• Home
 • Szkolenia
 • Zarządzanie czasem dla managerów – Szkolenie z zarządzania czasem z wykorzystaniem KAIZEN i ESP

Zarządzanie czasem dla managerów – Szkolenie z zarządzania czasem z wykorzystaniem KAIZEN i ESP

kaizen cycle icon on wood cubes improve continuous process result standard solution quality improvement kaizen concept

Organizujemy szkolenia z metod zarządzania czasem, które wykorzystują ideę Kaizen, a także autorski model organizowania czasu i zadań ESP (Efektywny System Pracy). Współcześni managerowie, pracownicy, przedsiębiorcy coraz częściej skarżą się na brak czasu. Bardzo często przyczyną tego deficytu jest nieodpowiednie zarządzanie swoimi zadaniami, czasem ich wykonywania, a także energią, jaką poświęcamy na poszczególne działania. Metody takie jak Kaizen i ESP pozwalają wypracować swój własny, skuteczny system pracy, który pozwala osiągnąć efektywność osobistą oraz zespołową.

Cele szkolenia:

 • poznanie spójnego systemu zarządzania pracownikami i firmą,
 • uporządkowanie i optymalizacja sposobu pracy,
 • zdobycie umiejętności planowania i organizowania zadań,
 • zrozumienie zasad reagowania na sytuacje nagłe i stresowe,
 • zwiększenie efektywności w pracy managera lub przedsiębiorcy,
 • wypracowanie indywidualnego systemu pracy,
 • zapoznanie się z metodą i narzędziami zarządzania czasem,
 • osiągnięcie efektywności w codziennych zadaniach i realizacji celów.

Korzyści ze szkolenia z zarządzania czasem:

 • zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami zwiększania efektywności pracy,
 • poznanie skutecznych i sprawdzonych metod zarządzania czasem,
 • ukierunkowanie na realizację celów i wskaźników,
 • zwiększenie energii do działania i doprowadzania spraw do końca,
 • poprawienie komunikacji z pracownikami,
 • zrozumienie zasad organizowania czasu, przestrzeni i formy pracy,
 • odnalezienie się w pracy zdalnej, hybrydowej,
 • wypracowanie systemu pracy, który uwzględnia life-work balance.

Czym jest metoda Kaizen i ESP

Może się wydawać, że to właśnie czas jest naczelną walutą dzisiejszego świata. Różnego rodzaju marki, twórcy, projekty rywalizują o to, ile czasu i uwagi im poświęcimy. Ta sytuacja obecna jest również w środowisku biznesowym. Tam czas jest nieocenionym zasobem, którym trzeba odpowiednio zarządzać, aby móc efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Na szczęście istnieją metody takie jak Kaizen i Efektywny System Pracy (ESP), które ułatwiają życie managerów, pracowników i przedsiębiorców oraz pozwalają im skutecznie zarządzać swoim czasem i zadaniami.

Czym jest metoda Kaizen?

Metoda Kaizen nie dotyczy wyłącznie czasu, to holistyczna koncepcja ciągłego doskonalenia się, która świetnie sprawdza się w biznesie i zarządzaniu. Kaizen (z japońskiego zmiana na lepsze, ciągła poprawa) to strategia biznesowa, którą od lat wykorzystują światowe korporacje. Na pewno obiła ci się o uszy metoda małych kroczków – to właśnie największe uproszczenie idei, która stoi za Kaizen. Pozwala ona realizować zamierzone cele oraz utrzymywać wysoką efektywność firm, dzięki wykonywaniu drobnych, stopniowych kroków, w kierunku obranego celu. Każda zmiana, również ta na lepsze, budzi naturalny lęk. Jest to reakcja silnie zakorzeniona w fizjologii ludzkiego mózgu. I to właśnie ten lęk często jest przyczyną niepowodzenia innowacyjnych sposobów na osiąganie celów. Technika kaizen pozwala oswoić i zminimalizować lęk przed zmianą, a w dodatku uczy tego, jak podchodzić twórczo do napotkanych barier.

5S według Kaizen:

 • Seiri (wybór) – wybranie rzeczy niezbędnych do pracy i oddzielenie ich od tych, które rozpraszają uwagę.
 • Seiton (uporządkowanie) – znalezienie specjalnego miejsca dla każdej rzeczy, dokumentu i narzędzia.
 • Seiso (sprzątanie) – dbanie o estetykę miejsca pracy, aby szybko wykrywać błędy i niedoskonałości.
 • Seiketsu (standaryzacja) – porządkowanie działań i tworzenie nawyków wspierających efektywność.
 • Shitsuke (samodyscyplina) – trenowanie i wzmacnianie samodyscypliny oraz umiejętności samokontroli.

Czym jest metoda ESP?

Efektywny System Pracy (ESP) to zestaw narzędzi dla współczesnego managera lub przedsiębiorcy, dzięki któremu można skutecznie radzić sobie z natłokiem spraw i zarządzać nimi. To metoda, która w prosty sposób pokazuje, jak z wykorzystaniem kilku sprawdzonych metod, zbudować swój własny efektywny system pracy. ESP określa konkretne obszary codzienności managera lub przedsiębiorcy, o które należy zadbać i zaplanować je, aby móc zwiększyć swoją skuteczność w pracy. Metaforycznie można porównać ESP do systemów bezpieczeństwa instalowanych w nowych autach. Ich celem jest monitorowanie wielu wskaźników i dbanie o kierowcę oraz pasażerów, pilnowanie, aby samochód trzymał się drogi i działał optymalnie. W naszym życiu jest podobnie. Odpowiednio zaprojektowany system pracy pozwala elastycznie reagować na zmiany i zarządzać czasem i przestrzenią wokół siebie.

Z jakich narzędzi zbudowany jest Efektywny System Pracy?

 • listy kontekstowe spraw do załatwienia,
 • listy kontrolne dotyczące powtarzalnych czynności.
 • kalendarz elektroniczny do planowania,
 • uporządkowane dokumenty w komputerze i w tradycyjnej formie,
 • dyktafon.

Postawy wspierające ESP:

 • proaktywność,
 • rozwijanie samoświadomości,
 • efektywne podejście do czasu,
 • uważność na teraz,
 • tworzenie pozytywnych nawyków,
 • elastyczność,
 • otwartość i kreatywność,
 • optymalizacja środowiska pracy,
 • zdolność radzenia sobie ze stresem.

Właściwe zarządzanie czasem jest ważne!

Według badań C. Hannaway i G. Hunt, aż połowa czasu pracy managerów jest marnowana na zajęcia i działania, które nie przynoszą realnych rezultatów i nie są skuteczne. Chyba każdy z nas zna takiego managera lub przedsiębiorcę, który jest w nieustannym biegu, ciągłym gaszeniu pożarów, nigdy na nic nie ma czasu, zapomina o swoich deklaracjach, trudno go złapać na rozmowę i nie dotrzymuje założonych celów. Nie zawsze powodem takiego zachowania są złe intencje lub temperament. Czasami przyczyną jest wysoki poziom stresu i chęć złapania wielu srok za ogon. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zrozumienie swojego systemu pracy i uporządkowanie chaosu, w którym się funkcjonuje. I tutaj z pomocą przychodzą metody Kaizen i ESP, które pozwalają wypracować nowe podejście do swojego typu pracy, zarządzania informacjami i zadaniami, a w rezultacie efektywniej zarządzać swoim czasem.

Zbudowanie swojego Efektywnego Stylu Pracy i wykorzystywanie zasad Kaizen pozwolą świadomie zarządzać rozpraszaczami umysłu poprzez ograniczenie liczby bodźców docierających do nas różnymi kanałami. Dzięki temu łatwiej znaleźć przestrzeń na bycie od offline i planować czas na nieprzerwaną, skoncentrowaną pracę bez rozpraszaczy, przypomnień i chaosu. Nie w każdej roli można sobie pozwolić na taką sytuację, ale zawsze warto to zrobić, kiedy możemy.

Szkolenie z zarządzania czasem z ARK – dlaczego warto

Najważniejszymi korzyściami umiejętnego gospodarowania swoim czasem i czasem swojej pracy pozwala zwiększać efektywność, produktywność, znajdować więcej czasu na siebie, swoje hobby, rodzinę, rozwój pasji i zainteresowań, a także czerpać większą satysfakcję z pracy. Praca nie powinna nas przerastać, ale stymulować do działania i angażować.
Uczestnicy otrzymają narzędzia w postaci check-list, scenariuszy rozmów z pracownikami i spotkań, narzędzi do planowania, czy metod wydobywania kreatywności. Szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania efektywności pracy w czasach, których natłok informacji, zadań i projektów ogranicza efektywne pełnienie roli managera. Osłabia to zaangażowanie pracowników, w momencie, w którym staje się ono najważniejszym celem firm w drodze do budowania zysku.

Efekty ze szkolenia – co zyskujesz

 • skuteczniejsze zarządzanie stresem;
 • umiejętność regenerowania się i znajdowania czasu na ważne dla nas rzeczy;
 • łatwiejsze planowanie dużych projektów lub długoterminowych zadań;
 • zmniejszanie przemęczenia i zwiększanie kreatywności i innowacyjności;
 • lepsza i uważniejsza komunikacja ze współpracownikami;
 • zwiększenie ilości czasu na ważne zadania;
 • zmniejszenie presji i przemęczenia w pracy;
 • mniejsza ilość błędów i przeoczeń;
 • lepsze zarządzanie zasobami.
Czytaj więcej

Zarządzanie czasem, a właściwie zarządzanie sobą w czasie dzięki ESP 

W celu zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub

Newsletter

Bądź na bieżąco, zapisz się do bezpłatnego newslettera