Szkolenie dla managerów i kierowników w firmie

Najbardziej naturalnym momentem na rozwijanie kompetencji menedżerskich jest moment objęcia funkcji kierowniczej. Wiele organizacji zapomina jednak o wsparciu awansowanych pracowników którym trudno jest zostać menedżerem w zespole z którego się najczęściej wywodzą. Warto zadbać o ich poczucie pewności w nowej roli, poprzez zorganizowanie odpowiedniego szkolenia przygotowującego do  pełnienia funkcji kierowniczych.

Kiedy warto rozwijać kompetencje menedżerskie?

Oprócz początkowej fazy rozwoju w roli managera, cały czas warto się dokształcać w kontekście wyzwań przed którymi stoi menedżer. Może to być wprowadzanie ważnych zmian dla organizacji, zarządzanie konfliktem, czy też budowanie zaangażowania pracowników. Ostatnio ważnym aspektem roli managera jest zarządzanie wielopokoleniowym zespołem, które staje się wyzwaniem dla wielu menedżerów i organizacji.

Warto co około 2 lata, a nawet corocznie organizować szkolenia przypominające kluczowe kwestie, oraz narzędzia komunikacji, o których najczęściej zapomina się w codziennej rutynie będąc w roli menedżera.

Oprócz standardowych szkoleń, warto pomyśleć o bardziej zaawansowanych metodach rozwoju takich jak coaching, czy mentoring. Mogą one odbywać się w formule zdalnej, np. raz na tydzień czy dwa tygodnie. Dzięki narzędziom pracy online można znacząco zwiększyć efektywność działań rozwojowych.

Szkolenia managerskie potrzebne są także w kontekście zaistnienia sytuacji kryzysowej, takiej jak czas po pandemii i kryzysu gospodarczego. Wtedy managerowie muszą rozwijać kompetencje zarządzania zmianą i zarządzania kryzysowego.

W jaki sposób rozwijać kompetencje menedżera?

Kompetencje menedżerskie warto rozwijać na warsztatach, na których można poznać zasady i techniki zarządzania pracownikami. W ich trakcie, w bezpiecznych warunkach można przetrenować sytuacje pojawiające się w pracy menedżera / kierownika / lidera, niezbędne do efektywnego osiągania celów. Innymi narzędziami skutecznymi w rozwoju menedżera są wspomniane już powyżej coaching i mentoring, które przydają się na późniejszych fazach jego rozwoju.

Szkolenie Zarządzanie zespołem 
Szkolenie: Coachingowy styl zarządzanie manager coachem
Szkolenie: Analiza Transakcyjna w zarządzaniu
Szkolenie: Mobbing w pracy: diagnoza i przeciwdziałanie
Szkolenie: Zarządzanie zmianą w organizacji

Szkolenia dla managerów w kontekście strategii organizacji

Szkolenia menedżerskie powinny być powiązane ze strategicznym kontekstem celów organizacji. Jeśli organizacja ma wdrażać systemy rozmów rozwojowych z pracownikami, menedżerowie powinni być dobrze przygotowani do nich. Jeżeli rolą menedżerów jest wdrożenie zmian w organizacji, powinni być przygotowani do zarządzania zmianą. Jeśli menedżerowie mają stać się trenerami dla swoich pracowników, również powinni być przygotowani z prowadzenia szkoleń dla nich. Szkolenia są naturalnym wsparciem dla menedżerów i pomagają im lepiej wejść w swoją rolę.

Szkolenie Prowadzenie rozmów motywująco-rozwojowych 
Szkolenie: Zarządzanie przez cele i wskaźniki
Szkolenie: Efektywne prowadzenie spotkań zespołowych

Kto powinien prowadzić szkolenia menedżerskie

Warto aby w roli trenera występowały osoby które mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Dużo łatwiej uczy się od osób, które osobiście doświadczyły tego, czego uczą, a nie tylko poznały tę wiedzę z książek. Najważniejsze jest, aby trener posiadał doświadczenie, ale nie oznacza to wcale, że musiał być idealnym menedżerem. Ważniejsze jest, aby potrafił wskazać swoje doświadczenia, a nawet popełnione błędy z których mogą uczyć się młodzi menedżerowie. Bardzo ważne jest, aby trener był samoświadomy, zdawał sobie sprawę ze swoich słabych i mocnych stron i umiał swoje refleksje przekazać innym.

Jakie szkolenie menadżerskie wybrać otwarte czy zamknięte?

Naszym zdaniem lepiej korzystać ze szkoleń zamkniętych, a nawet indywidualnych. Takie szkolenia lepiej przygotowują do pracy w danym kontekście, niż szkolenia otwarte, które z natury rzeczy nie są dopasowane do potrzeb uczestników w tak w dużym stopniu, jak te zamknięte.

lub

Sprawdź nasze referencje