Szkolenia dla managerów i kursy kierownicze

Najbardziej naturalnym momentem na rozwijanie kompetencji menedżerskich jest moment objęcia funkcji kierowniczej. Wiele organizacji zapomina jednak o wsparciu awansowanych pracowników którym trudno jest zostać menedżerem w zespole z którego się najczęściej wywodzą. Warto zadbać o ich poczucie pewności w nowej roli, poprzez zorganizowanie odpowiedniego szkolenia przygotowującego do pełnienia funkcji kierowniczych. Szkolenia dla managerów powinny stać się priorytetem dla tych organizacji, którym zależy na budowaniu przewagi konkurencyjnej. Ponieważ to najczęściej od kompetencji i postaw pracowników na szczeblu managerskim zależy „być albo nie być” całej firmy.

Kiedy warto rozwijać kompetencje menedżerskie?

Oprócz początkowej fazy rozwoju w roli managera, cały czas warto się dokształcać w kontekście wyzwań przed którymi stoi menedżer. Może to być wprowadzanie ważnych zmian dla organizacji, zarządzanie konfliktem, czy też budowanie zaangażowania pracowników. Ostatnio ważnym aspektem roli managera jest zarządzanie wielopokoleniowym zespołem, które staje się wyzwaniem dla wielu menedżerów i organizacji.

Warto co około 2 lata, a nawet corocznie organizować szkolenia dla managerów przypominające kluczowe kwestie, oraz narzędzia komunikacji, o których najczęściej zapomina się w codziennej rutynie.

Oprócz standardowych szkoleń, warto pomyśleć o bardziej zaawansowanych metodach rozwoju takich jak coaching, czy mentoring. Mogą one odbywać się w formule zdalnej, np. raz na tydzień czy dwa tygodnie. Dzięki narzędziom pracy online można znacząco zwiększyć efektywność działań rozwojowych.

Szkolenia managerskie potrzebne są także w kontekście zaistnienia sytuacji kryzysowej, takiej jak czas po pandemii i kryzysu gospodarczego. Wtedy managerowie muszą rozwijać kompetencje zarządzania zmianą i zarządzania kryzysowego.

W jaki sposób rozwijać kompetencje menedżera?

Kompetencje menedżerskie warto rozwijać na warsztatach, na których można poznać zasady i techniki zarządzania pracownikami. W ich trakcie, w bezpiecznych warunkach można przetrenować sytuacje pojawiające się w pracy menedżera / kierownika / lidera, niezbędne do efektywnego osiągania celów. Innymi narzędziami skutecznymi w rozwoju menedżera są wspomniane już powyżej coaching i mentoring, które przydają się na późniejszych fazach jego rozwoju.

Szkolenia dla managerów w kontekście strategii organizacji

Szkolenia menedżerskie powinny być powiązane ze strategicznym kontekstem celów organizacji. Jeśli organizacja ma wdrażać systemy rozmów rozwojowych z pracownikami, menedżerowie powinni być dobrze przygotowani do nich. Jeżeli rolą menedżerów jest wdrożenie zmian w organizacji, powinni być przygotowani do zarządzania zmianą. Jeśli menedżerowie mają stać się trenerami dla swoich pracowników, również powinni być przygotowani z prowadzenia szkoleń dla nich. Szkolenia są naturalnym wsparciem dla menedżerów i pomagają im lepiej wejść w swoją rolę.

Kto powinien prowadzić szkolenia menedżerskie

Warto aby w roli trenera występowały osoby które mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Dużo łatwiej uczy się od osób, które osobiście doświadczyły tego, czego uczą, a nie tylko poznały tę wiedzę z książek. Najważniejsze jest, aby trener posiadał doświadczenie, ale nie oznacza to wcale, że musiał być idealnym menedżerem. Ważniejsze jest, aby potrafił wskazać swoje doświadczenia, a nawet popełnione błędy z których mogą uczyć się młodzi menedżerowie. Bardzo ważne jest, aby trener był samoświadomy, zdawał sobie sprawę ze swoich słabych i mocnych stron i umiał swoje refleksje przekazać innym.

Jakie korzyści mają szkolenia dla managerów?

Nie da się ukryć, że szkolenia dla managerów przynoszą korzyści nie tylko osobiste, ale są także dużym atutem dla zespołów oraz całych organizacji. To właśnie od managerów zależy poziom zaangażowania pracowników, ich efektywność, a także podział pracy. To również oni są motorem większość zmian w organizacjach. Szkolenia dla managerów pozwalają im poczuć się pewniej w swoich rolach, sprawniej zarządzać zespołami, lepiej organizować swoją pracę, a także wynieść zespołowe procesy na wyższy poziom.

Jakie szkolenie menadżerskie wybrać otwarte czy zamknięte?

Naszym zdaniem lepiej korzystać zamkniętych, a nawet indywidualnych szkoleń dla managerów. Tego typu działania rozwojowe dużo lepiej przygotowują do pracy w danym kontekście, niż szkolenia otwarte, które z natury rzeczy nie są dopasowane do potrzeb uczestników w tak w dużym stopniu, jak te zamknięte.

lub

Sprawdź nasze referencje

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera