Szkolenia dla managerów i kursy kierownicze

Najbardziej naturalnym momentem na rozwijanie kompetencji menedżerskich jest moment objęcia funkcji kierowniczej. Wiele organizacji zapomina jednak o wsparciu awansowanych pracowników którym trudno jest zostać menedżerem w zespole z którego się najczęściej wywodzą. Warto zadbać o ich poczucie pewności w nowej roli, poprzez zorganizowanie odpowiedniego szkolenia przygotowującego do pełnienia funkcji kierowniczych. Szkolenia dla managerów powinny stać się priorytetem dla tych organizacji, którym zależy na budowaniu przewagi konkurencyjnej. Ponieważ to najczęściej od kompetencji i postaw pracowników na szczeblu managerskim zależy „być albo nie być” całej firmy.

Kiedy warto rozwijać kompetencje menedżerskie?

Oprócz początkowej fazy rozwoju w roli managera, cały czas warto się dokształcać w kontekście wyzwań przed którymi stoi menedżer. Może to być wprowadzanie ważnych zmian dla organizacji, zarządzanie konfliktem, czy też budowanie zaangażowania pracowników. Ostatnio ważnym aspektem roli managera jest zarządzanie wielopokoleniowym zespołem, które staje się wyzwaniem dla wielu menedżerów i organizacji.

Warto co około 2 lata, a nawet corocznie organizować szkolenia dla managerów przypominające kluczowe kwestie, oraz narzędzia komunikacji, o których najczęściej zapomina się w codziennej rutynie. Kurs managerski powinien zawierać aktualną i praktyczną wiedzę branżową i z zakresu zarządzania.

Oprócz standardowych szkoleń dla managerów, warto pomyśleć o bardziej zaawansowanych metodach rozwoju takich jak coaching, czy mentoring. Mogą one odbywać się w formule zdalnej, np. raz na tydzień czy dwa tygodnie. Dzięki narzędziom pracy online można znacząco zwiększyć efektywność działań rozwojowych.

Szkolenia managerskie potrzebne są także w kontekście zaistnienia sytuacji kryzysowej, takiej jak czas po pandemii i kryzysu gospodarczego. Wtedy managerowie muszą rozwijać kompetencje zarządzania zmianą i zarządzania kryzysowego.

W jaki sposób rozwijać kompetencje menedżera?

Rozwijanie kompetencji poprzez szkolenia menedżerskie jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania organizacją. Istnieje wiele różnych sposobów, które mogą pomóc menedżerom wyższego szczebla doskonalić swoje umiejętności i stawać się bardziej efektywnymi liderami. Przede wszystkim, powinni oni stale się uczyć i być otwarci na zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności. Mogą korzystać z kursów menedżerskich z zakresu zarządzania, liderowania, komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Dobrym rozwiązaniem mogą być także certyfikowane szkolenia managerskie, podczas których liderzy mogą doskonalić swój warsztat.

Kolejnym ważnym aspektem jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, empatia i budowanie relacji z zespołem. Tutaj również z pomocą mogą przyjść kursy managerskie, organizowane online lub offline. Menedżerowie powinni także doskonalić umiejętności planowania i organizacji, aby efektywnie zarządzać zasobami i projektami w swojej dziedzinie. Jednak sam kurs managerski to nie wszystko, ważne jest również ciągłe monitorowanie postępów i dokonywanie oceny swojego własnego stylu zarządzania, aby identyfikować obszary do poprawy.

Kompetencje menedżerskie warto rozwijać na warsztatach, na których można poznać zasady i techniki zarządzania pracownikami. W ich trakcie, w bezpiecznych warunkach można przetrenować sytuacje pojawiające się w pracy menedżera / kierownika / lidera, niezbędne do efektywnego osiągania celów. Innymi narzędziami skutecznymi w rozwoju menedżera są wspomniane już powyżej coaching i mentoring, które przydają się na późniejszych fazach jego rozwoju.

