Szkolenie: Strategia budowania zaangażowania pracowników PRO ACTIVE TOOLS


Co to jest PRO ACTIVE TOOLS – strategia budowania zaangażowania pracowników?

Pro Active Tools™ to zbiór dobrych praktyk zarządzania, które sprzyjają budowaniu zaangażowania pracowników, mających przełożenie na długofalowe cele organizacji. Celem każdej organizacji jest wykorzystanie potencjału zasobów, które posiada, a pracownicy są kluczowym zasobem każdej firmy.

Dlaczego warto wdrażać metody budowania zaangażowania w firmie?

Celem każdej organizacji powinno być budowanie zaangażowania pracowników, którzy:

 • pracują wydajniej, są kreatywni i zgłaszają swoje pomysły
 • swoją postawą motywują innych do pracy
 • są otwarci na zmiany i sami wychodzą z inicjatywą zmian
 • wiążą się ze swoim pracodawcą na dłużej
 • mają niski wskaźnik absencji w pracy
 • wypracowują większy zysk dla organizacji

Kiedy warto zastosować program budowania zaangażowania?

 • Kiedy chcemy budować i wdrażać programy: budowania zaangażowania pracowników, empowermentu, employer branding, work life balance, CSR
 • Gdy organizacja chce ograniczać rotację pracowników i wiązać najlepszych z nich na dłużej
 • Kiedy organizacja chce przygotować się na zmiany zachodzące w XXI wieku, dopasowując swoją kulturę organizacyjną do rozwoju Internetu, częstych zmian rynkowych, sposobu zarządzania

Etapy procesu budowania zaangażowania pracowników:

1. Ankieta samooceny organizacji (wypełniona przez kluczowych pracowników).
2. Badanie satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników.
3. Rozmowy z kluczowymi pracownikami organizacji.
4. Raport podsumowujący.
5. Działania rozwojowe: wdrożenia, szkolenie, warsztaty, coaching’i według wypracowanych rozwiązań.
6. Powtórne badanie satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników (follow up)

Korzyści dla organizacji:

 • Zwiększenie wykorzystania potencjału pracowników w organizacji
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Budowanie zdrowych organizacji opartych na dążeniu do jednego wspólnego celu, jakim jest sukces organizacji jako całości

Dodatkowo:

Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatu.

Zapoznaj się z naszą koncepcją doradztwa biznesowego:

Projekty rozwojowe w organizacji

Zrób przegląd firmy:

Przegląd firmy

 

Ciekawy? Pomożemy wdrożyć kulturę budowania zaangażowania w Twojej firmie:

lub

 

Obszary działań Pro Active Tools

PRO

people1

People

Zaangażuj ludzi by budować przewagę nad konkurencją

 • Efektywna strategia rekrutacji.
 • Właściwi ludzie na właściwych miejscach - polityka rozwoju, awansu, rozstania z pracownikiem.

care1

Relationship

Dbaj o zdrowe, otwarte relacje w firmie

 • Rozmowy diagnostyczne wg modelu Culberta.
 • Rozmowy rozwojowe z pracownikami.
 • Integracja pracowników w firmie.

inten2

Openess

Bądź otwarty na opinie pracowników

 • Zachęcanie do zgłaszania pomysłów: skrzynki innowacji, koła jakości, efektywne spotkania zespołów.
 • Tworzenie środowiska, gdzie błąd nie oznacza porażki.
 • Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników

ACTIVE

accelerate

Accelerate

Przyspieszaj procesy w firmie

 • Ograniczanie biurokracji.
 • Usprawnianie i modelowanie procesów w firmie.
 • Skracanie czasu podejmowania decyzji i upełnomocnienie pracowników.

changeicowhite2

Change

Bądź otwarty na zmiany w firmie

 • Angażowanie pracowników do wprowadzania zmian i stymulowanie do poszukiwania nowych

trust1

Trust

Buduj zaufanie pracowników oraz otoczenia biznesowego

 • Działania CSR.
 • Przestrzeganie prawa, umów z pracownikami, kontrahentami, realizacja zobowiązań wobec Państwa.

innovation

Innovation

Poszukuj innowacji oraz kreatywności w organizacji

 • Wykorzystanie metod grupowej kreatywności, tak w małych zespołach, jak i dużych grupach pracowników.

values

Values

Rozwijaj przywództwo oparte na wartościach

 • Określanie misji, wizji i wartości firmy.
 • Spójność w zachowaniu leaderów firmy i jej strategią.
 • Propagowanie wartości w organizacji

rise1

Efficiency

Zwiększaj efektywność pracy

 • Angażowanie się pracowników w bieżące poszukiwanie lepszych sposobów wykonywania swojej pracy: oszczędności, ergonomii, bezpieczeństwa

TOOLS

Open networkBG

Teamwork

Wykorzystaj siłę tkwiącą w zespołach

 • Team coaching, praca projektowa, facylitacja.

strategy1

OD process

Łącz różne formy rozwoju organizacji

 • Projekty rozwoju organizacji mające na celu przenoszenie organizacji na wyższy poziom funkcjonowania i rozwoju.

organisedinsystem1

Organisation

Twórz zdrową strukturę organizacyjną

 • Dobrze funkcjonująca organizacja od poziomu operacyjnego przez poziomy kontroli, współpracy między działowej po poziom strategi firmy.

lessons1

Learning

Zarządzaj wiedzą

 • System szkoleń wewnątrz organizacji.
 • Mentoring.
 • Rozwijanie talentów i mocnych stron, a jednocześnie neutralizacja słabych stron.

synergy

Synergy

Wykorzystuj efekt synergii

 • Myślenie systemowe w oparciu o wszystkie wymienione elementy strategii.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym
serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które
przysługuje firmie Akademia Rozwoju Kompetencji Maciej Sasin.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!

NEWSLETTER

Zapisz się już dziś do naszego newsletter'a a otrzymasz darmowy fragment książki "Skuteczna sprzedaż. Model, który zwiększy Twoje zyski" autorstwa Macieja Sasina!

Send this to a friend