Szkolenie Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem i rola menedżera jest bardzo złożoną funkcją, wymagającą wielu kompetencji, na różnych płaszczyznach. Szkolenie, które proponujemy daje odpowiedź na pytanie: jak być lepszym menedżerem? W dzisiejszym świecie biznesu stawia się na pracę grupową, współdziałanie, dzielenie się wiedzą i dobrą atmosferę w pracy. Taką skuteczność dają tylko dobrze zmotywowanie i zgrane zespoły pracowników, mających poczucie, że grają do tej samej bramki.

Poczucie przynależności do zgranej grupy pracowników samo w sobie powoduje wzrost motywacji do pracy. Dobry zespół rozumie się bez słów: potrafi wznosić firmę na wyżyny osiągnięć, jest zdolny do samokontroli i wzajemnej motywacji. Warto opierać organizację na zgranych, pełnych entuzjazmu zespołach.

Warianty szkolenia dopasowane do różnych grup uczestników:

 • zarządzanie zespołem handlowym
 • zarządzanie zespołem produkcyjnym
 • zarządzanie zespołem specjalistów
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • zarządzanie zespołem wirtualnym (praca zdalna, telepraca)

Przykładowe zakresy szkolenia:

 1. Role, kompetencje i oczekiwania wobec współczesnego menedżera.
 2. Jak budować relację z pracownikami?
 3. Wyznaczanie zasad którymi powinien kierować się menedżer w swojej pracy.
 4. Role pracowników i typy osobowości w zespole.
 5. Style zarządzania: czyli jak dopasować się do etapu rozwoju pracownika.
 6. Koło zarządzania: delegowanie, monitorowanie, korygowanie,kontrolowanie, informacja zwrotna i motywowanie.
 7. Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami.
 8. Jak ograniczyć rotację w firmie?
 9. Wprowadzanie zmian w zespole.
 10. Rozwiązywanie konfliktów.
 11. Jak z klasą rozstać się z pracownikiem?

Korzyści ze szkolenia:

 • kompleksowe spojrzenie na zarządzanie zespołem
 • zapoznanie się i przećwiczenie konkretnych technik zarządzania zespołem ludzi
 • nowe spojrzenie na role lidera i współzależność wszystkich członków zespołu
 • poznanie narzędzi zarządzania zespołem, które powodują przyrost efektywności większy aniżeli suma pracy poszczególnych osób

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • do zarządzających zespołami
 • do menedżerów i kierowników chcących zwiększyć skuteczność zespołów
 • do organizacji, które chcą zmienić specyfikę pracy z indywidualnej na zespołową
 • do tych firm, które nie poszukują nowych, skuteczniejszych sposobów zarządzania niż tradycyjne
Czytaj więcej:

Rola i kompetencje menedżera
Zasady postępowania dla efektywnego managera
Rozwój kompetencji menedżerskich na poziomach neurologicznych wg Roberta Diltsa

W celu szerszego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub klikając na poniższy formularz zgłoszeniowy:

lub