Szkolenia dla managerów w kontekście strategii organizacji

Szkolenia menedżerskie powinny być powiązane ze strategicznym kontekstem celów organizacji. Jeśli organizacja ma wdrażać systemy rozmów rozwojowych z pracownikami, menedżerowie powinni być dobrze przygotowani do nich. Jeżeli rolą menedżerów jest wdrożenie zmian w organizacji, powinni być przygotowani do zarządzania zmianą. Mogą przygotować się do tego podczas kursów menedżerskich. Jeśli menedżerowie mają stać się trenerami dla swoich pracowników, również powinni być przygotowani z prowadzenia szkoleń dla nich. Szkolenia są naturalnym wsparciem dla menedżerów i pomagają im lepiej wejść w swoją rolę.

Kto powinien prowadzić szkolenia menedżerskie

Warto aby w roli trenera występowały osoby które mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Dużo łatwiej uczy się od osób, które osobiście doświadczyły tego, czego uczą, a nie tylko poznały tę wiedzę z książek. Najważniejsze jest, aby trener posiadał doświadczenie, ale nie oznacza to wcale, że musiał być idealnym menedżerem. Ważniejsze jest, aby potrafił wskazać swoje doświadczenia, a nawet popełnione błędy z których mogą uczyć się młodzi menedżerowie. Bardzo ważne jest, aby trener był samoświadomy, zdawał sobie sprawę ze swoich słabych i mocnych stron i umiał swoje refleksje przekazać innym.

Jakie korzyści mają szkolenia dla managerów?

Nie da się ukryć, że szkolenia dla managerów przynoszą korzyści nie tylko osobiste, ale są także dużym atutem dla zespołów oraz całych organizacji. To właśnie od managerów zależy poziom zaangażowania pracowników, ich efektywność, a także podział pracy. To również oni są motorem większość zmian w organizacjach. Szkolenia dla managerów pozwalają im poczuć się pewniej w swoich rolach, sprawniej zarządzać zespołami, lepiej organizować swoją pracę, a także wynieść zespołowe procesy na wyższy poziom.

Podsumowując, szkolenia dla menedżerów są kluczowym elementem budowania zdrowych organizacji z kilku istotnych powodów:

  1. Rozwijanie umiejętności przywódczych: Menedżerowie pełnią kluczową rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej i motywowaniu pracowników. Szkolenia managerskie pozwalają im rozwijać umiejętności przywódcze. Dzięki temu są w stanie lepiej zarządzać pracownikami i tworzyć bardziej efektywne i zmotywowane zespoły.
  2. Aktualizacja wiedzy i umiejętności: Świat biznesu stale się zmienia, a menedżerowie muszą być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami. Kursy menedżerskie pozwalają im aktualizować swoją wiedzę i umiejętności, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania w dynamicznym otoczeniu.
  3. Zwiększenie efektywności: Pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniach managerskich, zyskują narzędzia i strategie, które pomagają im lepiej zarządzać czasem, zadaniami i zespołem. To przekłada się na zwiększenie efektywności ich pracy, co może poprawić wyniki organizacji.
  4. Redukcja błędów i ryzyka: Szkolenia dla managerów sprawiają, że ci są bardziej świadomi potencjalnych błędów i ryzyka w zarządzaniu. Dzięki temu mogą podejmować bardziej przemyślane decyzje i unikać potencjalnych problemów.

Jakie szkolenie menadżerskie wybrać otwarte czy zamknięte?

Naszym zdaniem lepiej korzystać zamkniętych, a nawet indywidualnych szkoleń dla managerów. Tego typu działania rozwojowe np. kursy menedżerskie dużo lepiej przygotowują do pracy w danym kontekście, niż szkolenia otwarte, które z natury rzeczy nie są dopasowane do potrzeb uczestników w tak w dużym stopniu, jak te zamknięte.

lub

Sprawdź nasze referencje

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera