedażowa waszej firmy uwzględnia działania we wszystkich wyżej opisanych obszarach? Jeżeli nie, to warto zgłosić się do konsultantów rozwoju organizacji, którzy przeprowadzą analizę i szkolenia w tego zakresu.

? Ta strategia do Ciebie przemawia? Zobacz pełny opis kroków PRO SELL TOOLS

Kiedy warto zgłosić się na szkolenie ze strategii sprzedaży?

 • Gdy firma odnotowuje spadek zysków
 • Gdy wiemy, że nadchodzą zmiany na rynku i trzeba na nie zareagować
 • Kiedy chcesz zdiagnozować obszary, które wymagają poprawy w Twojej organizacji
 • Gdy firma chce wprowadzić nowe kanały sprzedaży do Klientów
 • Kiedy projektujemy warsztaty sprzedażowe
 • Kiedy pracownicy nie wykorzystują potencjału zakupowego obecnych Klientów firmy
 • Gdy w firmie nie ma standardu obsługi Klienta nastawionego na aktywną sprzedaż
 • Kiedy chcemy modelować proces sprzedaży w firmie
 • Aby zwiększyć świadomość i zaangażowanie pracowników w realizację celów sprzedażowych
 • Jako wsparcie w zarządzaniu zmianą w organizacji
 • Kiedy chcemy zaprojektować strategię marketingowo – sprzedażową w organizacji

Jak wprowadzać strategię sprzedaży w firmie:

 1. Wykonaj ankietę diagnostyczną – samoocena polityki sprzedażowej w firmie.
 2. Przeprowadź rozmowy z kluczowymi pracownikami – modelowanie czynników sukcesu i kierunku oczekiwanych zmian.
 3. Przedstaw i omów wyniki diagnozy organizacji.
 4. Wyznacz nowe kierunki działań sprzedażowych (warsztat strategicznego rozwoju – opcjonalnie).
 5. Przeprowadź szkolenia z aktualnej strategii sprzedażowej – przygotowanie organizacji do zmian: standardy, procedury, szkolenie pracowników, dostosowanie struktury firmy.
 6. Ewaluacja działań rozwojowych.

Podczas szkolenia z budowania strategii sprzedaży dowiesz się, jak zaplanować obszary wymienione w modelu PRO SELL TOOLS. Zakres działań rozwojowych będzie dopasowany do potrzeb i sytuacji twojej firmy, aby podjęte działania były jak najbardziej skuteczne. Jeśli twoja firma doprowadzi do optymalnego wykorzystania potencjału każdego z tych obszarów, przyczyni się do aktywnego kształtowania strategii sprzedażowej.

Czytaj więcej:

Strategia aktywnej sprzedaży – relacja z klientem
Strategia aktywnej sprzedaży – koncentracja na potrzebach klienta
Strategia aktywnej sprzedaży – mierzenie efektywności działań

Ciekawy? Pomożemy wdrożyć strategię aktywnej sprzedaży w Twojej firmie:

lub przeprowadź kompleksowy przegląd firmy:

W celu zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym
serwisie są własnością naszej firmy.  Są chronione prawem autorskim, które
przysługuje firmie Akademia Rozwoju Kompetencji Maciej Sasin.

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera